До уваги магістрів кафедри ТПВ! 2 березня о 14.00 відбудеться захист науково-дослідної практики. На захисті при собі мати:

- щоденник з практики (на першій сторінці обов'язково повинно бути 2 печатки);

- звіт про проходження практики (на титульному аркуші повинна бути печатка підприємства);

- залікова книжка;

- документи на отримання диплому.

Студенти, які бажають отримати додаток до диплому європейського зразка, повинні подати заяву та принести необхідні документи.

Приклади заяв:

 Заява на отримання додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) для студентів

 

Декану факультету/інституту ________

______________________ ПІБ

Студента факультету/інституту _______,

 _______ курс,  гр.. _____,

_____________________ ПІБ (повністю)

 

 

Заява

 

Прошу Вас видати мені додаток до диплома бакалавра/спеціаліста/магістра європейського зразка. Сплатити зобов’язуюсь.

До заяви додаю: копію паспорта громадянина, копію першої сторінки паспорта громадянина для виїзду за кордон, копію ідентифікаційного податкового номеру, копію квитанції (після отримання квитанції на оплату).

 

Контактна інформація:

 

Телефон:

 

e-mail:

 

 

«___» _____________ 20___ р.                                                                                          Підпис       

 

 

  Заява на отримання додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) для випускників

 

Декану факультету/інституту ________

______________________ ПІБ

Випускника _____ р.

Факультету/інституту _______, _______ курс,  гр.. _____,

_____________________ ПІБ (повністю)

 

Заява

 

Прошу Вас видати мені додаток до диплома бакалавра/спеціаліста/магістра європейського зразка. Сплатити зобов’язуюсь.

До заяви додаю: копію паспорта громадянина, копію першої сторінки паспорта громадянина для виїзду за кордон, копію ідентифікаційного податкового номеру, копію диплома бакалавра/спеціаліста/магістра, копію додатка до диплома, копію квитанції (після отримання квитанції на оплату).

 

Контактна інформація:

 

Телефон:

 

e-mail:

 

 

«___» _____________ 20___ р.                                                                                          Підпис 

 

 

Приклад титульного аркуша звіту з практики:

 

    

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

Видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра технології поліграфічного виробництва

 

ЗВІТ

про науково-дослідну практику на

___________________________________________________________

(назва підприємства вказується як на печатці підприємства, без скорочень)

 

 

 

 

 

 

Студент групи _____

                                  (номер групи)

________________

(підпис)

„___” ________ 20__ р.

__________________

(ініціали, прізвище)

 

 

 

Керівник від ВПІ НТУУ „КПІ”

_____________________________

(посада, науковий ступінь)

________________

(підпис)

„___” ________ 20__ р.

 

____________________

(ініціали, прізвище)

 

 

 

Керівник від підприємства

___________________________

(посада)

________________

(підпис)

„___” ________ 20__ р.

_______________

(ініціали, прізвище)

 

 

 

Київ 2015