Видавничо-поліграфічний інститут висловлює подяку творчим та ініціативним студентам, які на високому рівні підготували роботи для участі в міжнародних наукових конференціях.

Організатори конференцій: Україна — ДП НПП «Юпітер», м. Дніпропетровськ; Росія — ООО «Русначукнига», м. Білгород; Республіка Казахстан — ТОО «Уралнаучкнига», Республіка Польща — Sp. z o.o. «Nauka i Studia», м. Пшемисль; Чеська Республіка — Publishing House «Education and Science», м. Прага; Болгарія — «Бялгород-БГ» ООД, м.Софія.

Оголошується подяка від імені ВПІ вказаним у списку студентам.

 

Група СТ-21

 1. Голотенко Юлія. Черкаський Державний Технологічний університет: історія усамостійнення / Ю. Полотенко // Materiály X mezinárodní vědecko-praktická konference «Věda a vznik — 2014». — Díl 6. Historie. Administrativa. — Praha : Education and Science. — S. 40–43;
 2. Клименко Ірина. Порівняння історії створення етнографічних музеїв України / І. Клименко // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wykształcenie I nauka bez granic — 2014» Volume 12. Historia. — Przemyśl : Nauka I studia. — S. 80–83;
 3. Мельниченко Олександра. Образотворче мистецтво XVI–XVIІI ст. на території Молдови та України;
 4. Савчук Наталія. Народна вишивка різних регіонів України: порівняльний аспект;
 5. Шинкевич Анастасія. Зв’язок між формою і матеріалом та призначенням хрестиків у Київській Русі
 6. Шуляк Єлизавета. Внесок М. І. Сікорського у розвиток Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

 

Група СТп-21

 1. Анджієвська Альона. Післявесільні обряди Середнього Полісся та Східної Слобожанщини (середина ХІХ–ХХ ст.);
 2. Гурська Ірина. Шлях найвідоміших українських скрипкових майстрів до визнання / І. Гурська // Materiály X mezinárodní vědecko-praktická konference «Věda a vznik — 2014». — Díl 6. Historie. Administrativa. — Praha : Education and Science. — S. 86–88;
 3. Карась Максим. Особливості фортець Право- та Лівобережної України на прикладі Підгірецького замку-фортеці й Батуринської фортеці / М. Карась // Materiály X mezinárodní vědecko-praktická konference «Věda a vznik — 2014». — Díl 6. Historie. Administrativa. — Praha : Education and Science. — S. 43–45;
 4. Комарницька Альона. Реконструкція видатних культових споруд Києва;
 5. Ничипоренко Наталія. Жниварські обряди з вінком в українців та інших слов’янських народів ХІХ — початку ХХ ст. / Н. Ничипоренко // Materiály X mezinárodní vědecko-praktická konference «Věda a vznik — 2014». — Díl 6. Historie. Administrativa. — Praha : Education and Science. — S. 82–86.
 6. Федорова Діана. Погляди дослідників на іноетнічні впливи в похованнях антів.