Між Видавничо-поліграфічним інститутом Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського і факультетом машинобудування Вроцлавського університету науки і технології встановлена тісна співпраця, включаючи спільні наукові дослідження і публікації в базі даних Journal Citation Research.
В рамках міжнародної співпраці університетів представники Видавничо-поліграфічного інституту професор Тетяна Роїк та доктор філософії Юлія Віцюк у період 08−12 квітня 2019 року відвідали факультет машинобудування Вроцлавського університету науки і технології. Їх перебування у Вроцлаві було присвячено презентації нашого університету та лекцій, які були представлені на семінарі 10 квітня, де проф. Т. Роїк подала наступні лекції:


- Питання вищої освіти в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського;
- Наукові дослідження з розробки нових технологій, спрямованих на створення нових матеріалів та їх обробку для промислового обладнання;
і д-р Ю. Віцюк:
- Особливості розробки композиційних матеріалів для вузлів тертя.
Спільне наближення наших університетів приведе до подальшого міжнародного співробітництва в наукових і освітніх сферах між ними, поглиблення мобільності вчених і кращого використання дослідницьких об'єктів.