Гуртожиток

Студенти видавничо-поліграфічного інституту проживають у гуртожитку № 10 студентського містечка КПІ ім. І. Сікорського. На території студмістечка знаходяться спортивні майданчики, кафе, студентський ресторан, пральня, хімчистка, студентські дискоклуби, розташовано декілька продуктових магазинів, аптека. У студмістечку проведено локальну комп'ютерну мережу з можливістю доступу до Інтернету, яка є в кожному з гуртожитків.

У гуртожитку житловий блок складається з двох або п'яти кімнат. Кімнати в гуртожитках розраховані на проживання 3–4 осіб. В кожному блоці окремо розташовані санвузол та душеві. Якщо блок складається з п'яти кімнат, кухня знаходиться в блоці, якщо менше – на поверсі.

Вартість проживання залежить від кількості проживаючих у кімнаті студентів, тому що за основу береться вартість 1 кв. м жилої площі і визначається кожного року за участю студентського профкому. Умови оплати встановлюються в «ПОЛОЖЕННІ про оплату за проживання у студентських гуртожитках КПІ ім. І. Сікорського для всіх категорій мешканців».

Порядок поселення до гуртожитків студентів 1-го курсу визначається відповідним наказом ректора. Поселення починається з 25 серпня.

Всі студенти ВПІ, що потребують поселення — отримують місце в гуртожитку.

Умови і порядок поселення розміщуються на сайті http://studprofkom.kpi.uahttp://studprofkom.kpi.ua/gurtojitok 

 

Терміни подачі документів

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня 2019 р. і триватиме до 22 липня 2019 р.

Прийом заяв і документів починається 10 липня 2019 р. За умови, якщо вступник має право складати вступні випробування або співбесіду, що проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського, документи мають бути подані до 18:00 16 липня 2019 р. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань 22 липня 2019 р. о 18:00.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 26 липня 2019 р.

Закінчення строку подачі оригіналу документів для зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 31 липня 2019 р. Наказ про зарахування на місця державного замовлення до 12:00 1 серпня 2019 р. 

Закінчення строку подачі оригіналу документів для зарахування на місця за контрактом не пізніше 17 години 6 серпня 2019 р.

Будьте уважні:

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не подали оригінал документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів) до відбіркової комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського на навчання на місця державного замовлення.

 

Конкурсні предмети та бали

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та оцінок атестату. Дійсними є сертифікати 2017, 2018 та 2019 років за винятком іноземної мови, сертифікат якої зараховується лише за 2018 та 2019 рр.

Згідно правил прийому у 2019 році для вступу на перший курс спеціальності «Видавництво та поліграфія» будуть враховані середній бал АТЕСТАТУ та результати ЗНО з наступних загальноосвітніх дисциплін:

 1. Українська мова та література.
 2. Математика.
 3. Фізика, хімія або іноземна мова.

З програмами ЗНО дисциплін можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів та середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти.

Зокрема, питома вага балів:

 • з української мови та літератури складає 0,2, мінімальна оцінка 100 балів;
 • з математики — 0,5, мінімальна оцінка 125, за умови, що оцінка з фізики/хімії/іноз. мови не нижча 100 балів
 • з фізики, хімії або іноземної мови 0,2, мінімальна оцінка 125, за умови, що оцінка з математики не нижча 100 балів
 • середнього балу атестату — 0,05.
 • додаткового бала ФДП – 0,05.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року до розрахованого конкурсного балу додається 10 балів, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

 Абітурієнтам, які зареєстровані в сільській місцевості і в 2019 р. закінчили сільську школу надається сільський коефіцієнт 1,05, на який множиться конкурсний бал. Для отримання сільського коефіцієнту необхідно завантажити до особистого кабінету довідку з додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, що затверджені постановою КМУ від 2 березня 2016 р. № 207, видану в 2019 р. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

При поданні заяви 1 або 2 пріоритетом конкурсний бал додатково множиться на галузевий коефіцієнт, який дорівнює 1,02.

Перелік документів

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, (крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, або право на зарахування за квотами, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання), з 10 до 22 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, або право на зарахування за квотами, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі особисто Перелік документів для особистої подачі документів.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Перелік документів для особистої подачі документів

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. В заяві вступники вказують спеціальність, факультет (інститут) із зазначенням пріоритетності, форму навчання та інші дані, необхідні для реєстрації вступника. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
 • копію довідки з додатку 13 про реєстрацію в сільській місцевості для тих, хто має сільский коефіцієнт.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Бажано заздалегідь зробити ксерокопії документів. Нотаріальне засвідчення не потрібне. Працівник відбіркової комісії факультету засвідчить копії поданих документів. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

 

Дочірні категорії