Друк
как создать сайт на Joomla 3

Перелік документів

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, (крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, або право на зарахування за квотами, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання), з 10 до 22 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, або право на зарахування за квотами, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі особисто Перелік документів для особистої подачі документів.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Перелік документів для особистої подачі документів

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. В заяві вступники вказують спеціальність, факультет (інститут) із зазначенням пріоритетності, форму навчання та інші дані, необхідні для реєстрації вступника. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Бажано заздалегідь зробити ксерокопії документів. Нотаріальне засвідчення не потрібне. Працівник відбіркової комісії факультету засвідчить копії поданих документів. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

 

русский бизнес