Відгуки на освітні програми-2

Обговорення та відгуки на освітньо-професійну програму «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2018 р.) 

 Відгуки на освітньо-професійну програму «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2020 р.) 

 

Проєкти для громадського обговорення:

Проєкт освітньо-професійної програми «Технології друкованих і електронних видань» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія 

Проєкт освітньо-наукової програми «Технології друкованих і електронних видань» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія