1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1.

 

 

Вища математика – 1: Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення

 

5,0

 

2.

 

Фізика – 1: Механіка і молекулярна фізика

 

5,0

 

3.

 

Інженерна графіка

 

3,0

 

4.

 

 

Фізико-хімічні основи поліграфії – 1: Неорганічна та органічна хімія

 

4,0

 

5.

 

Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва

 

4,0

 

6.

 

Вступ до спеціальності

 

4,5

 

7.

 

Засади усного професійного мовлення (риторика)

 

2,0

 

8.

 

Іноземна мова-1

 

1,5

 

9.

 

Фізичне виховання-1

 

1,0

 

  Всього:

30,0

 

2 семестр

 

 

Найменування дисциплін Кількість кредитів  
1.

 

 

Вища математика – 2:  Функції багатьох змінних. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння

 

4,0
2.

 

Фізика – 2: Електрика і магнетизм. Оптика

 

3,0

 

3.

 

Прикладна комп’ютерна графіка

 

4,0

 

4.

 

 

Фізико-хімічні основи поліграфії – 2: Основи фізико-хімічних перетворень у виробничих процесах

 

4,5

 

 

5.

 

Теоретична і прикладна механіка

 

3,0

 

6.

 

Основи електротехніки і електроніки
3,0

 

7.

 

 

Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва – 1: Загальне матеріалознавство

 

3,5

 

 

8.

 

Україна в контексті історичного розвитку Європи

 

2,0

 

9.

 

Іноземна мова-1

 

1,5

 

10.

 

Фізичне виховання-2

 

1,5

 

  Всього: 30,0

 

3 семестр

 

Найменування дисциплін Кількість кредитів  
1.

 

Іноземна мова-2

 

1,5

 

2. Вища математика – 3: Теорія поля. Числові ряди

3,5

 

3.

 

 

Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва – 2: Видавничо-поліграфічні матеріали

 

5,0

 

 

4.

 

Теорія кольору

 

3,5

 

5. Технології обробки інформації – 1: Технології опрацювання текстової інформації

2,5

6.  

Освітній компонент
3 ЗУ-Каталогу

 

2,0
 

7.

 

Технології видавництв та поліграфії – 1: Редакційно-видавничі процеси  

4,0

 

 

8.

 

Технології видавництв та поліграфії – 2: Додрукарські процеси  

4,5

 

 

9.

 

Конструювання видань 1: Конструювання і типографіка видань  

2,5

 

 

10.

 

Фізичне виховання-3  

1,0

 

  Всього: 30

 

4 семестр

 

 

Найменування дисциплін Кількість кредитів  
1.

 

Іноземна мова-2

 

1,5
2.

 

Вища математика – 4: Функціональні ряди. Елементи теорії ймовірностей

 

4,0

 

3.

 

Технології видавництв та поліграфії – 3: Друкарські процеси

 

4,0

 

4.

 

Технології обробки інформації – 2: Технології опрацювання графічної інформації

 

5,0

 

5.

 

Освітній компонент 1
ЗУ-Каталогу
2,0

 

6.

 

Освітній компонент 2
ЗУ-Каталогу
2,0

 

7.

 

Освітній компонент 1
К-Каталогу
6,0

 

8.

 

Конструювання видань 2: Архітектоніка електронних видань

 

3,0

 

9.

 

Фізичне виховання-4

 

1,5

 

 

Всього:                                        30

     

 

5 семестр

 

 

Найменування дисциплін Кількість кредитів  
1.

 

Іноземна мова професійного спрямування – 1: Іноземна мова професійного спрямування

 

1,5

 

2.

 

Технології видавництв та поліграфії – 4: Брошурувально-палітурні процеси

 

5

 

3.

 

Технології обробки інформації – 3: Технології опрацювання аудіо- та відеоінформації

 

5,5

 

4.

 

Обладнання видавництв і поліграфії – 1: Обладнання видавничополіграфічного виробництва

 

2,5

 

5.

 

Освітній компонент 2
К-Каталогу

5,0

 

6.

 

Освітній компонент 3
К-Каталогу

5,0

 

7.

 

Технології електронних видань – 1: Веб дизайн

 

4,5

 

8.

 

Курсова робота з  технологій обробки інформації

 

1,0

 

  Всього: 30

 

6 семестр

 

 

Найменування дисциплін Кількість кредитів  
1.

 

Охорона праці та цивільний захист

 

4,0

 

2.

 

Освітній компонент 4
ЗУ-Каталогу

2,0

 

3.

 

Іноземна мова професійного спрямування – 1: Іноземна мова професійного спрямування

 

1,5

 

4.

 

Обладнання видавництв і поліграфії – 2: Технологічні процеси механічної обробки деталей поліграфічного обладнання

 

2,5

 

5.

 

Технології видавництв та поліграфії – 5: Технології оздоблення друкованої продукції

 

2,5

 

6.

 

Технології видавництв та поліграфії – 6: Спеціальні види друку

 

2,0

 

7.

 

Технології електронних видань – 2: Технології створення електронних видань

 

4,5

 

8.

 

Освітній компонент 4
К-Каталогу

5,0

 

9.

 

Освітній компонент 5
К-Каталогу

5,0

 

10

 

Курсова робота з  технологій видавництв та поліграфії

 

1,0

 

  Всього: 30,0

 

7 семестр

 

 

Найменування дисциплін Кількість кредитів  
1.

 

Економіка і організація виробництва

 

4,0

 

2.

 

Іноземна мова професійного спрямування – 2

 

1,5

 

3.

 

Управління якістю, метрологія, стандартизація та сертифікація у видавництві та поліграфії

 

4,0

 

4.

 

Технології захисту друкованої продукції

 

5,0

 

5.

 

Проектування видавничо-поліграфічного виробництва – 1: Проектування технологічних процесів

 

4,5

 

6.

 

Освітній компонент 6
К-Каталогу 

5,0

 

7.

 

Освітній компонент 7
К-Каталогу

5,0

 

8.

 

Курсова робота з  проектування видавничо-поліграфічного виробництва

 

1,0

 

  Всього: 30,0

 

8 семестр

 

 

Найменування дисциплін Кількість кредитів  
1.

 

Іноземна мова професійного спрямування – 2

 

1,5

 

2.

 

Технології електронних видань-3: Технології обробки мультимедійного контенту

 

2,0

 

3.

 

Проектування видавничо-поліграфічного виробництва  – 2: Проектування і розрахунки виробничих процесів

 

4,5

 

4.

 

Освітній компонент 8
К-Каталогу

 

5,0

 

5.

 

Освітній компонент 9
К-Каталогу 

5,0

 

6.

 

Переддипломна практика

 

6,0

 

7.

 

Дипломне проектування

 

6,0

 

  Всього:

30