Структура бакалаврської програми

1 семестр

 

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1.

Вища математика – 1: Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення

5,0

2.

Фізика – 1: Механіка і молекулярна фізика

5,0

3.

Інженерна графіка

3,0

4.

Фізико-хімічні основи поліграфії – 1: Неорганічна та органічна хімія

4,0

5.

Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва

4,0

6.

Вступ до спеціальності

4,5

7.

Засади усного професійного мовлення (риторика)

2,0

8.

Іноземна мова-1

1,5

9.

Фізичне виховання-1

1,0

 

Всього:

30,0

 

2 семестр

 

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

1.

Вища математика – 2:  Функції багатьох змінних. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння

4,0

2.

Фізика – 2: Електрика і магнетизм. Оптика

3,0

3.

Прикладна комп’ютерна графіка

4,0

4.

Фізико-хімічні основи поліграфії – 2: Основи фізико-хімічних перетворень у виробничих процесах

4,5

5.

Теоретична і прикладна механіка

3,0

6.

Основи електротехніки і електроніки

3,0

7.

Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва – 1: Загальне матеріалознавство

3,5

8.

Україна в контексті історичного розвитку Європи

2,0

9.

Іноземна мова-1

1,5

10.

Фізичне виховання-2

1,5

 

Всього:

30,0

 

3 семестр

 

Найменування дисциплін

Кількість кредитів

1.

Іноземна мова-2

1,5

2.

Вища математика – 3: Теорія поля. Числові ряди

3,5

3.

Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва – 2: Видавничо-поліграфічні матеріали

5,0

4.

Теорія кольору

3,5

5.

Технології обробки інформації – 1: Технології опрацювання текстової інформації

2,5

6.

Освітній компонент 3 ЗУ-Каталогу

2,0

7.

Технології видавництв та поліграфії – 1: Редакційно-видавничі процеси

4,0

8.

Технології видавництв та поліграфії – 2: Додрукарські процеси

4,5

9.

Конструювання видань 1: Конструювання і типографіка видань

2,5

10.

Фізичне виховання-3

1,0

 

Всього:

30

 

4 семестр

 

Найменування дисциплін

Кількість кредитів

1.

Іноземна мова-2

1,5

2.

Вища математика – 4: Функціональні ряди. Елементи теорії ймовірностей

4,0

3.

Технології видавництв та поліграфії – 3: Друкарські процеси

4,0

4.

Технології обробки інформації – 2: Технології опрацювання графічної інформації

5,0

5.

Освітній компонент 1 ЗУ-Каталогу

2,0

6.

Освітній компонент 2 ЗУ-Каталогу

2,0

7.

Освітній компонент 1 К-Каталогу

6,0

8.

Конструювання видань 2: Архітектоніка електронних видань

3,0

9.

Фізичне виховання-4

1,5

 

Всього:

30

 

5 семестр

 

Найменування дисциплін

Кількість кредитів

1.

Іноземна мова професійного спрямування – 1: Іноземна мова професійного спрямування

1,5

2.

Технології видавництв та поліграфії – 4: Брошурувально-палітурні процеси

5

3.

Технології обробки інформації – 3: Технології опрацювання аудіо- та відеоінформації

5,5

4.

Обладнання видавництв і поліграфії – 1: Обладнання видавничополіграфічного виробництва

2,5

5.

Освітній компонент 2 К-Каталогу

5,0

6.

Освітній компонент 3 К-Каталогу

5,0

7.

Технології електронних видань – 1: Веб дизайн

4,5

8.

Курсова робота з  технологій обробки інформації

1,0

 

Всього:

30

 

6 семестр

 

Найменування дисциплін

Кількість кредитів

1.

Охорона праці та цивільний захист

4,0

2.

Освітній компонент 4 ЗУ-Каталогу

2,0

3.

Іноземна мова професійного спрямування – 1: Іноземна мова професійного спрямування

1,5

4.

Обладнання видавництв і поліграфії – 2: Технологічні процеси механічної обробки деталей поліграфічного обладнання

2,5

5.

Технології видавництв та поліграфії – 5: Технології оздоблення друкованої продукції

2,5

6.

Технології видавництв та поліграфії – 6: Спеціальні види друку

2,0

7.

Технології електронних видань – 2: Технології створення електронних видань

4,5

8.

Освітній компонент 4 К-Каталогу

5,0

9.

Освітній компонент 5 К-Каталогу

5,0

10

Курсова робота з  технологій видавництв та поліграфії

1,0

 

Всього:

30,0

 

7 семестр

 

Найменування дисциплін

Кількість кредитів

1.

Економіка і організація виробництва

4,0

2.

Іноземна мова професійного спрямування – 2

1,5

3.

Управління якістю, метрологія, стандартизація та сертифікація у видавництві та поліграфії

4,0

4.

Технології захисту друкованої продукції

5,0

5.

Проектування видавничо-поліграфічного виробництва – 1: Проектування технологічних процесів

4,5

6.

Освітній компонент 6 К-Каталогу 

5,0

7.

Освітній компонент 7 К-Каталогу

5,0

8.

Курсова робота з  проектування видавничо-поліграфічного виробництва

1,0

 

Всього:

30,0

 

8 семестр

 

Найменування дисциплін

Кількість кредитів

1.

Іноземна мова професійного спрямування – 2

1,5

2.

Технології електронних видань-3: Технології обробки мультимедійного контенту

2,0

3.

Проектування видавничо-поліграфічного виробництва  – 2: Проектування і розрахунки виробничих процесів

4,5

4.

Освітній компонент 8 К-Каталогу

5,0

5.

Освітній компонент 9 К-Каталогу 

5,0

6.

Переддипломна практика

6,0

7.

Дипломне проектування

6,0

 

Всього:

30