Практика

Один із видів практичної підготовки передбачений у вигляді переддипломної практики тривалістю 5 тижнів, що організована за положеннями «Методичних рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики» Університету, а також під час виконання лабораторних та практичних робіт, комп’ютерних практикумів, розрахунково-графічних та домашніх контрольних робіт, курсових проєктів та робіт, дипломного проєкту.

Студенти здобувають компетентності, що потрібні для подальшої професійної діяльності, вивчаючи реальні технологічні процеси та знайомлячись з найсучаснішим обладнанням  та матеріалами на провідних підприємствах галузі, а саме Державне видавництво “Преса України”, ТОВ ”КИЇВСЬКА ФАБРИКА ДРУКУ”, ТОВ “ВКП Тріада”, ПАТ “Укрпластик”, Приватне підприємство “Рекламна агенція Да Вінчі”, ТОВ “Видавництво Івана Малковича “”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, ТОВ “Мега-Поліграф”, ТОВ “Друкарня Вольф”, ТОВ “СВ ДРУК”, тощо.

Результати практики