Структура програми PhD

Нормативні освітні компоненти (загальної підготовки)

 

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

ЗО1

Філософські засади наукової діяльності

6

Залік, Екзамен

силабус

ЗО2

Іноземна мова для наукової діяльності

6

Залік, Екзамен

силабус (англ. м.)
силабус (франц. м.)
силабус (нім. м.)

ЗО3

Методологія науково-дослідницької діяльності

4

Залік

силабус

ЗО4

Організація науково-інноваційної діяльності

4

Залік

силабус

ЗО5

Педагогічна компетентність викладача

1

Залік

силабус

ЗО6

Педагогічна практика (проводиться на протязі семестру)

4

Залік

силабус

 

Нормативні освітні компоненти (здобуття глибинних знань зі спеціальності)

 

ПО1

Спеціальні методи наукових досліджень

4

Екзамен

силабус

ПО2

Новітні технології видавництва та поліграфії

5

Залік

силабус

ПО3

Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфії

4

Екзамен

силабус

ПО4

Проблемно-орієнтовні засоби управління
репродукуванням              

4

Екзамен

силабус

ПО5

Прикладні аспекти системного аналізу
видавничо-поліграфічного виробництва

3

Екзамен

силабус