Сертифікати про акредитацію

Сертифікат про акредитацію ОП «Технології друкованих і електронних видань» першого (бакалаврського) рівня освіти 

Сертифікат про акредитацію ОП «Технології друкованих і електронних видань» другого (магістерського) рівня освіти