Відгуки на освітні програми

Відгуки на ОНП підготовки докторів філософії, спеціальність «Видавництво та поліграфія»

Професор кафедри медіасистем та технологій ХНУРЕ, к. т. н. Ткаченко В. П.

Відгуки на ОП «Технології друкованих і електронних видань» другого (магістерського) рівня

 

Відгуки на ОП «Технології друкованих і електронних видань» першого (бакалаврського) рівня

Директор ТОВ «Салютіс Прінт» Анатолій Лисенко
Директор ПП «РА Да Вінчі»
Директор ДП «Редакція інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України» Сорокін В. П.
Головний редактор державного спеціалізованого видавництва «Мистецтво» Надія Прибега
Комерційний директор ТОВ «ЯВА-ІН», к.т.н. Антон Несхозієвський
Начальник відділу пластин ТОВ «МАКХАУС», к.т.н., доцент Олена Байдак
Комерційний директор ТОВ «Перша українська сувенірна компанія» Лебедь І. В.
Головний інженер А. О. Костінський Державного видавництва «Преса України»
Директор поліграфічної фірми «ТІМ-СЕРВІС» Пономаренко О. О.
Директор ТОВ «Українська Універсальна Гільдія» Олександр Ляшенко
Головний технолог ТОВ «Палп Мілл Прінт» Гудзь А. Р.
Директор видавничого дому «АртЕк» Поночовна Н. Ю.
Проджект менеджер компанії «Уніпринт» Бєльський М.Є.
Студентка 3 курсу кафедри репрографії, групи МВ-71 Фідоренко В.О.
Інженер-матеріалознавець зі спеціальності «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» Шкрид М. В.