Новини

Вітаємо зарахованих з 01 вересня 2021 року до ВПІ у магістратуру за кошти фізичних та/або юридичних осіб!

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року до магістратури за кошти фізичних та/або юридичних осіб — денна та заочна форми навчання

Освітньо-професійна програма підготовки (заочна форма здобуття освіти)

СПЕЦІАЛЬНіСТЬОСВІТНЯ ПРОГРАМА
186 Видавництво та поліграфія         Технології друкованих і електронних видань

 

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року до магістратури на основі диплома магістра (спеціаліста) — заочна форма здобуття освіти

Освітньо-професійна програма підготовки (заочна форма здобуття освіти)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬОСВІТНЯ ПРОГРАМА
186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року на перший курс бакалаврату за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Денна

Код    
Спеціальність PDF
186 Видавництво та поліграфія            Завантажити

 

Заочна

Код    
Спеціальність PDF
186 Видавництво та поліграфія            Завантажити

 

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст», ОР «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» — денна та заочна форми здобуття освіти

Форма навчання                                          
PDF
Денна  –
Заочна Завантажити