Перелік документів для вступу до магістратури

Вступники до магістратури з 1 липня по 2 серпня особисто подають до атестаційної комісії відповідного факультету/інституту заяву на ім'я ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського в паперовій формі, у якій вказують спеціальність та форму навчання.

При цьому вступник  пред'являє / подає інші документи, встановлені Приймальною комісією університету

Перелік документів для вступу:

 паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)

диплом бакалавра, спеціаліста або магістра (оригінал та копії)

додаток до диплому (оригінал та копії)

творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)

військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

ідентифікаційний код (оригінал та копії)

шість фотографій

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Документи подаються за адресою:

м. Київ, вул.. Політехнічна, 14,

корпус 16, поверх 5., кімн. 154

 Розклад роботи приймальної комісії за посиланням:

http://pk.kpi.ua/schedule/

Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в КПІ ім. Ігоря Сікорського знаходиться на сторінці — http://pk.kpi.ua/entry-5-course/.
Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в Україні знаходиться на сайті Міністерства — http://www.mon.gov.ua.

 

Про магістратуру

Магістр — освітній рівень вищої освіти особи, яка на основі освітнього рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності. Підготовка фахівців освітнього рівня магістра може здійснюватися на основі освітнього рівня спеціаліста.

Магістратура у всьому світі є другим рівнем вищої освіти. Випускники, отримуючи поглиблену спеціалізацію у своїй професійній сфері, здатні вирішувати більш складні завдання або займатися аналітичною та науково-дослідною роботою.

Для студентів-магістрантів індивідуально розробляється план науково-дослідної роботи, в якому вказані тема дисертації на звання магістра, зміст виконуваної роботи, форма підсумкової атестації, обсяг і терміни виконання.

Тривалість навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою складає півтора роки (3 семестри). Тривалість навчання в магістратурі за освітньо-науковою програмою складає два роки (4 семестри). Після успішного завершення навчання, підготовки і захисту дисертації магістрам видається диплом.

В результаті навчання в магістратурі магістр отримує наступні переваги:

  • отримує поглиблені знання з питання, у своєму науковому напрямку і значний досвід науково-дослідної роботи;
  • набуває досвід викладацької роботи та написання дисертацій;
  • отримання ступеня магістра розширює рамки працевлаштування (практична, наукова, викладацька діяльність), а значить, підвищує і заробітну плату.

 

Терміни подачі документів та фахових випробувань

Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно подати документи з 2 липня по 3 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня, другий етап – з 4 серпня по 10 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Тоді тобі потрібно подати документи з 2 липня по 3 серпня та скласти основні вступні випробування (перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня, другий етап – з 4 серпня по 10 серпня) та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможеш ти опановувати обрану програму підготовки.

Документи подаються за адресою:

м. Київ, вул. Політехнічна, 14,

корпус 16, поверх 5., кімн. 154

Відбіркова комісія Видавничо-поліграфічного інституту

Розклад роботи приймальної комісії за посиланням:

http://pk.kpi.ua/schedule/

 

Розклад  та місце проведення вступних екзаменів

 

Додаткове випробовування з фаху (лише для вступників, що змінюють спеціальність після бакалаврату, щоб визначити, чи зможе абітурієнт опановувати обрану програму підготовки)

Програма додаткового іспиту.

 

Фаховий іспит

Програма фахового іспиту.

 

Іспит з іноземної мови

Програма іспиту за цим посиланням

Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в КПІ ім. Ігоря Сікорського знаходиться на сторінках — http://pk.kpi.ua

Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в Україні знаходиться на сайті Міністерства освіти та науки — http://www.mon.gov.ua.

 

Дочірні категорії