До уваги студентів! 
Студент, який захворів під час сесії, зобов’язаний повідомити деканат про хворобу не пізніше наступного дня після складання екзамену або заліку та одразу після одужання подати до деканату медичну довідку встановленої форми.

Студентам, які одержали під час семестрового контролю не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість.
Ліквідація студентами академічної заборгованості проводиться протягом тижня після закінчення сесії.
Студенти, які одержали під час семестрового контролю три і більше незадовільних оцінок з усіх дисциплін (були не допущені до складання семестрового контролю або не з’явилися без поважних причин) відраховуються з університету.
Як виняток, студентам, які одержали під час семестрового контролю три і більше незадовільних оцінок, за наявності поважних причин, що документально підтверджені, може бути наданий індивідуальний графік складання сесії. Дозвіл на це дає директор інституту на підставі заяви студента за погодженням із завідувачем відповідної кафедри.
Індивідуальний графік складання сесії оформлюється студентом до початку проведення додаткової сесії. 
Залік з фізичного виховання потрібно отримати до 09.06.2017 р.
Заліковий тиждень з 29.05.2017 р. по 10.06.2017 р.
Екзаменаційна сесія з 12.06.2017 р. по 23.06.2017 р.