Вступ до магістратури

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ  КПІ ім. Ігоря Сікорського у магістратуру. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра за освітньою програмою (спеціалізацією)  Технології друкованих і електронних видань.

Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової.

Для вступу до магістратури, потрібно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови.
ВСТУПНИК ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИМ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА.
Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому http://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/ – посилання на український центр оцінювання якості освіти.

Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського без виключень. Цього року можна зарахувати результаті ЄВІ 2020 та 2021 років.

Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня до 30 липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій.

Розрахунок конкурсного балу (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності розраховується за формулою:
КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника. (Детально про розрахунок конкурсного балу)

 

 

 

Ключові дати

 

Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

 

Вступ до магістратури 2021: покрокова відеоінструкція процедури реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ


Детальніше про вступ до магістратури на сайті Приймальнох комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Розклад проведення комплексного фахового випробування для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за освітніми програмами (ОП) підготовки магістрів

 

Варіанти подачі оригіналів для вступників

 

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського, які бажають вступити до магістратури

 

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

 

ТАБЛИЦЯ відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 2010) Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

 

Перелік документів для вступу:

 

• паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
• диплом бакалавра (оригінал та копії);
• додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
• творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
• військовий документ (для хлопців; оригінал та копії);
• ідентифікаційний код (оригінал та копії);
• чотири фотографії.

 

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра (МС) на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

 

Програма комплексного фахового випробування

 

Розклад проведення комплексного фахового випробування для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за освітніми програмами підготовки магістрів у 2021 році

 

Освітня програма (спеціалізація)

 

Вартість навчання

 

Відбіркова комісія