Аспіранти кафедри

Баглай Володимир Анатолійович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Технологічне забезпечення тиражестійкості форм інтагліодруку»
Керівник: д.т.н., професор Киричок Т. Ю.

Профілі:....
1. Киричок Т. Ю., Герук Я. В., Баглай В. А. Система формування якостi друкованої сувенірної продукції банкнотно-монетних дворів світу/ Технологія і техніка друкарства. - Вип. 1. - К.,2018. - С 4-10. (фахове видання)
2. Киричок Т. Ю., Баглай В. А., Н.Л. Талімонова, Я. Ю. Талімонов Дослідження явища перебивання фарби на папері спеціального призначення, виготовленого за різними технологіями/Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 1(63). - с. 19-27 . (фахове видання)
3. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай. Система формування тиражостійкості форм інтагліодруку /Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 3(65). - с.15-24. (фахове видання)
4. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, А. А. Безпалий, П. Г. Регіда / Методика автоматизованого оцінювання якості технологічної операції прямого лазерного гравіювання форм інтагліодруку/Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 4(66). - с.16-30. (фахове видання)
5. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, А. А. Безпалий Вплив технологічних параметрів на властивості друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням / Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – Вип. 3(69). – С. 4-15 (фахове видання)
6. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, А. А. Безпалий Дослідження якості поверхні друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням /Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – Вип. 4(75). – С. 4-13. (фахове видання)

1. Kyrychok Tetiana, Baglai, Volodymyr, Kyrychok Andrii. Optical methods of banknotes sorting for Ukrainian Hryvnia: results and problems / Fourteenth International Conference on Correlation Optics// Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136918-1- 1136918-11. - P 325-335. (SCOPUS)
2. E. Rudenko, T. Kyrychok, V. Panarin, M. Svavilnyi, D. Polotskyi, M.Skoryk, V. Baglai, N. Talimonova, A. Novytska Influence of helicon discharge treatment on ensuring adhesive strength of protective PVD coating CrN on brass-based forms of intaglio printing/ The 15th International Conference Correlation Optics 2021, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 13–16, 2021// Proc. of SPIE (SCOPUS)
3. Володимир Баглай. Технологічні особливості виготовлення форм інтагліодруку прямим лазерним гравіюванням / Друкарство молоде-2020 : тези доп. ХХ Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Київ, 7–9 квітня 2020 р. / Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. — С. 5-7.
4. Т. Ю. Киричок, Баглай В. А. Напрямки забезпечення тиражестійкості форм інтагліодруку, виготовлених прямим лазерним гравіюванням / Поліграфічні, мультимедійні та web-технології = Print, Multimedia & WEB (PMW—2020) : тези доп. V Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Київ, 3–6 листоп. 2020 р. / Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. — С. 5-7.
5. Баглай В. А. Патентування інформації про технологічний процес інтагліодруку /Квалілогія книги : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет конференції студентів, магістрантів та аспірантів (Львів, 25 лютого 2021 р.). – Л. : УАД, 2021. – С. 206-207.
6. Т. Ю. Киричок, Баглай В. А. Використання методу морфологічного аналізу для проектування технологічного процесу виготовлення форм інтагліодруку / Поліграфічні, мультимедійні та web-технології = Print, Multimedia & WEB (PMW—2021) : тези доп. VІ Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Харків, 18–20 травня 2021 р. / м. Харків. — С..
7. Е.М. Руденко, Д.Ю. Полоцький, М.Є. Свавільний, М.А. Скорик, Т.Ю. Киричок, В.А. Баглай, А.Є. Новицька. Фізичні процеси на поверхні латуні при її розпиленні в інтенсивному потоці аргонової плазми геліконного розряду // «Сучасні проблеми фізики металів і металічних систем», в рамках конференції, присвяченої 75-річчю від дня заснування ІМФ ім. Г. В. Курдюмова НАН України (25–27 травня 2021 р.) Київ, Україна1. Kyrychok Т. The influence of pressure during intaglio printing on banknotes durability / Т. Kyrychok, P. Kyrychok, S. Havenko, E. Kibirkstis, V. Miliunas // Mechanika. – 2014. – Vol. 20 (3). – Р. 327–331. (SCOPUS)
2. Kyrychok Tetiana, Korotenko Olena. 3D light interferometry investigation of ink layer formation during intaglio printing /Fourteenth International Conference on Correlation Optics //  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136910-1- 1136910-9. - P 262-270.  (SCOPUS)
3. Киричок Т. Ю., Коротенко Е. В. Использование контактной и бесконтактной профилометрии для исследования поверхности оттисков металлографской печати / Труды БГТУ. – Минск, 2016. – № 9(191). – C. 16–21. (зарубіжне фахове видання)
4. Kyrychok Тetiana. Badania electrofizycznych wlasciwosci papieru banknotowego i banknotow=Research of electrophysical parameters of banknote paper and banknotes / Kyrychok Тetiana, Svitlana Havenko, Petro Kyrychok, Yelyzaveta Sukhina and Zhomart Kazhmuratov // Przegland papierniczy. – 2016. – N 1. – Р. 50–54 (SCOPUS)
5. Киричок Т. Ю., Гуща О. В.  Вплив геометричних па-раметрів друкувальних елементів форми на так-тильність відбитків металографічного друку / Зб. наук. праць: Квалі-логія книги. – Львів, 2015. – № 2 (28). – С. 22 – 26. (фахове видання)
6. Киричок Т. Ю., Киричок П. О., Кажмуратов Ж. Т. Методологія визначення адгезійної стійкості фарбового шару інтагліодруку на комбінованих основах /Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2015. – № 4 (50). – C. 76–92. (фахове видання)                 
7. Киричок Т. Ю., Гуща О. В. Технологічні фактори впливу на товщину фарбового шару на відбитках металографічного друку /Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2015. – № 4 (50). – C. 4–13. (фахове видання)

Сокол Оксана Петрівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення технології визначення зношеності банкнот»
Керівник: д.т.н., професор Киричок Т. Ю.

Профілі:....
1. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, Т. В. Горова, О. П. Сокол, А. О., Комарницька, Ю. В. Сичик. Аналіз відповідності фахових видань, що входять до науко-метричних баз даних, предметній області спеціальності 186 Видавництво та поліграфія / Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2021. – Вип. 1(71). – С. 4-26. (фахове видання)
2. Благодір О. Л., Розум Т. В., Сокол О. П. Систематизація технологій виготовлення етикетково-пакувальної продукції в Україні//Наукові записки, 2015/2 (51)

1. Tetiana Kyrychok, Zhomart Kazhmuratov, Petro Kyrychok, Tetiana Klymenko, Oksana Sokol. Optical methods development for banknote deterioration evaluation // The 15th International Conference Correlation Optics 2021, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 13–16, 2021// Proc. of SPIE (SCOPUS)
2. Kyrychok T. Yu. , Talimonova N. L., , Sokol O. P., Talimonov Ya. Yu. Optical control of colour deviation due to ink showing through on the banknote reverse on multitoned watermarks/ The 15th International Conference Correlation Optics 2021, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 13–16, 2021// Proc. of SPIE (SCOPUS)
3. Сокол Оксана Організація вхідного контролю банкнотного паперу,  Тези доповідей 20-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде», Київ, 2020, с. 137-138
4. Сокол О. П. «Банкнотна продукція під час пандемії», Тези доповідей V Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології Print, Multimedia & Web (PMW—2020)», 3–6 листопада 2020 року, м. Київ, с. 40-42
5. Сокол О. П. «Аналіз захисту банкнот від підроблення та рівня їх фальсифікації, Львів ІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція студентів, магістрантів та аспірантів. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ 25 лютого 2021 року МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ, с. 280-282
6. Сокол О. П. Кольорозмінні фарби в банкнотному виробництві, Тези доповідей 21-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде», Київ, 2021, с. 70-71
7. Сокол О. П. Тенденції в області паковань на міжнародній виставці virtual.drupa-2021, Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології», 18-22 травня 2021 р., м. Харків


4. Киричок Т. Ю., Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л., Коротенко О. В., Гулєвич С. О., Сокол О. П. Захист інформації в поліграфії. Лабораторний практикум // Навчальний посібник м. Київ, 2020.

1. Киричок Т. Ю. Зносостійкість банкнотної продукції : монографія / Т. Ю. Киричок. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 308 с.
2. M. I. Kulak, T. Yu. Kyrychok, D. M. Miadziak, P. O. Kyrychok. Kinetic Model of Optical Characteristics of Banknote Paper During Artificial Aging / Journal of Applied Spectroscopy, September 2016, Volume 83, Issue 4, Р. 669–672 (SCOPUS)
3. Kyrychok T. J. Badania odpornosci na zuzycie papieru banknotowego = Testing of Banknote Paper Wear and Tear / T. J. Kyrychok, P. O. Kyrychok, S. F. Havenko, V. M. Nesterenko // Przegland papierniczy. – 2013. – N 12. – Р. 653–656. (SCOPUS)
4. Kyrychok Тetiana. Banknote Paper Deterioration Factors: Circulation Simulator Method / Тetiana Kyrychok, Аnatolii Shevchuk, Victor Nesterenko, Рetro Kyrychok // BioResources. – 2014. – Vol. 9 (1). – Р. 710–724. (SCOPUS)
5. Kyrychok T. Yu. An Analysis of the Precision of Indicators of the General Deterioration of Banknotes / T. Yu. Kyrychok // Measurement Techniques – 2014. – Vol. 57 (2). – P. 166–171. (SCOPUS)
6. Kyrychok Tetiana, Baglai, Volodymyr, Kyrychok Andrii. Optical methods of banknotes sorting for Ukrainian Hryvnia: results and problems / Fourteenth International Conference on Correlation Optics//  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136918-1- 1136918-11. - P 325-335. (SCOPUS)

Дзядик Євгеній Андрійович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення технології окантування книжкових блоків зшитих нитками»
Керівник: д.т.н., професор Палюх О. О.

Особисті профілі:

ID ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-6771-7204

1. Paliukh O. Defining technological features in the manufacture of semi-hard book covers / O. Paliukh, P. Kyrychok, R. Trishchuk, M. Korobka, E. Dziadyk// Eastern-European Jornal of Enterprise Technologies, 4/1 (106) 2020, р. 80-90. (SCOPUS – квартиль Q2)
2. Paliukh О. Analysis of the influence of binding adhesives on the structural strength of integral and semi-rigid covers/ O. Paliukh, P. Kyrychok, E. Dziadyk//Technology audit and production reserves — № 4/1(54), 2020, p. 38 – 43. (INDEX COPERNICUS)
3. Палюх О. О. Удосконалення технології окантування книжкових блоків зшитих нитками /О. О. Палюх, Є. А. Дзядик// Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2020. - №1-2 (68). – с. 14-28. (INDEX COPERNICUS)

1. Дзядик Є. А. Виявлення технологічних переваг дискретного нанесення клею на інтегральні обкладинки за даними виставки DRUPA/Є. А. Дзядик, О. О. Палюх//Матеріали VІ Міжнародної наук.-техн. конф. «Поліграфічні, мультимедійні та WEB-технологіїЇ» (Харків, 18-22 травня 2021). – Харків: ХНУРЭ, 2021. – с. 38.
2. Палюх О. О. Вплив дискретного нанесення клею на розрахунок технологічних витрат при виготовленні інтегральних обкладинок/О. О. Палюх, Є. А. Дзядик//Матеріали ХІ Міжнародної наук.-практ. конф. “Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем” (Чернігів, 26-27 травня 2021). – Чернігів : ЧНТУ, 2021. – Т. 1. – с. 234-236.Талімонов Ярослав Юрійович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення технології інтагліодруку банкнот з підвищеною доступністю для людей з вадами зору»
Керівник: д.т.н., професор Киричок Т. Ю.

Профілі:....
1. Киричок Т. Ю., Баглай В. А., Н.Л. Талімонова, Я. Ю. Талімонов Дослідження явища перебивання фарби на папері спеціального призначення, виготовленого за різними технологіями/Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 1(63). - с. 19-27 . (фахове видання)

1. Ярослав Талімонов: Удосконалення технології інтагліодруку з підвищеною тактильністю для людей з вадами зору/ Друкарство молоде-2020 : тези доп. ХХ Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Київ, 7–9 квітня 2020 р. / Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. — С..
2. Kyrychok T. Yu. , Talimonova N. L., , Sokol O. P., Talimonov Ya. Yu. Optical control of colour deviation due to ink showing through on the banknote reverse on multitoned watermarks/ The 15th International Conference Correlation Optics 2021, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 13–16, 2021// Proc. of SPIE (SCOPUS)1. Kyrychok Tetiana, Baglai, Volodymyr, Kyrychok Andrii. Optical methods of banknotes sorting for Ukrainian Hryvnia: results and problems / Fourteenth International Conference on Correlation Optics//  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136918-1- 1136918-11. - P 325-335. (SCOPUS)
2. Kyrychok Т. Badanie szorstkosci powierzchni papierow ze znakami wodnynmi = The Investigation of Roughness for Paper with Watermarks / Т. Kyrychok, Т. Klymenko, N. Malkush // Przegland papierniczy – 2012. – N 7. – Р. 414–417. (SCOPUS)
3. Kyrychok T. Yu. Image Evaluation Procedure Based on the Average Color Deviation / T. Yu. Kyrychok, P. A. Kyrychok, A. V. Parkhomenko // Radioelectronics and Communications Systems. – 2014. – Vol. 57 (4). – Р. 175–179. (SCOPUS)
4. Kyrychok Т. The influence of pressure during intaglio printing on banknotes durability / Т. Kyrychok, P. Kyrychok, S. Havenko, E. Kibirkstis, V. Miliunas // Mechanika. – 2014. – Vol. 20 (3). – Р. 327–331. (SCOPUS)
5. Киричок Т. Ю. Зносостійкість банкнотної продукції : монографія / Т. Ю. Киричок. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 308 с.
6. Киричок Т. Ю. Тактильна дискримінація паперових банкнот після лакування вододисперсним лаком / Т. Ю. Киричок, А. М. Мережинська, О. В. Гуща // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2014. – № 1 (43). – С. 13–20.

Назаренко Олена Володимирівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення технології виготовлення зносостійких пластикових карток»
Керівник: д.т.н., професор Киричок Т. Ю.

Профілі:....
1. Киричок Т. Ю., Назаренко О. В. Формування зношеності пластикових карток /Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – Вип. 4(70). – С. 34-41. (фахове видання)

1. Квалілогія книги : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, магістрантів та аспірантів (Львів, 25 лютого 2021 р.). – Л. : УАД, 2021. – 386 с. 1. Киричок Т. Ю. Зносостійкість банкнотної продукції : монографія / Т. Ю. Киричок. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 308 с.
2. M. I. Kulak, T. Yu. Kyrychok, D. M. Miadziak, P. O. Kyrychok. Kinetic Model of Optical Characteristics of Banknote Paper During Artificial Aging / Journal of Applied Spectroscopy, September 2016, Volume 83, Issue 4, Р. 669–672 (SCOPUS)
3. Kyrychok T. J. Badania odpornosci na zuzycie papieru banknotowego = Testing of Banknote Paper Wear and Tear / T. J. Kyrychok, P. O. Kyrychok, S. F. Havenko, V. M. Nesterenko // Przegland papierniczy. – 2013. – N 12. – Р. 653–656. (SCOPUS)
4. Kyrychok Тetiana. Banknote Paper Deterioration Factors: Circulation Simulator Method / Тetiana Kyrychok, Аnatolii Shevchuk, Victor Nesterenko, Рetro Kyrychok // BioResources. – 2014. – Vol. 9 (1). – Р. 710–724. (SCOPUS)
5. Kyrychok T. Yu. An Analysis of the Precision of Indicators of the General Deterioration of Banknotes / T. Yu. Kyrychok // Measurement Techniques – 2014. – Vol. 57 (2). – P. 166–171. (SCOPUS)
6. Киричок Т. Ю. Багатофакторне дослідження технологічного процесу тиснення фольгою на пластику / Т. Ю. Киричок, А. М. Мережинська // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – 2011. – № 3 (58). – С. 48–55.
7. Киричок Т. Ю. Класифікація методів поліграфічного опорядження та обробки пластику / Т. Ю. Киричок, О. В. Богіш, А. М. Мережинська // Зб. наук. праць: Технологія і техніка друкарства. – К., 2011. – № 2 (32). – С. 4–12.

Бровкин Андрій Олександрович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Технологічні засади підвищення зносостійкості деталей тертя офсетних циліндрів друкарських  машин»
Керівник: д.т.н., професор Роїк Т. А.

Профілі:....
1. Категорія Б- Роїк Т. А., Бровкин А. О. Вплив режимів тонкого ельборового шліфування на шорсткість поверхонь самозмащувальних композитних деталей для друкарської техніки// Технологія і техніка друкарства. – К. : ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2021. – № 1(……)
2. Scopus---Roik T., Brovkyn A., Dubolazov A. Analysis of the parts' roughness parameters of high-speed printing equipment by optical profilometry.- SPIE Proceeding of Fifteenth International Conference Correlation Optics 2021, 13-16 вересня 2021.-С.-……

1. Роїк Т. А., Бровкин А. О. Якість поверхонь деталей тертя зі зносостійких композитів для друкарських машин при ельборовому шліфуванні// 21я Международная научно-практическая конференция «КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», 06−10 сентября 2021 г., г. Одесса.
2. Roik T., Brovkyn A. Analysis of the parts' roughness parameters of high-speed printing equipment by optical profilometry// The 15th International Conference on Correlation Optics, “Correlation Optics’2021”.- Physical, Technical and Computer Sciences Institute of Yuriy Fedcovich Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, 13-16 September, 2021.Оліферчук Олена Юріївна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Технологічне забезпечення флексографічного друку на матеріалах, що розкладаються під дією УФ-випромінення»
Керівник: д.т.н., професор Киричок П. О.

Профілі:....
1. Оліферчук О. Ю. Analysys of the current state and trends in the development of printing packaging after the results of the exhibition Virtual Drupa 2021. / О. Ю. Оліферчук // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2021. – Вип. 2 (72).

1. Оліферчук О. Ю. Проблеми застосування флексографічного друку на матеріалах, що розкладаються під дією УФ-випромінення / О. Ю. Оліферчук // Тези на конференцію «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології» (Print, Multimedia & WEB) - Київ, 2020.
2. Оліферчук О. Ю. Встановлення взаємовпливу параметрів друку флексографічним способом на біорозкладанних матеріалах / О. Ю. Оліферчук // Тези на ІV Міжнародну науково-практичну інтернет конференцію студентів, магістрантів та аспірантів Квалілогія ниги. – 25 лютого 2021 року, 252с.1. M. I. Kulak. Kinetic Model of Optical Characteristics of Banknote Paper During Artificial Aging / M. I. Kulak, T. Yu. Kyrychok, D. M. Miadziak, P. O. Kyrychok // Journal of Applied Spectroscopy, September 2016, Volume 83, Issue 4, Р. 669–672 .
2. Kyrychok Тetiana. Badania electrofizycznych wlasciwosci papieru banknotowego i banknotow=Research of electrophysical parameters of banknote paper and banknotes / Kyrychok Тetiana, Svitlana Havenko, Petro Kyrychok, Yelyzaveta Sukhina and Zhomart Kazhmuratov // Przegland papierniczy. – 2016. – N 1. – Р. 50–54.
3. Kyrychok Тetiana. Banknote Paper Deterioration Factors: Circulation Simulator Method / Тetiana Kyrychok, Аnatolii Shevchuk, Victor Nesterenko, Рetro Kyrychok // BioResources. – 2014. – Vol. 9 (1). – Р. 710–724.
4. Paliukh O. Defining technological features in the manufacture of semi-hard book covers / O. Paliukh, P. Kyrychok, R. Trishchuk, M. Korobka, E. Dziadyk// Eastern-European Jornal of Enterprise Technologies, 4/1 (106) 2020, р. 80-90. (SCOPUS – квартиль Q2).
5. Kyrychok, P. Simulation of Deformation of the Adhesive Layer of the Spine of the Book Back of the Thread-Stitched Book Block / P. Kyrychok, O. Paliukh// Mechanics, 26 (2), 2020, р.114–119. (SCOPUS).

Стефанишена Ольга Борисівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Технологічне забезпечення тиражестійкості друкарських форм для виготовлення гнучких паковань»
Керівник: д.т.н., професор Киричок Т. Ю.

Профілі:....
1. Стефанишена О. Б. Сучасні тенденції розвитку глибокого друку / О. Б. Стефанишена, О. В. Зоренко // Технологія і техніка друкарства, 2020. №3 (69). С.34-42. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(69).2020.224199.
2. Зоренко О. В. Трибологічний аналіз системи «Друкарська форма глибокого методу друку-відбиток» / О. В. Зоренко, О. Б. Стефанишена, Р. А. Хохлова, Є. В. Штефан // Технологія і техніка друкарства, 2021. №1 (71). С.37-50. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(71).2021.228973.

1. Стефанишена О. Б. Перспективи розвитку технологій виготовлення друкарських форм глибокого способу друку / О. Б. Стефанишена // Тези доповідей 18-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде». Київ: КПІ ВПІ, 2018. С.39-40.
2. Стефанишена О. Б. Класифікація друкарських форм глибокого способу друку / О. Б. Стефанишена // Тези доповідей 19-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде». Київ: КПІ ВПІ, 2019. С.26-28.
3. Стефанишена О. Б.. Класифікація друкарських форм тампонного способу друку / О. Б. Стефанишена // Тези доповідей 20-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде». Київ: КПІ ВПІ, 2020. С.15-17.1. Kyrychok Т. The influence of pressure during intaglio printing on banknotes durability / Т. Kyrychok, P. Kyrychok, S. Havenko, E. Kibirkstis, V. Miliunas // Mechanika. – 2014. – Vol. 20 (3). – Р. 327–331. (SCOPUS).
2. Kyrychok Tetiana, Korotenko Olena. 3D light interferometry investigation of ink layer formation during intaglio printing /Fourteenth International Conference on Correlation Optics //  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136910-1- 1136910-9. - P 262-270. (SCOPUS).
3. Киричок Т. Ю., Коротенко Е. В. Использование контактной и бесконтактной профилометрии для исследования поверхности оттисков металлографской печати / Труды БГТУ. – Минск, 2016. – № 9(191). – C. 16–21. (зарубіжне фахове видання).
4. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай. Система формування тиражостійкості форм інтагліодруку /Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 3(65). - с.15-24. (фахове видання).
5. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, А. А. Безпалий, П. Г. Регіда / Методика автоматизованого оцінювання якості технологічної операції прямого лазерного гравіювання форм інтагліодруку/Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 4(66). - с.16-30. (фахове видання).
6. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, А. А. Безпалий  Вплив технологічних параметрів на властивості друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням / Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – Вип. 3(69). – С. 4-15 (фахове видання).

Шостачук Павло Павлович

e-mail: р Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення технології різання паперу на гільйотинних машинах»
Керівник: д.т.н., професор Киричок П. О.

Профілі:....
1. Kyrychok T. J. Badania odpornosci na zuzycie papieru banknotowego = Testing of Banknote Paper Wear and Tear / T. J. Kyrychok, P. O. Kyrychok, S. F. Havenko, V. M. Nesterenko // Przegland papierniczy. – 2013. – N 12. – Р. 653–656. (SCOPUS).
2. M. I. Kulak. Kinetic Model of Optical Characteristics of Banknote Paper During Artificial Aging / M. I. Kulak, T. Yu. Kyrychok, D. M. Miadziak, P. O. Kyrychok // Journal of Applied Spectroscopy, September 2016, Volume 83, Issue 4, Р. 669–672. (SCOPUS).
3. Kyrychok Тetiana. Badania electrofizycznych wlasciwosci papieru banknotowego i banknotow=Research of electrophysical parameters of banknote paper and banknotes / Kyrychok Тetiana, Svitlana Havenko, Petro Kyrychok, Yelyzaveta Sukhina and Zhomart Kazhmuratov // Przegland papierniczy. – 2016. – N 1. – Р. 50–54. (SCOPUS).
4. Kyrychok Т. The influence of pressure during intaglio printing on banknotes durability / Т. Kyrychok, P. Kyrychok, S. Havenko, E. Kibirkstis, V. Miliunas // Mechanika. – 2014. – Vol. 20 (3). – Р. 327–331. (SCOPUS).