З 1959 року кафедрою підготовлено на 1.03.2005 р. 1353 інженера-технолога поліграфічного виробництва, 163 бакалаври напрямку 0918 «Легка промисловість» спеціальності 7.091807 та 162 бакалаври напрямку 0927 «Видавничо-поліграфічна справа».

Серед випускників кафедри ТПВ – два доктори наук і вісім кандидатів, інженери-дослідники та інженери-практики. Під їх керівництвом та за їх участю продукуються книжкові, газетні, журнальні та інші інформаційні видання, пакування, розробляються нові технології, впроваджуються у виробництво нові досягнення науки і техніки. Тільки в УкрНДІСВД працювало більше 80 наших випускників. Видавничо-поліграфічна справа – цікава, захоплююча галузь економіки України, і тут народжуються династії інженерів-технологів. Не дивно, що у нас навчаються діти й онуки випускників минулих років.

Щорічно працевлаштування випускників кафедри – 100 відсотків, зокрема на таких галузевих підприємствах: ЗАТ ХК «Бліц-Інформ», ТОВ «Новий друк», ВАТ УкрНДІСВД, «Поліграфіст», «Преса України», ПК «Україна», ДП «Такі Справи», «Київська Правда», «Тетра-Пак» тощо.