Зарахування на перший курс за денною та заочною формами навчання здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та оцінок атестату. Дійсними є сертифікати 2017, 2018 та 2019 років за винятком іноземної мови, сертифікат якої зараховується за 2018 та 2019 рр.

Згідно правил прийому у 2019 році для вступу на перший курс спеціальності  186 «Видавництво та поліграфія» на денну та заочну форми навчання будуть враховані середній бал АТЕСТАТУ та результати ЗНО з наступних загальноосвітніх дисциплін:

  1. 1.     Українська мова та література.
  2. 2.     Математика.
  3. 3.     Фізика, хімія або іноземна мова.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів та середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти.

Зокрема, питома вага балів:

  • з української мови та літератури складає 0,2, мінімальна оцінка 100 бали;
  • з математики — 0,5, мінімальна оцінка 125, за умови, що оцінка з географії / іноземної мови не нижча 100 балів
  • з фізики, хімії або іноземної мови 0,2, мінімальна оцінка 125, за умови, що оцінка з математики не нижча 100 балів
  • середнього балу атестату — 0,05.
  • додаткового бала ФДП – 0,05.

Перелік документів

Терміни подачі документів

Правила прийому

Перелік конкурсних предметів та балів

Про гуртожиток