Конкурсні предмети та бали

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та оцінок атестату. Дійсними є сертифікати 2016, 2017 та 2018 років за винятком іноземної мови, сертифікат якої зараховується лише за 2018 р.

Згідно правил прийому у 2018 році для вступу на перший курс спеціальності «Менеджмент» будуть враховані середній бал АТЕСТАТУ та результати ЗНО з наступних загальноосвітніх дисциплін:

  1. Українська мова та література.
  2. Математика.
  3. Фізика, хімія або іноземна мова.

З програмами ЗНО дисциплін можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів та середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти.

Зокрема, питома вага балів:

  • з української мови та літератури складає 0,2, мінімальна оцінка 100 бали;
  • з математики — 0,5, мінімальна оцінка 125, за умови, що оцінка з фізики/хімії/іноз. мови не нижча 100 балів
  • з фізики, хімії або іноземної мови 0,2, мінімальна оцінка 125, за умови, що оцінка з математики не нижча 100 балів
  • середнього балу атестату — 0,05.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року до розрахованого конкурсного балу додається 10 балів, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.