Науковий керівник кафедри

Киричок Петро Олексійович

д-р техн. наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

 

Адреса:

вул. Янгеля, 1/37, навчальний корпус КПІ ім. Ігоря Сікорського №8, к.80

Київ, 03056

Телефон: +38 (044) 406-84-23

Кафедра технології поліграфічного виробництва створена в 1990 році.

З 1964 року функціонувала як кафедра технології та економіки поліграфічного виробництва.

Кафедру очолювали: доцент М.Г. Кулага (1964), доцент І.М. Немченко (1964-1969), доцент В. Г. Литвин (1969-1975), доцент Ю.О. Барнич (1975-1990), доцент О.Ф. Розум (1990-2003), з 2003 року очолює професор П.О. Киричок.

Спеціальності підготовки фахівців:

«Технології друкованих видань»

«Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань»

Напрям підготовки 186 Видавництво та поліграфія

Основні напрями науково-технічної діяльності:

розробка наукових основ новітніх технологій поліграфічного виробництва;

розробка методів захисту друкованої продукції;

проектування поліграфічних підприємств;

дослідження витратних матеріалів.

Кваліфікація випускників:

бакалавр напряму 186 Видавництво та поліграфія

(базова вища освіта);

-  інженер-технолог (спеціаліст) друкованих видань

(повна вища освіта);

-  інженер-технолог (спеціаліст) розробки, виготовлення

та оформлення паковань (повна вища освіта);

-  інженер-дослідник (магістр) видавничо-поліграфічної

справи (повна вища освіта).

Види діяльності спеціалістів:

проектування технологічних процесів, організація виробництва друкованої і пакувальної продукції; управління поліграфічним підприємством та його підрозділами; науково-дослідна робота; захист друкованої продукції; розробка нових матеріалів.

Основні галузі роботи майбутнього фахівця:

видавнича справа, поліграфічна промисловість і суміжні галузі народного господарства (асоціації та їхні підприємства, видавництва, науково-дослідні й проектні організації, що розробляють та випускають друковану і пакувальну продукцію).