1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1 Патентознавство та інтелектуальна власність

3

2 Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-1: Пректування інфраструктури виробництва

5

3 Менеджмент стартап-проектів

3

4 Практикум з іншомовного наукового спілкування-1

1,5

5 Наукова робота за темою магістерської дисертації-1:
Основи наукових досліджень

2

6 Технології переробки і утилізації виробів-1: Пакувальне виробництво

4

7 Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-1: Проектування програмно-технічних комплексів мультимедійних видань

3

8 Технологічне забезпечення медіавиробництва-1: Аудіовізуальне опрацювання та кросплатформенні медіа

6,5

9 Створення базових моделей видавничо-поліграфічних комплексів

2

  Цивільний захист*

1

  Всього:

30

* Позакредитний модуль

 

2 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1 Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-2: Упровадження проектів

3,5

2 Наукова робота за темою магістерської роботи-2:
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

3

  Н/Д з проблем сталого розвитку

2

3 Практикум з іншомовного наукового спілкування-2

1,5

4 Технології переробки і утилізації виробів-2: Переробка і утилізація виробів

3

5 Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-2: Кросмедійні технології

4

6 Моделювання виробничих процесів

3,5

7 Засоби створення мультимедійних видань-1: Електронні медіа

3

8 Технологічне забезпечення медіавиробництва-2: Поелементне перетворення тонового зображення

3,5

9 Технології створення веб-систем -1

3

  Всього:

30

 

3 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1 Н/Д з фундаментальної підготовки №1
Математичні методи оптимізації

4

2 Н/Д з фундаментальної підготовки №2
Математичне моделювання систем і процесів

4

3 Практикум з іншомовного наукового спілкування-3

1,5

4 Н/Д з педагогіки
Педагогіка вищої школи

2

5 Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв

4

6 Засоби створення мультимедійних видань-2: Програмні комплекси мультимедійних видань.
Системи створення навчальних дистанційних курсів

6

7 Технології створення
веб-систем -2

6

8 Наукова робота за темою магістерської роботи-2:
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

2,5

  Всього:

30

 

 

4 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Науково-дослідна практика

9

2. Виконання магістерської дисертації

21

  Всього:

30

 

 

 

 

1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Вища математика – 1: Елементи лінійної, векторної алгебри. Аналітична геометрія. Вступ до мат. аналізу.

5,5

2. Фізика – 1: Механіка і молекулярна фізика

3,0

3. Фізико-хімічні основи поліграфії – 1: Органічна і неорганічна хімія

4,0

4. Інженерна графіка

3,0

5. Теоретична і прикладна механіка

3,0

6. Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва– 1: Основи програмування та алгоритмічні мови

3,5

7. Вступ до спеціальності

4,5

8. Україномовні Н/Д (блок 2)

2,0

9. Іноземна мова – 1: Вступ до загально-технічної іноземної мови

1,5

10. Фізичне виховання

2,5

  Всього:

32,5

 

2 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Вища математика – 2: Інтегральне числення. Функції однієї змінної. Диференціальні рівняння.

5,0

2. Фізика – 2: Електрика і магнетизм

3,0

3. Фізико-хімічні основи поліграфії – 2: Фізико-хімічні основи технологій поліграфічних виробництв

4,5

4. Прикладна комп’ютерна графіка

4,0

5. Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва – 2: Організація баз даних

3,0

6. Технології видавничо-поліграфічних виробництв – 1:  Комп’ютеризовані редакційно-видавничі процеси

4,0

7. Основи електротехніки і електроніки

3,0

8. Історичні  Н/Д (блок 1)

2,0

9. Іноземна мова – 1: Вступ до загально-технічної іноземної мови

1,5

10. Фізичне виховання

2,5

  Всього:

32,5

 

3 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Вища математика – 3: Елементи теорії поля і теорія рядів.

3,0

2. Фізика – 3: Оптика і квантова фізика

2,0

3. Обладнання видавництв і поліграфії – 1: Поліграфічне обладнання

2,0

4. Технології обробки інформації – 1: Теорія матриць. Статистичні основи обробки матриць

2,0

5. Екологічні  Н/Д

2,0

6. Іноземна мова – 2: Іноземна мова загального-технічного спрямування

1,5

7. Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва – 1: Загальне матеріалознавство

5,0

8. Технології видавничо-поліграфічних виробництв – 2: Додрукарські і друкарські процеси

5,0

9. Засоби проектування комп’ютерних видавничих систем – 1: Системне програмування та операційні системи

5,5

10. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 1: Основи системного аналізу і теорії систем

2,0

11. Фізичне виховання

2,5

  Всього:

32,5

 

4 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Вища математика – 4: Основи теорії надійності

3,0

2. Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва – 2: Видавничо-поліграфічні матеріали

3,5

3. Філософські Н/Д (блок 3)

2,0

4. Психологічні  Н/Д  (блок 4)

2,0

5. Іноземна мова – 2: Іноземна мова загального-технічного спрямування

1,5

6. Технології обробки інформації – 2: Теоретичні основи цифрового рисунку

2,5

7. Технології видавничо-поліграфічних виробництв – 3: Післядрукарські та обробні процеси

4,5

8. Засоби проектування комп’ютерних систем електронних видавництв – 2: Комп’ютерні мережі

2,5

9. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 2: Схемотехніка ЕОМ

2,5

10 Фотореєстраційні процеси – 1: Оптичні методи реєстрації інформації

1,5

11. Технології цифрового друку – 1: Технології термотрансферного і широкоформатного друку

4,5

 

12. Фізичне виховання

2,5

  Всього:

32,5

 

5 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Теорія кольору

3,5

2. Технології обробки інформації – 3: Обробка текстової інформації

4,0

3. Обладнання видавництв і поліграфії – 2: Друкарське обладнання

2,0

4. Технології видавничо-поліграфічних виробництв  – 4: Спеціальні види друку

4,0

5. Засоби проектування комп’ютерних систем електронних видавництв – 3:
Системи автоматизованого проектування

4,5

6. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 3: Системотехніка КВС

2,5

7. Соціально-гуманітарні Н/Д №1 (блок 6)

2,0

8. Іноземна мова професійного спрямування – 1: Іноземна мова професійного спрямування

1,5

9. Фотореєстраційні процеси – 2: Процеси закріплення інформації на носіях

6,0

  Всього:

30

 

6 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Охорона праці та цивільний захист

4,0

2. Управління якістю у поліграфії (Метрологія)

4,0

3. Технології обробки інформації – 4:  Обробка графічної інформації

3,5

4. Правові Н/Д  (блок 5)

2,0

5. Іноземна мова професійного спрямування –  1: Іноземна мова професійного спрямування

1,0

6. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 4: Проектування і розрахунок КВС

3,0

7. Технології мережевих та локальних електронних видань – 1: Технології електронних видань

3,5

8. Мультимедійні технології відновлення раритетних видань

3,5

9. Технології створення веб сторінок – 1: Розроблення сайтів

4,5

10. Технології цифрового друку – 2: Технології 3D-друку

2,5

  Всього:

31,5

 

7 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Економіка і організація виробництва

3,0

2. Соціально-гуманітарні Н/Д №2 (блок 6)

3. Технології мережевих та локальних електронних видань – 2: Технології створення мультимедійних продуктів

4,0

4. Іноземна мова професійного спрямування – 2

1,5

5. Проектування і розрахунок видавничих та поліграфічних процесів – 1: Проектування технологічних процесів

3,5

6. Технології захисту електронних мультимедійних видань – 1: Технології захисту друкованих видань

2,5

7. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 5:

Технології підготовки періодичних електронних видань

2,5

8. 3D-моделювання та анімації

3,5

9. Автоматизоване проектування видань і паковань

3,5

10. Технології створення веб сторінок – 2: Конструювання шаблонів

3,0

  Всього:

27,0

 

8 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Апаратно-програмні комплекси комп’ютерних видавничих систем – 6: Технології тестування електронних видань

3,5

2. Проектування і розрахунок видавничих та поліграфічних процесів– 2: Проектування і розрахунки виробничих процесів

3,5

3. Технології захисту електронних мультимедійних видань – 2: Технології захисту електронних та мультимедійних видань

2,5

4. Управління технологічними процесами

2

5. Переддипломна практика

5,0

6. Виконання атестаційної роботи

5,0

  Всього:

21,5

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1 Патентознавство та інтелектуальна власність

3

2 Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-1: Проектування інфраструктури виробництва

5

3 Створення базових моделей видавничо-поліграфічних комплексів

2

4 Прийняття проектних рішень

3

5 Практикум з іншомовного професійного спілкування-1

1,5

6 Наукова робота за темою магістерської дисертації – 1. Основи наукових досліджень.

2

8 Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-1: Проектування програмно-технічних комплексів мультимедійних видань

3

9 Технологічне забезпечення медіавиробництва-1: Аудіовізуальне опрацювання та кросплатформені медіа

6,5

10. Технології переробки і утилізації виробів-1: Пакувальне виробництво

4

  Всього:

30

2 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1 Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва-2: Управадження проектів

3,5

2 Сталий інноваційний розвиток

2

3 Наукова робота за темою магістерської дисертації – 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

2

4 Практикум з іншомовного професійного спілкування-2

1,5

5 Технології переробки і утилізації виробів-2: Переробка і утилізація виробів

3

6 Програмно-технічні засоби мультимедійних видань-2: Кросмедійні технології

4

7 Моделювання виробничих процесів

3,5

8 Технологічне забезпечення медіавиробництва-2: Поелементне перетворення тонового зображення

3,5

9 Інтерактивні медіатехнології

2

10 Проектування медіаконтенту

2

11 Ергономіка медіавиробництва

3

  Всього:

30

3 семестр

Дисципліна (кредитний модуль)

Кількість кредитів

 
1. Переддипломна практика

14

2. Робота над магістерською дисертацією

16

  Всього:

30

 

 

 

 

Відповідно до поданої заяви до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про проведення акредитації освітньої програми “Технології друкованих і електронних видань” її представниками було поінформовано гаранта освітньої програми, що візит експертної групи відбудеться у період із 18.03.2020 р. по 03.04.2020 р.