Про магістратуру

Магістр — освітній рівень вищої освіти особи, яка на основі освітнього рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності. Підготовка фахівців освітнього рівня магістра може здійснюватися на основі освітнього рівня спеціаліста.

Магістратура у всьому світі є другим рівнем вищої освіти. Випускники, отримуючи поглиблену спеціалізацію у своїй професійній сфері, здатні вирішувати більш складні завдання або займатися аналітичною та науково-дослідною роботою.

Для студентів-магістрантів індивідуально розробляється план науково-дослідної роботи, в якому вказані тема дисертації на звання магістра, зміст виконуваної роботи, форма підсумкової атестації, обсяг і терміни виконання.

Тривалість навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою складає півтора роки (3 семестри). Тривалість навчання в магістратурі за освітньо-науковою програмою складає два роки (4 семестри). Після успішного завершення навчання, підготовки і захисту дисертації магістрам видається диплом.

В результаті навчання в магістратурі магістр отримує наступні переваги:

  • отримує поглиблені знання з питання, у своєму науковому напрямку і значний досвід науково-дослідної роботи;
  • набуває досвід викладацької роботи та написання дисертацій;
  • отримання ступеня магістра розширює рамки працевлаштування (практична, наукова, викладацька діяльність), а значить, підвищує і заробітну плату.