Відгуки на ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 Освітньо-професійна програма

 2023 

Банкнотно-монетний двір Національного Банку України, директор В. Баглай

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, зав. каф. КСТ О. Пушкар

Харківський національний університет радіоелектроніки, зав. каф. медіасистем та технологій Ж. Дейнеко

Національний університет "Львівська політехніка", к.т.н., доцент Н. Лотошинська

Українська академія друкарства, зав. каф. ВГС Б. Ковальський

"Український освітянський видавничий центр "Оріон", гол. редакт. І. Красуцька

ТОВ "Палп Мілл Прінт", заст. ген. дир. з техн. пит. П. Петрик, перш. заст. ген. дир. Р. Кобзей

ТОВ "Лабораторія", директор А. Мартинов

 

 2022 

ТОВ «ТИПОГРАФІЯ «ПАРУС», директор Гладких С. А.

ТОВ «Салютіс Прінт», директор Лисенко А.

ПП «РА Да Вінчі», видавець журналу PrintPlus Агарков І.

 

2021  

ІКНІТ НУ «Львівська політехніка», д.т.н., професор Назаркевич М. А. (ОПП) _2021

Головний технолог ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», Оксана Руденко (ОПП) _2021

Директор ДВ «Преса України» Мельник С. А. (ОПП) _2021

ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», заступник комерційного директора з продажу картону Кмпалкіна-Лугова І. С. (ОПП) _2021

Головний технолог ТОВ «Свєтпринт» Дятел К. О. (ОПП)_2021

Банкнотно-монетного двір НБУ,  старший фахівець служби досліджень, к.т.н. Безпалий А. А. _2020

ТОВ «MacHouse», керівник відділу продажу флексографських матеріалів, Байдак О. Ю. _2020

 

Освітньо-наукова програма

 2021 

КНІТ НУ «Львівська політехніка», д.т.н., професор Назаркевич М. А. (ОНП) _2021

Головний технолог ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», Оксана Руденко (ОНП) _2021

Директор ДВ «Преса України» Мельник С. А. (ОНП) _2021

ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», заступник комерційного директора з продажу картону Кмпалкіна-Лугова І. С. (ОНП) _2021

Головний технолог ТОВ «Свєтпринт» Дятел К. О. (ОНП) _2021