Аспіранти кафедри

Баглай Володимир Анатолійович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Технологічне забезпечення тиражестійкості форм інтагліодруку»
Керівник: д.т.н., професор Киричок Т. Ю.

Профілі:....
1. Киричок Т. Ю., Герук Я. В., Баглай В. А. Система формування якостi друкованої сувенірної продукції банкнотно-монетних дворів світу/ Технологія і техніка друкарства. - Вип. 1. - К.,2018. - С 4-10. (фахове видання)
2. Киричок Т. Ю., Баглай В. А., Н.Л. Талімонова, Я. Ю. Талімонов Дослідження явища перебивання фарби на папері спеціального призначення, виготовленого за різними технологіями/Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 1(63). - с. 19-27 . (фахове видання)
3. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай. Система формування тиражостійкості форм інтагліодруку /Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 3(65). - с.15-24. (фахове видання)
4. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, А. А. Безпалий, П. Г. Регіда / Методика автоматизованого оцінювання якості технологічної операції прямого лазерного гравіювання форм інтагліодруку/Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 4(66). - с.16-30. (фахове видання)
5. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, А. А. Безпалий Вплив технологічних параметрів на властивості друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням / Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – Вип. 3(69). – С. 4-15 (фахове видання)
6. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, А. А. Безпалий Дослідження якості поверхні друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням /Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – Вип. 4(75). – С. 4-13. (фахове видання)

1. Kyrychok Tetiana, Baglai, Volodymyr, Kyrychok Andrii. Optical methods of banknotes sorting for Ukrainian Hryvnia: results and problems / Fourteenth International Conference on Correlation Optics// Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136918-1- 1136918-11. - P 325-335. (SCOPUS)
2. E. Rudenko, T. Kyrychok, V. Panarin, M. Svavilnyi, D. Polotskyi, M.Skoryk, V. Baglai, N. Talimonova, A. Novytska Influence of helicon discharge treatment on ensuring adhesive strength of protective PVD coating CrN on brass-based forms of intaglio printing/ The 15th International Conference Correlation Optics 2021, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 13–16, 2021// Proc. of SPIE (SCOPUS)
3. Володимир Баглай. Технологічні особливості виготовлення форм інтагліодруку прямим лазерним гравіюванням / Друкарство молоде-2020 : тези доп. ХХ Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Київ, 7–9 квітня 2020 р. / Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. — С. 5-7.
4. Т. Ю. Киричок, Баглай В. А. Напрямки забезпечення тиражестійкості форм інтагліодруку, виготовлених прямим лазерним гравіюванням / Поліграфічні, мультимедійні та web-технології = Print, Multimedia & WEB (PMW—2020) : тези доп. V Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Київ, 3–6 листоп. 2020 р. / Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. — С. 5-7.
5. Баглай В. А. Патентування інформації про технологічний процес інтагліодруку /Квалілогія книги : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет конференції студентів, магістрантів та аспірантів (Львів, 25 лютого 2021 р.). – Л. : УАД, 2021. – С. 206-207.
6. Т. Ю. Киричок, Баглай В. А. Використання методу морфологічного аналізу для проектування технологічного процесу виготовлення форм інтагліодруку / Поліграфічні, мультимедійні та web-технології = Print, Multimedia & WEB (PMW—2021) : тези доп. VІ Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Харків, 18–20 травня 2021 р. / м. Харків. — С..
7. Е.М. Руденко, Д.Ю. Полоцький, М.Є. Свавільний, М.А. Скорик, Т.Ю. Киричок, В.А. Баглай, А.Є. Новицька. Фізичні процеси на поверхні латуні при її розпиленні в інтенсивному потоці аргонової плазми геліконного розряду // «Сучасні проблеми фізики металів і металічних систем», в рамках конференції, присвяченої 75-річчю від дня заснування ІМФ ім. Г. В. Курдюмова НАН України (25–27 травня 2021 р.) Київ, Україна
8. E. Rudenko, T. Kyrychok, V. Panarin, M. Svavilnyi, D. Polotsky, M. Skoryk, V. Baglai, N. Talimonova, and A. Novytska "Influence of helicon discharge treatment on ensuring adhesive strength of protective PVD coating CrN on brass-based forms of intaglio printing", Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212615 (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.26155701. Kyrychok Т. The influence of pressure during intaglio printing on banknotes durability / Т. Kyrychok, P. Kyrychok, S. Havenko, E. Kibirkstis, V. Miliunas // Mechanika. – 2014. – Vol. 20 (3). – Р. 327–331. (SCOPUS)
2. Kyrychok Tetiana, Korotenko Olena. 3D light interferometry investigation of ink layer formation during intaglio printing /Fourteenth International Conference on Correlation Optics //  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136910-1- 1136910-9. - P 262-270.  (SCOPUS)
3. Киричок Т. Ю., Коротенко Е. В. Использование контактной и бесконтактной профилометрии для исследования поверхности оттисков металлографской печати / Труды БГТУ. – Минск, 2016. – № 9(191). – C. 16–21. (зарубіжне фахове видання)
4. Kyrychok Тetiana. Badania electrofizycznych wlasciwosci papieru banknotowego i banknotow=Research of electrophysical parameters of banknote paper and banknotes / Kyrychok Тetiana, Svitlana Havenko, Petro Kyrychok, Yelyzaveta Sukhina and Zhomart Kazhmuratov // Przegland papierniczy. – 2016. – N 1. – Р. 50–54 (SCOPUS)
5. Киричок Т. Ю., Гуща О. В.  Вплив геометричних па-раметрів друкувальних елементів форми на так-тильність відбитків металографічного друку / Зб. наук. праць: Квалі-логія книги. – Львів, 2015. – № 2 (28). – С. 22 – 26. (фахове видання)
6. Киричок Т. Ю., Киричок П. О., Кажмуратов Ж. Т. Методологія визначення адгезійної стійкості фарбового шару інтагліодруку на комбінованих основах /Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2015. – № 4 (50). – C. 76–92. (фахове видання)                 
7. Киричок Т. Ю., Гуща О. В. Технологічні фактори впливу на товщину фарбового шару на відбитках металографічного друку /Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2015. – № 4 (50). – C. 4–13. (фахове видання)

Сокол Оксана Петрівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення технології визначення зношеності банкнот»
Керівник: д.т.н., професор Киричок Т. Ю.

Профілі:....
1. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, Т. В. Горова, О. П. Сокол, А. О., Комарницька, Ю. В. Сичик. Аналіз відповідності фахових видань, що входять до науко-метричних баз даних, предметній області спеціальності 186 Видавництво та поліграфія / Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2021. – Вип. 1(71). – С. 4-26. (фахове видання)
2. Благодір О. Л., Розум Т. В., Сокол О. П. Систематизація технологій виготовлення етикетково-пакувальної продукції в Україні//Наукові записки, 2015/2 (51)

1. Tetiana Kyrychok, Zhomart Kazhmuratov, Petro Kyrychok, Tetiana Klymenko, Oksana Sokol. Optical methods development for banknote deterioration evaluation // The 15th International Conference Correlation Optics 2021, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 13–16, 2021// Proc. of SPIE (SCOPUS)
2. Kyrychok T. Yu. , Talimonova N. L., , Sokol O. P., Talimonov Ya. Yu. Optical control of colour deviation due to ink showing through on the banknote reverse on multitoned watermarks/ The 15th International Conference Correlation Optics 2021, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 13–16, 2021// Proc. of SPIE (SCOPUS)
3. Сокол Оксана Організація вхідного контролю банкнотного паперу,  Тези доповідей 20-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде», Київ, 2020, с. 137-138
4. Сокол О. П. «Банкнотна продукція під час пандемії», Тези доповідей V Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології Print, Multimedia & Web (PMW—2020)», 3–6 листопада 2020 року, м. Київ, с. 40-42
5. Сокол О. П. «Аналіз захисту банкнот від підроблення та рівня їх фальсифікації, Львів ІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція студентів, магістрантів та аспірантів. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ 25 лютого 2021 року МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ, с. 280-282
6. Сокол О. П. Кольорозмінні фарби в банкнотному виробництві, Тези доповідей 21-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде», Київ, 2021, с. 70-71
7. Сокол О. П. Тенденції в області паковань на міжнародній виставці virtual.drupa-2021, Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології», 18-22 травня 2021 р., м. Харків
8. T. Yu. Kyrychok, N. L. Talimonova, O. P. Sokol, and Ya. Yu. Talimonov "Optical control of colour deviation due to ink showing through on the banknote reverse on multitoned watermarks", Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121261R (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2615968
9. Tetiana Kyrychok, Zhomart Kazhmuratov, Petro Kyrychok, Tetiana Klymenko, and Oksana Sokol "Optical methods development for banknote deterioration evaluation", Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121261C (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2615675


4. Киричок Т. Ю., Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л., Коротенко О. В., Гулєвич С. О., Сокол О. П. Захист інформації в поліграфії. Лабораторний практикум // Навчальний посібник м. Київ, 2020.

1. Киричок Т. Ю. Зносостійкість банкнотної продукції : монографія / Т. Ю. Киричок. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 308 с.
2. M. I. Kulak, T. Yu. Kyrychok, D. M. Miadziak, P. O. Kyrychok. Kinetic Model of Optical Characteristics of Banknote Paper During Artificial Aging / Journal of Applied Spectroscopy, September 2016, Volume 83, Issue 4, Р. 669–672 (SCOPUS)
3. Kyrychok T. J. Badania odpornosci na zuzycie papieru banknotowego = Testing of Banknote Paper Wear and Tear / T. J. Kyrychok, P. O. Kyrychok, S. F. Havenko, V. M. Nesterenko // Przegland papierniczy. – 2013. – N 12. – Р. 653–656. (SCOPUS)
4. Kyrychok Тetiana. Banknote Paper Deterioration Factors: Circulation Simulator Method / Тetiana Kyrychok, Аnatolii Shevchuk, Victor Nesterenko, Рetro Kyrychok // BioResources. – 2014. – Vol. 9 (1). – Р. 710–724. (SCOPUS)
5. Kyrychok T. Yu. An Analysis of the Precision of Indicators of the General Deterioration of Banknotes / T. Yu. Kyrychok // Measurement Techniques – 2014. – Vol. 57 (2). – P. 166–171. (SCOPUS)
6. Kyrychok Tetiana, Baglai, Volodymyr, Kyrychok Andrii. Optical methods of banknotes sorting for Ukrainian Hryvnia: results and problems / Fourteenth International Conference on Correlation Optics//  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136918-1- 1136918-11. - P 325-335. (SCOPUS)

Дзядик Євгеній Андрійович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення технології окантування книжкових блоків зшитих нитками»
Керівник: д.т.н., професор Палюх О. О.

Особисті профілі:

ID ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-6771-7204

1. Paliukh O. Defining technological features in the manufacture of semi-hard book covers / O. Paliukh, P. Kyrychok, R. Trishchuk, M. Korobka, E. Dziadyk// Eastern-European Jornal of Enterprise Technologies, 4/1 (106) 2020, р. 80-90. (SCOPUS – квартиль Q2)
2. Paliukh О. Analysis of the influence of binding adhesives on the structural strength of integral and semi-rigid covers/ O. Paliukh, P. Kyrychok, E. Dziadyk//Technology audit and production reserves — № 4/1(54), 2020, p. 38 – 43. (INDEX COPERNICUS)
3. Палюх О. О. Удосконалення технології окантування книжкових блоків зшитих нитками /О. О. Палюх, Є. А. Дзядик// Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2020. - №1-2 (68). – с. 14-28. (INDEX COPERNICUS)

1. Дзядик Є. А. Виявлення технологічних переваг дискретного нанесення клею на інтегральні обкладинки за даними виставки DRUPA/Є. А. Дзядик, О. О. Палюх//Матеріали VІ Міжнародної наук.-техн. конф. «Поліграфічні, мультимедійні та WEB-технологіїЇ» (Харків, 18-22 травня 2021). – Харків: ХНУРЭ, 2021. – с. 38.
2. Палюх О. О. Вплив дискретного нанесення клею на розрахунок технологічних витрат при виготовленні інтегральних обкладинок/О. О. Палюх, Є. А. Дзядик//Матеріали ХІ Міжнародної наук.-практ. конф. “Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем” (Чернігів, 26-27 травня 2021). – Чернігів : ЧНТУ, 2021. – Т. 1. – с. 234-236.1.Paliukh O.  Defining technological features in the manufacture of semi-hard book covers / O. Paliukh, P. Kyrychok, R. Trishchuk, M. Korobka, E. Dziadyk// Eastern-European Jornal of Enterprise Technologies, 4/1 (106) 2020, р. 80-90. (SCOPUS – квартиль Q2)  
2.Kyrychok, P. Simulation of Deformation of the Adhesive Layer of the Spine of the Book Back of the Thread-Stitched Book Block / P. Kyrychok, O. Paliukh// Mechanics, 26 (2), 2020, р.114–119. (SCOPUS)
3.Kyrychok, P. Determining the influence of the thickness of an adhesive layer on a change in the angles of contact and tangent angles /P. Kyrychok, O. Paliukh, V. Oliynyk// Eastern-European Jornal of Enterprise Technologies, 3/1 (105) 2020, p. 52-67. (SCOPUS – квартиль Q2)
4. Paliuch Oleksandr Wpływ grubości warstwy kleju w kształcie litery W na wytrzymałość zamocowania części grzbietowej bloku książki /Oleksandr Paliuch, Petro Kyryczok// Przegland papierniczy.  2020.  № 8, р. 397-402. (INDEX COPERNICUS)
5. Paliukh О. Analysis of the influence of binding adhesives on the structural strength of integral and semi-rigid covers/ O. Paliukh, P. Kyrychok, E. Dziadyk//Technology audit and production reserves — № 4/1(54), 2020, p. 38 – 43. (INDEX COPERNICUS)

Талімонов Ярослав Юрійович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення технології інтагліодруку банкнот з підвищеною доступністю для людей з вадами зору»
Керівник: д.т.н., професор Киричок Т. Ю.

Профілі:....
1. Киричок Т. Ю., Баглай В. А., Н.Л. Талімонова, Я. Ю. Талімонов Дослідження явища перебивання фарби на папері спеціального призначення, виготовленого за різними технологіями/Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 1(63). - с. 19-27 . (фахове видання)

1. Ярослав Талімонов: Удосконалення технології інтагліодруку з підвищеною тактильністю для людей з вадами зору/ Друкарство молоде-2020 : тези доп. ХХ Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Київ, 7–9 квітня 2020 р. / Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. — С..
2. Kyrychok T. Yu. , Talimonova N. L., , Sokol O. P., Talimonov Ya. Yu. Optical control of colour deviation due to ink showing through on the banknote reverse on multitoned watermarks/ The 15th International Conference Correlation Optics 2021, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 13–16, 2021// Proc. of SPIE (SCOPUS)1. Kyrychok Tetiana, Baglai, Volodymyr, Kyrychok Andrii. Optical methods of banknotes sorting for Ukrainian Hryvnia: results and problems / Fourteenth International Conference on Correlation Optics//  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136918-1- 1136918-11. - P 325-335. (SCOPUS)
2. Kyrychok Т. Badanie szorstkosci powierzchni papierow ze znakami wodnynmi = The Investigation of Roughness for Paper with Watermarks / Т. Kyrychok, Т. Klymenko, N. Malkush // Przegland papierniczy – 2012. – N 7. – Р. 414–417. (SCOPUS)
3. Kyrychok T. Yu. Image Evaluation Procedure Based on the Average Color Deviation / T. Yu. Kyrychok, P. A. Kyrychok, A. V. Parkhomenko // Radioelectronics and Communications Systems. – 2014. – Vol. 57 (4). – Р. 175–179. (SCOPUS)
4. Kyrychok Т. The influence of pressure during intaglio printing on banknotes durability / Т. Kyrychok, P. Kyrychok, S. Havenko, E. Kibirkstis, V. Miliunas // Mechanika. – 2014. – Vol. 20 (3). – Р. 327–331. (SCOPUS)
5. Киричок Т. Ю. Зносостійкість банкнотної продукції : монографія / Т. Ю. Киричок. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 308 с.
6. Киричок Т. Ю. Тактильна дискримінація паперових банкнот після лакування вододисперсним лаком / Т. Ю. Киричок, А. М. Мережинська, О. В. Гуща // Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2014. – № 1 (43). – С. 13–20.

Назаренко Олена Володимирівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення технології виготовлення зносостійких пластикових карток»
Керівник: д.т.н., професор Киричок Т. Ю.

Профілі:....
1. Киричок Т. Ю., Назаренко О. В. Формування зношеності пластикових карток /Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – Вип. 4(70). – С. 34-41. (фахове видання)
2. П. О. Киричок, К.О. Чепурна, М. В. Коробка, О. В. Назаренко. Фактори впливу на якість тампонного друку на полімерних основах / Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2021. – Вип. 2(72). – С. 4-12. (фахове видання)

1. Квалілогія книги : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, магістрантів та аспірантів (Львів, 25 лютого 2021 р.). – Л. : УАД, 2021. – 386 с. 1. Киричок Т. Ю. Зносостійкість банкнотної продукції : монографія / Т. Ю. Киричок. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 308 с.
2. M. I. Kulak, T. Yu. Kyrychok, D. M. Miadziak, P. O. Kyrychok. Kinetic Model of Optical Characteristics of Banknote Paper During Artificial Aging / Journal of Applied Spectroscopy, September 2016, Volume 83, Issue 4, Р. 669–672 (SCOPUS)
3. Kyrychok T. J. Badania odpornosci na zuzycie papieru banknotowego = Testing of Banknote Paper Wear and Tear / T. J. Kyrychok, P. O. Kyrychok, S. F. Havenko, V. M. Nesterenko // Przegland papierniczy. – 2013. – N 12. – Р. 653–656. (SCOPUS)
4. Kyrychok Тetiana. Banknote Paper Deterioration Factors: Circulation Simulator Method / Тetiana Kyrychok, Аnatolii Shevchuk, Victor Nesterenko, Рetro Kyrychok // BioResources. – 2014. – Vol. 9 (1). – Р. 710–724. (SCOPUS)
5. Kyrychok T. Yu. An Analysis of the Precision of Indicators of the General Deterioration of Banknotes / T. Yu. Kyrychok // Measurement Techniques – 2014. – Vol. 57 (2). – P. 166–171. (SCOPUS)
6. Киричок Т. Ю. Багатофакторне дослідження технологічного процесу тиснення фольгою на пластику / Т. Ю. Киричок, А. М. Мережинська // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – 2011. – № 3 (58). – С. 48–55.
7. Киричок Т. Ю. Класифікація методів поліграфічного опорядження та обробки пластику / Т. Ю. Киричок, О. В. Богіш, А. М. Мережинська // Зб. наук. праць: Технологія і техніка друкарства. – К., 2011. – № 2 (32). – С. 4–12.

Бровкин Андрій Олександрович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Технологічні засади підвищення зносостійкості деталей тертя офсетних циліндрів друкарських  машин»
Керівник: д.т.н., професор Роїк Т. А.

Профілі:....
1. Категорія Б- Роїк Т. А., Бровкин А. О. Вплив режимів тонкого ельборового шліфування на шорсткість поверхонь самозмащувальних композитних деталей для друкарської техніки// Технологія і техніка друкарства. – К. : ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2021. – № 1(……)
2. Scopus---Roik T., Brovkyn A., Dubolazov A. Analysis of the parts' roughness parameters of high-speed printing equipment by optical profilometry.- SPIE Proceeding of Fifteenth International Conference Correlation Optics 2021, 13-16 вересня 2021.-С.-……

1. Роїк Т. А., Бровкин А. О. Якість поверхонь деталей тертя зі зносостійких композитів для друкарських машин при ельборовому шліфуванні// 21я Международная научно-практическая конференция «КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», 06−10 сентября 2021 г., г. Одесса.
2. Roik T., Brovkyn A. Analysis of the parts' roughness parameters of high-speed printing equipment by optical profilometry// The 15th International Conference on Correlation Optics, “Correlation Optics’2021”.- Physical, Technical and Computer Sciences Institute of Yuriy Fedcovich Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, 13-16 September, 2021.1. Гавриш А. П., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г. Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин: Монографія.-ч. 1.- К.: Видавничий дім „АртЕк”, 2017.-208 с. Протокол №8 метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського; дата 06.03.2017.
2. Гавриш А. П., П. О. Киричок, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г. Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин: Монографія.-ч. 2.- К.: Видавничий дім „АртЕк”, 2019.-132 с., ISBN 978-617-7674-76-3. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42300
3. Гавриш А. П., Роїк Т. А., Гавриш О. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г. Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин: Монографія.- ч. 3.- К.: Видавничий дім „АртЕк”, 2021.-202 с., ISBN 978-617-7814-80-0. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41909
4. Scientific foundations of solving engineering tasks and problems: collective monograph /Demchyna B., Vozniuk L., Surmai M., Hladyshev D., Babyak V.– etc. –Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, USA, 2021. 758 р., Chapter “Mechanical Engineering And Mechanical Engineering”. Roik T., Gavrysh O., Gavrysh Ju. Surfaces’ roughness of composite bearingsbased on grinding waste for printing machines units at fine cubonite grinding, Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, USA, 2021. р.р. 565−576, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data ISBN - 978-1-63848-664-0, DOI  10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.II. URL: https://isg-konf.com. Монографію розміщено за посиланням - https://isg-konf.com/uk/scientific-foundations-of-solving-engineering-tasks-and-problems-technical-sciences-ua/
5. Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. Термодинамічний аналіз взаємодії високообертових композитів друкарських машин на основі нікелю з киснем. Ч. 1//Технологія і техніка друкарства.- №2 (60), 2018.- С. 4−21. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(60).2018.146163.
6. Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. Антифрикційний композиційний матеріал на основі шліфувальних відходів інструментальної сталі для деталей друкарських машин/Міжвузівський збірник «Наукові нотатки».- Луцьк.- Вип. 68, 2019.- С.79-85.  DOI 10.36910/6775.24153966.2019.68.1.
7. Патент України № 105525 , МПК (2016.01) В24B1/00, В24В55/100  Спосіб прецизійної доводки плоских поверхонь деталей зі зносостійких композитів на основі нікелю для поліграфічних машин/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.І. Хмілярчук, П.О. Киричок, О.А. Гавриш. - опубл. 25.03.2016, Бюл.№6.
8. Патент України №107393, МПК (2016.01) В24B 1/00, В24В 55/00, B41F 3/00 Спосіб тонкого алмазного оброблення прецизійних плоских поверхонь деталей тертя друкарських машин зі зносостійких композиційних сплавів на основі нікелю/ А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок, С.М. Зигуля, О. А. Гавриш.- заявка № u 2015 08790 від 11.09.2015.- – опубл. 10.06.2016, Бюл. №11.

Оліферчук Олена Юріївна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Технологічне забезпечення флексографічного друку на матеріалах, що розкладаються під дією УФ-випромінення»
Керівник: д.т.н., професор Киричок П. О.

Профілі:....
1. Оліферчук О. Ю. Analysys of the current state and trends in the development of printing packaging after the results of the exhibition Virtual Drupa 2021. / О. Ю. Оліферчук // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2021. – Вип. 2 (72).

1. Оліферчук О. Ю. Проблеми застосування флексографічного друку на матеріалах, що розкладаються під дією УФ-випромінення / О. Ю. Оліферчук // Тези на конференцію «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології» (Print, Multimedia & WEB) - Київ, 2020.
2. Оліферчук О. Ю. Встановлення взаємовпливу параметрів друку флексографічним способом на біорозкладанних матеріалах / О. Ю. Оліферчук // Тези на ІV Міжнародну науково-практичну інтернет конференцію студентів, магістрантів та аспірантів Квалілогія ниги. – 25 лютого 2021 року, 252с.1. M. I. Kulak. Kinetic Model of Optical Characteristics of Banknote Paper During Artificial Aging / M. I. Kulak, T. Yu. Kyrychok, D. M. Miadziak, P. O. Kyrychok // Journal of Applied Spectroscopy, September 2016, Volume 83, Issue 4, Р. 669–672 .
2. Kyrychok Тetiana. Badania electrofizycznych wlasciwosci papieru banknotowego i banknotow=Research of electrophysical parameters of banknote paper and banknotes / Kyrychok Тetiana, Svitlana Havenko, Petro Kyrychok, Yelyzaveta Sukhina and Zhomart Kazhmuratov // Przegland papierniczy. – 2016. – N 1. – Р. 50–54.
3. Kyrychok Тetiana. Banknote Paper Deterioration Factors: Circulation Simulator Method / Тetiana Kyrychok, Аnatolii Shevchuk, Victor Nesterenko, Рetro Kyrychok // BioResources. – 2014. – Vol. 9 (1). – Р. 710–724.
4. Paliukh O. Defining technological features in the manufacture of semi-hard book covers / O. Paliukh, P. Kyrychok, R. Trishchuk, M. Korobka, E. Dziadyk// Eastern-European Jornal of Enterprise Technologies, 4/1 (106) 2020, р. 80-90. (SCOPUS – квартиль Q2).
5. Kyrychok, P. Simulation of Deformation of the Adhesive Layer of the Spine of the Book Back of the Thread-Stitched Book Block / P. Kyrychok, O. Paliukh// Mechanics, 26 (2), 2020, р.114–119. (SCOPUS).

Стефанишена Ольга Борисівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Технологічне забезпечення тиражестійкості друкарських форм для виготовлення гнучких паковань»
Керівник: д.т.н., професор Киричок Т. Ю.

Профілі:....
1. Стефанишена О. Б. Сучасні тенденції розвитку глибокого друку / О. Б. Стефанишена, О. В. Зоренко // Технологія і техніка друкарства, 2020. №3 (69). С.34-42. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(69).2020.224199.
2. Зоренко О. В. Трибологічний аналіз системи «Друкарська форма глибокого методу друку-відбиток» / О. В. Зоренко, О. Б. Стефанишена, Р. А. Хохлова, Є. В. Штефан // Технологія і техніка друкарства, 2021. №1 (71). С.37-50. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(71).2021.228973.

1. Стефанишена О. Б. Перспективи розвитку технологій виготовлення друкарських форм глибокого способу друку / О. Б. Стефанишена // Тези доповідей 18-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде». Київ: КПІ ВПІ, 2018. С.39-40.
2. Стефанишена О. Б. Класифікація друкарських форм глибокого способу друку / О. Б. Стефанишена // Тези доповідей 19-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде». Київ: КПІ ВПІ, 2019. С.26-28.
3. Стефанишена О. Б.. Класифікація друкарських форм тампонного способу друку / О. Б. Стефанишена // Тези доповідей 20-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде». Київ: КПІ ВПІ, 2020. С.15-17.1. Kyrychok Т. The influence of pressure during intaglio printing on banknotes durability / Т. Kyrychok, P. Kyrychok, S. Havenko, E. Kibirkstis, V. Miliunas // Mechanika. – 2014. – Vol. 20 (3). – Р. 327–331. (SCOPUS).
2. Kyrychok Tetiana, Korotenko Olena. 3D light interferometry investigation of ink layer formation during intaglio printing /Fourteenth International Conference on Correlation Optics //  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136910-1- 1136910-9. - P 262-270. (SCOPUS).
3. Киричок Т. Ю., Коротенко Е. В. Использование контактной и бесконтактной профилометрии для исследования поверхности оттисков металлографской печати / Труды БГТУ. – Минск, 2016. – № 9(191). – C. 16–21. (зарубіжне фахове видання).
4. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай. Система формування тиражостійкості форм інтагліодруку /Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 3(65). - с.15-24. (фахове видання).
5. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, А. А. Безпалий, П. Г. Регіда / Методика автоматизованого оцінювання якості технологічної операції прямого лазерного гравіювання форм інтагліодруку/Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 4(66). - с.16-30. (фахове видання).
6. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, А. А. Безпалий  Вплив технологічних параметрів на властивості друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням / Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – Вип. 3(69). – С. 4-15 (фахове видання).

Шостачук Павло Павлович

e-mail: р Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення технології різання паперу на гільйотинних машинах»
Керівник: д.т.н., професор Киричок П. О.

Профілі:....
1. Kyrychok T. J. Badania odpornosci na zuzycie papieru banknotowego = Testing of Banknote Paper Wear and Tear / T. J. Kyrychok, P. O. Kyrychok, S. F. Havenko, V. M. Nesterenko // Przegland papierniczy. – 2013. – N 12. – Р. 653–656. (SCOPUS).
2. M. I. Kulak. Kinetic Model of Optical Characteristics of Banknote Paper During Artificial Aging / M. I. Kulak, T. Yu. Kyrychok, D. M. Miadziak, P. O. Kyrychok // Journal of Applied Spectroscopy, September 2016, Volume 83, Issue 4, Р. 669–672. (SCOPUS).
3. Kyrychok Тetiana. Badania electrofizycznych wlasciwosci papieru banknotowego i banknotow=Research of electrophysical parameters of banknote paper and banknotes / Kyrychok Тetiana, Svitlana Havenko, Petro Kyrychok, Yelyzaveta Sukhina and Zhomart Kazhmuratov // Przegland papierniczy. – 2016. – N 1. – Р. 50–54. (SCOPUS).
4. Kyrychok Т. The influence of pressure during intaglio printing on banknotes durability / Т. Kyrychok, P. Kyrychok, S. Havenko, E. Kibirkstis, V. Miliunas // Mechanika. – 2014. – Vol. 20 (3). – Р. 327–331. (SCOPUS).