Баглай Володимир Анатолійович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Технологічне забезпечення тиражестійкості форм інтагліодруку»
Керівник: д.т.н., професор Киричок Т. Ю.

Профілі:....
1. Киричок Т. Ю., Герук Я. В., Баглай В. А. Система формування якостi друкованої сувенірної продукції банкнотно-монетних дворів світу/ Технологія і техніка друкарства. - Вип. 1. - К.,2018. - С 4-10. (фахове видання)
2. Киричок Т. Ю., Баглай В. А., Н.Л. Талімонова, Я. Ю. Талімонов Дослідження явища перебивання фарби на папері спеціального призначення, виготовленого за різними технологіями/Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 1(63). - с. 19-27 . (фахове видання)
3. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай. Система формування тиражостійкості форм інтагліодруку /Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 3(65). - с.15-24. (фахове видання)
4. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, А. А. Безпалий, П. Г. Регіда / Методика автоматизованого оцінювання якості технологічної операції прямого лазерного гравіювання форм інтагліодруку/Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 4(66). - с.16-30. (фахове видання)
5. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, А. А. Безпалий Вплив технологічних параметрів на властивості друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням / Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – Вип. 3(69). – С. 4-15 (фахове видання)
6. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, А. А. Безпалий Дослідження якості поверхні друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням /Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – Вип. 4(75). – С. 4-13. (фахове видання)

1. Kyrychok Tetiana, Baglai, Volodymyr, Kyrychok Andrii. Optical methods of banknotes sorting for Ukrainian Hryvnia: results and problems / Fourteenth International Conference on Correlation Optics// Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136918-1- 1136918-11. - P 325-335. (SCOPUS)
2. E. Rudenko, T. Kyrychok, V. Panarin, M. Svavilnyi, D. Polotskyi, M.Skoryk, V. Baglai, N. Talimonova, A. Novytska Influence of helicon discharge treatment on ensuring adhesive strength of protective PVD coating CrN on brass-based forms of intaglio printing/ The 15th International Conference Correlation Optics 2021, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 13–16, 2021// Proc. of SPIE (SCOPUS)
3. Володимир Баглай. Технологічні особливості виготовлення форм інтагліодруку прямим лазерним гравіюванням / Друкарство молоде-2020 : тези доп. ХХ Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Київ, 7–9 квітня 2020 р. / Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. — С. 5-7.
4. Т. Ю. Киричок, Баглай В. А. Напрямки забезпечення тиражестійкості форм інтагліодруку, виготовлених прямим лазерним гравіюванням / Поліграфічні, мультимедійні та web-технології = Print, Multimedia & WEB (PMW—2020) : тези доп. V Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Київ, 3–6 листоп. 2020 р. / Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. — С. 5-7.
5. Баглай В. А. Патентування інформації про технологічний процес інтагліодруку /Квалілогія книги : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет конференції студентів, магістрантів та аспірантів (Львів, 25 лютого 2021 р.). – Л. : УАД, 2021. – С. 206-207.
6. Т. Ю. Киричок, Баглай В. А. Використання методу морфологічного аналізу для проектування технологічного процесу виготовлення форм інтагліодруку / Поліграфічні, мультимедійні та web-технології = Print, Multimedia & WEB (PMW—2021) : тези доп. VІ Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м. Харків, 18–20 травня 2021 р. / м. Харків. — С..
7. Е.М. Руденко, Д.Ю. Полоцький, М.Є. Свавільний, М.А. Скорик, Т.Ю. Киричок, В.А. Баглай, А.Є. Новицька. Фізичні процеси на поверхні латуні при її розпиленні в інтенсивному потоці аргонової плазми геліконного розряду // «Сучасні проблеми фізики металів і металічних систем», в рамках конференції, присвяченої 75-річчю від дня заснування ІМФ ім. Г. В. Курдюмова НАН України (25–27 травня 2021 р.) Київ, Україна
8. E. Rudenko, T. Kyrychok, V. Panarin, M. Svavilnyi, D. Polotsky, M. Skoryk, V. Baglai, N. Talimonova, and A. Novytska "Influence of helicon discharge treatment on ensuring adhesive strength of protective PVD coating CrN on brass-based forms of intaglio printing", Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212615 (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.26155701. Kyrychok Т. The influence of pressure during intaglio printing on banknotes durability / Т. Kyrychok, P. Kyrychok, S. Havenko, E. Kibirkstis, V. Miliunas // Mechanika. – 2014. – Vol. 20 (3). – Р. 327–331. (SCOPUS)
2. Kyrychok Tetiana, Korotenko Olena. 3D light interferometry investigation of ink layer formation during intaglio printing /Fourteenth International Conference on Correlation Optics //  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136910-1- 1136910-9. - P 262-270.  (SCOPUS)
3. Киричок Т. Ю., Коротенко Е. В. Использование контактной и бесконтактной профилометрии для исследования поверхности оттисков металлографской печати / Труды БГТУ. – Минск, 2016. – № 9(191). – C. 16–21. (зарубіжне фахове видання)
4. Kyrychok Тetiana. Badania electrofizycznych wlasciwosci papieru banknotowego i banknotow=Research of electrophysical parameters of banknote paper and banknotes / Kyrychok Тetiana, Svitlana Havenko, Petro Kyrychok, Yelyzaveta Sukhina and Zhomart Kazhmuratov // Przegland papierniczy. – 2016. – N 1. – Р. 50–54 (SCOPUS)
5. Киричок Т. Ю., Гуща О. В.  Вплив геометричних па-раметрів друкувальних елементів форми на так-тильність відбитків металографічного друку / Зб. наук. праць: Квалі-логія книги. – Львів, 2015. – № 2 (28). – С. 22 – 26. (фахове видання)
6. Киричок Т. Ю., Киричок П. О., Кажмуратов Ж. Т. Методологія визначення адгезійної стійкості фарбового шару інтагліодруку на комбінованих основах /Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2015. – № 4 (50). – C. 76–92. (фахове видання)                 
7. Киричок Т. Ю., Гуща О. В. Технологічні фактори впливу на товщину фарбового шару на відбитках металографічного друку /Зб. наук. праць «Технологія і техніка друкарства». – К., 2015. – № 4 (50). – C. 4–13. (фахове видання)