Сокол Оксана Петрівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення технології визначення зношеності банкнот»
Керівник: д.т.н., професор Киричок Т. Ю.

Профілі:....
1. Т. Ю. Киричок, В. А. Баглай, Т. В. Горова, О. П. Сокол, А. О., Комарницька, Ю. В. Сичик. Аналіз відповідності фахових видань, що входять до науко-метричних баз даних, предметній області спеціальності 186 Видавництво та поліграфія / Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2021. – Вип. 1(71). – С. 4-26. (фахове видання)
2. Благодір О. Л., Розум Т. В., Сокол О. П. Систематизація технологій виготовлення етикетково-пакувальної продукції в Україні//Наукові записки, 2015/2 (51)

1. Tetiana Kyrychok, Zhomart Kazhmuratov, Petro Kyrychok, Tetiana Klymenko, Oksana Sokol. Optical methods development for banknote deterioration evaluation // The 15th International Conference Correlation Optics 2021, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 13–16, 2021// Proc. of SPIE (SCOPUS)
2. Kyrychok T. Yu. , Talimonova N. L., , Sokol O. P., Talimonov Ya. Yu. Optical control of colour deviation due to ink showing through on the banknote reverse on multitoned watermarks/ The 15th International Conference Correlation Optics 2021, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 13–16, 2021// Proc. of SPIE (SCOPUS)
3. Сокол Оксана Організація вхідного контролю банкнотного паперу,  Тези доповідей 20-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде», Київ, 2020, с. 137-138
4. Сокол О. П. «Банкнотна продукція під час пандемії», Тези доповідей V Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології Print, Multimedia & Web (PMW—2020)», 3–6 листопада 2020 року, м. Київ, с. 40-42
5. Сокол О. П. «Аналіз захисту банкнот від підроблення та рівня їх фальсифікації, Львів ІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція студентів, магістрантів та аспірантів. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ 25 лютого 2021 року МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ, с. 280-282
6. Сокол О. П. Кольорозмінні фарби в банкнотному виробництві, Тези доповідей 21-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде», Київ, 2021, с. 70-71
7. Сокол О. П. Тенденції в області паковань на міжнародній виставці virtual.drupa-2021, Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології», 18-22 травня 2021 р., м. Харків
8. T. Yu. Kyrychok, N. L. Talimonova, O. P. Sokol, and Ya. Yu. Talimonov "Optical control of colour deviation due to ink showing through on the banknote reverse on multitoned watermarks", Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121261R (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2615968
9. Tetiana Kyrychok, Zhomart Kazhmuratov, Petro Kyrychok, Tetiana Klymenko, and Oksana Sokol "Optical methods development for banknote deterioration evaluation", Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121261C (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2615675


4. Киричок Т. Ю., Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л., Коротенко О. В., Гулєвич С. О., Сокол О. П. Захист інформації в поліграфії. Лабораторний практикум // Навчальний посібник м. Київ, 2020.

1. Киричок Т. Ю. Зносостійкість банкнотної продукції : монографія / Т. Ю. Киричок. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 308 с.
2. M. I. Kulak, T. Yu. Kyrychok, D. M. Miadziak, P. O. Kyrychok. Kinetic Model of Optical Characteristics of Banknote Paper During Artificial Aging / Journal of Applied Spectroscopy, September 2016, Volume 83, Issue 4, Р. 669–672 (SCOPUS)
3. Kyrychok T. J. Badania odpornosci na zuzycie papieru banknotowego = Testing of Banknote Paper Wear and Tear / T. J. Kyrychok, P. O. Kyrychok, S. F. Havenko, V. M. Nesterenko // Przegland papierniczy. – 2013. – N 12. – Р. 653–656. (SCOPUS)
4. Kyrychok Тetiana. Banknote Paper Deterioration Factors: Circulation Simulator Method / Тetiana Kyrychok, Аnatolii Shevchuk, Victor Nesterenko, Рetro Kyrychok // BioResources. – 2014. – Vol. 9 (1). – Р. 710–724. (SCOPUS)
5. Kyrychok T. Yu. An Analysis of the Precision of Indicators of the General Deterioration of Banknotes / T. Yu. Kyrychok // Measurement Techniques – 2014. – Vol. 57 (2). – P. 166–171. (SCOPUS)
6. Kyrychok Tetiana, Baglai, Volodymyr, Kyrychok Andrii. Optical methods of banknotes sorting for Ukrainian Hryvnia: results and problems / Fourteenth International Conference on Correlation Optics//  Proc. of SPIE Vol. 11369, P. 1136918-1- 1136918-11. - P 325-335. (SCOPUS)