Бровкин Андрій Олександрович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема дисертаційного дослідження: «Технологічні засади підвищення зносостійкості деталей тертя офсетних циліндрів друкарських  машин»
Керівник: д.т.н., професор Роїк Т. А.

Профілі:....
1. Категорія Б- Роїк Т. А., Бровкин А. О. Вплив режимів тонкого ельборового шліфування на шорсткість поверхонь самозмащувальних композитних деталей для друкарської техніки// Технологія і техніка друкарства. – К. : ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2021. – № 1(……)
2. Scopus---Roik T., Brovkyn A., Dubolazov A. Analysis of the parts' roughness parameters of high-speed printing equipment by optical profilometry.- SPIE Proceeding of Fifteenth International Conference Correlation Optics 2021, 13-16 вересня 2021.-С.-……

1. Роїк Т. А., Бровкин А. О. Якість поверхонь деталей тертя зі зносостійких композитів для друкарських машин при ельборовому шліфуванні// 21я Международная научно-практическая конференция «КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», 06−10 сентября 2021 г., г. Одесса.
2. Roik T., Brovkyn A. Analysis of the parts' roughness parameters of high-speed printing equipment by optical profilometry// The 15th International Conference on Correlation Optics, “Correlation Optics’2021”.- Physical, Technical and Computer Sciences Institute of Yuriy Fedcovich Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, 13-16 September, 2021.1. Гавриш А. П., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г. Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин: Монографія.-ч. 1.- К.: Видавничий дім „АртЕк”, 2017.-208 с. Протокол №8 метод. ради КПІ ім. Ігоря Сікорського; дата 06.03.2017.
2. Гавриш А. П., П. О. Киричок, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г. Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин: Монографія.-ч. 2.- К.: Видавничий дім „АртЕк”, 2019.-132 с., ISBN 978-617-7674-76-3. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42300
3. Гавриш А. П., Роїк Т. А., Гавриш О. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г. Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин: Монографія.- ч. 3.- К.: Видавничий дім „АртЕк”, 2021.-202 с., ISBN 978-617-7814-80-0. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41909
4. Scientific foundations of solving engineering tasks and problems: collective monograph /Demchyna B., Vozniuk L., Surmai M., Hladyshev D., Babyak V.– etc. –Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, USA, 2021. 758 р., Chapter “Mechanical Engineering And Mechanical Engineering”. Roik T., Gavrysh O., Gavrysh Ju. Surfaces’ roughness of composite bearingsbased on grinding waste for printing machines units at fine cubonite grinding, Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, USA, 2021. р.р. 565−576, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data ISBN - 978-1-63848-664-0, DOI  10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.II. URL: https://isg-konf.com. Монографію розміщено за посиланням - https://isg-konf.com/uk/scientific-foundations-of-solving-engineering-tasks-and-problems-technical-sciences-ua/
5. Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. Термодинамічний аналіз взаємодії високообертових композитів друкарських машин на основі нікелю з киснем. Ч. 1//Технологія і техніка друкарства.- №2 (60), 2018.- С. 4−21. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(60).2018.146163.
6. Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. Антифрикційний композиційний матеріал на основі шліфувальних відходів інструментальної сталі для деталей друкарських машин/Міжвузівський збірник «Наукові нотатки».- Луцьк.- Вип. 68, 2019.- С.79-85.  DOI 10.36910/6775.24153966.2019.68.1.
7. Патент України № 105525 , МПК (2016.01) В24B1/00, В24В55/100  Спосіб прецизійної доводки плоских поверхонь деталей зі зносостійких композитів на основі нікелю для поліграфічних машин/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.І. Хмілярчук, П.О. Киричок, О.А. Гавриш. - опубл. 25.03.2016, Бюл.№6.
8. Патент України №107393, МПК (2016.01) В24B 1/00, В24В 55/00, B41F 3/00 Спосіб тонкого алмазного оброблення прецизійних плоских поверхонь деталей тертя друкарських машин зі зносостійких композиційних сплавів на основі нікелю/ А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок, С.М. Зигуля, О. А. Гавриш.- заявка № u 2015 08790 від 11.09.2015.- – опубл. 10.06.2016, Бюл. №11.