Практика

На кафедрі технології поліграфічного виробництва відповідно до освітніх програм та вимог стандартів вищої освіти проводяться такі види практик:

першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти

другого (магістерського) рівня вищої освіти

третього (Phd) рівня вищої освіти

Практична підготовка осіб, які навчаються в Університеті, здійснюється, як правило, шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах і організаціях, які відповідають умовам програм практики згідно з укладеними в Університеті договорами.

Як бази практики можуть використовуватися і структурні підрозділи Університету, які мають необхідне обладнання та відповідають програмам практики.

Метою практичної підготовки є оволодіння сучасними методами, формами організації й знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних знань професійних умінь і досвіду прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових та виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання й творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Терміни проведення практик визначаються навчальним планом.

На час проходження практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні й нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між Університетом та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження практики. Під час проходження практики забороняється використовувати працю здобувачів для цілей, не передбачених освітньою програмою.Документи, форми, бланки для проходження практики

Методичні рекомендації з питань організації практики студентів

Форма направлення на практику студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Форма щоденника практики студентів

 
Бланки договорів про організацію і проведення практики студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Форма договору (2023)Нормативна база

Положення про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України»

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря СікорськогоПерелік баз практик

 • Видавництво «Політехніка» КПІ ім. Ігоря Сікорського (м.Київ)
 • Акціонерне товариство «УКРПОШТА» (м.Київ)
 • Видавництво Марка Мельника, Фізична особа-підприємець Мельник Марк Юрійович
 • ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (м. Обухів, Київськ обл.)
 • ТОВ «Летс Прінт» (м.Київ)
 • ТОВ «Поліграфічний комбінат «Типографія від А до Я» (м.Київ)
 • ТОВ «Свєтпринт» (м.Київ)
 • ТОВ «Колор Консалтинг Плюс» (м.Київ)
 • Міністерство освіти і науки «Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну» (м.Біла-церква, Київська обл.)
 • ТОВ «Друк як мистецтво» (м.Київ)
 • ТОВ «Друкарня Вольф» (м.Київ)
 • Банкнотно-монетний двір Національного банку України (м.Київ)
 • ДП «Поліграфічний комбінат «ЗОРЯ» (м.Київ)
 • ДП «Поліграфкомбінат Україна» (м.Київ)
 • Державне видавництво “Преса України”,
 • ТОВ ”КИЇВСЬКА ФАБРИКА ДРУКУ”,
 • ТОВ “ВКП Тріада”,
 • ПАТ “Укрпластик”,
 • Приватне підприємство “Рекламна агенція Да Вінчі”,
 • ТОВ “Видавництво Івана Малковича “
 • ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”,
 • ТОВ “Мега-Поліграф”,
 • ТОВ “СВ ДРУК”, 
 • тощо.