Переддипломна практика

Переддипломна практика у студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проводиться протягом п’яти тижнів та є заключною ланкою практичної підготовки студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства на підставі договору, укладеного між Навчально-науковим Видавничо-поліграфічним інститутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та базою практики.

Практична підготовка забезпечує закріплення теоретичних знань, а також набуття, вдосконалення і розширення професійних компетентностей, необхідних для успішної роботи за спеціальністю. Вона надає здобувачеві вищої освіти практичний досвід діяльності за фахом, сприяє формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та розв'язування задач, пов'язаних із організацією та управлінням технологічними процесами та пов’язаною із ними дослідницькою діяльністю. 

Зміст і послідовність практики визначається робочою програмою, яка розробляється кафедрою згідно до навчального плану та затверджуються директором інституту.


 

Документи, форми, бланки, навчально-методичні матеріали для проходження практики

Силабус

Робоча програма проведення практики здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань»

Форма договору (2023)

Форма щоденника практики студентів


Перелік баз практик

 • Видавництво «Політехніка» КПІ ім. Ігоря Сікорського (м.Київ)
 • Акціонерне товариство «УКРПОШТА» (м.Київ)
 • Видавництво Марка Мельника, Фізична особа-підприємець Мельник Марк Юрійович
 • ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (м. Обухів, Київськ обл.)
 • ТОВ «Летс Прінт» (м.Київ)
 • ТОВ «Поліграфічний комбінат «Типографія від А до Я» (м.Київ)
 • ТОВ «Свєтпринт» (м.Київ)
 • ТОВ «Колор Консалтинг Плюс» (м.Київ)
 • Міністерство освіти і науки «Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну» (м.Біла-церква, Київська обл.)
 • ТОВ «Друк як мистецтво» (м.Київ)
 • ТОВ «Друкарня Вольф» (м.Київ)
 • Банкнотно-монетний двір Національного банку України (м.Київ)
 • ДП «Поліграфічний комбінат «ЗОРЯ» (м.Київ)
 • ДП «Поліграфкомбінат Україна» (м.Київ)
 • Державне видавництво “Преса України”,
 • ТОВ ”КИЇВСЬКА ФАБРИКА ДРУКУ”,
 • ТОВ “ВКП Тріада”,
 • ПАТ “Укрпластик”,
 • Приватне підприємство “Рекламна агенція Да Вінчі”,
 • ТОВ “Видавництво Івана Малковича “
 • ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”,
 • ТОВ “Мега-Поліграф”,
 • ТОВ “СВ ДРУК”, 
 • тощо.