ОПП бакалаврів 2020

Відповідно до поданої заяви до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про проведення акредитації освітньої програми “Технології друкованих і електронних видань” її представниками було поінформовано гаранта освітньої програми, що візит експертної групи відбудеться у період із 18.03.2020 р. по 03.04.2020 р.

 

Акредитація ОП "Технологія друкованих і електронних видань"

Протягом березня-червня 2020 р. ОП "Технологія друкованих і електронних видань" підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія успішно пройшла акредитаційні процедури НАЗЯВО і отримала рішення про акредитацію до 16.06.2025 р.

Сертифікат про акредитацію ОП
Рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП
Самооцінювання ОП "Технологія друкованих і електронних видань"
Висновок ГЕР 18 "Виробництво та технології"