Підготовка наукових кадрів

На базі Видавничо-поліграфічного інституту плідно працює спеціалізована вчена рада Д 26.002.10, результатом роботи якої стали наступні захисти дисертацій

 

Захист кандидатських дисертацій

Шостачук О. П.,  тема дисертації «Підвищення експлуатаційних властивостей друкарського апарату флексографічних аркушевих машин», науковий керівник П. О. Киричок, 12.05.21 р.

Тріщук Р. Л., тема дисертації «Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання при виготовленні інтегральних обкладинок», науковий керівник П. О. Киричок, 23.04.21 р.

Сухіна Є. Г., тема дисертації «Комплексна оцінка якості банкнот», науковий керівник Т. Ю. Киричок, 22.02.18 р.

Коротенко (Гуща) О. В., тема дисертації «Технологічне забезпечення якості банкнот під час металографічного друку», науковий керівник Т. Ю. Киричок, 22.02.18 р.

Благодір О. Л., тема дисертації «Технологічні закономірності фарбоперенесення системами з анілоксовими валиками флексографічного друку», науковий керівник О. М. Величко, 12.04.17 р.

Талімонова Н. Л., тема дисертації «Технологічне забезпечення виготовлення банкнотних відбитків», науковий керівник Т. Ю. Киричок, 16.12.16 р.

Карпенко І. С., тема дисертації «Засоби цифрового визначення параметрів стабілізації суміщення фарб в аркушевих друкарських машинах», науковий керівник В. Ф. Морфлюк, 09.10.15 р.

Зигуля С. М., тема дисертації «Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей контактувальних пар аркушевих офсетних машин», науковий керівник П. О. Киричок, 09.10.15 р.

Клименко Т. Є., тема дисертації «Технологічне забезпечення контролю якості банкнотних відбитків», науковий керівник Т. Ю. Киричок, 08.10.15 р.

Золотухіна К. І., тема дисертації «Закономірності стабільного кольоровідтворення у технологіях друкування на пористих і невсотувальних поверхнях», науковий керівник О. М. Величко, 22.04.15 р.

Гриценко Д. С., тема дисертації «Удосконалення транспортувальних пристроїв тамподрукарських машин із застосуванням кулачкових механізмів», науковий керівник Ю. О. Шостачук, 22.04.15 р.

Кушлик Б. Р., тема дисертації «Удосконалення технологічного процесу високоякісного відтворення малотиражної продукції плоским офсетним друком», науковий керівник О. М. Величко, 31.10.14 р.

Несхозієвська Т. М.,тема дисертації «Технологічне забезпечення зносостійкості деталей аркушепровідних систем друкарських машин», науковий керівник П. О. Киричок, 31.10.14 р.

Морфлюк-Щур В. В., тема дисертації «Методи та засоби цифрового контролю якості кольоровідтворення офсетного способу друку», науковий керівник П. О. Киричок, 15.03.13 р.

Лотоцька О. І., тема дисертації «Комплексна технологія формування мікрорельєфу на поверхнях циліндричних деталей поліграфічних машин», науковий керівник П. О. Киричок, 15.05.12 р.

Скиба В. М., тема дисертації «Закономірності тиражної стабільності елементів монометалевих форм плоского офсетного друку із зволоженням», науковий керівник О. М. Величко, 15.05.12 р.

Зоренко Я. В., тема дисертації «Удосконалення процесу репродукування у плоскому офсетному друці», науковий керівник О. М. Величко, 14.05.12 р.

Несхозієвський А. В.,тема дисертації «Технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання на основі системи контролю виробництва», науковий керівник П. О. Киричок, 28.09.11 р.

Мельник О. О., тема дисертації «Удосконалення друкарських машин забезпеченням параметрів зносостійкості деталей тертя новими технологіями їх надтонкого абразивного оброблення», науковий керівник Т. А. Роїк, 28.09.11 р.

Віцюк Ю. Ю., тема дисертації  «Забезпечення довговічності підшипників ковзання на основі міді та нікелю для удосконалення поліграфічних машин», науковий керівник Т. А. Роїк, 01.03.11 р.

Козік О. М., тема дисертації «Технологічне забезпечення процесів додрукарської підготовки елементами нечіткої логіки», науковий керівник П. О. Киричок, 01.03.11 р.

Хмілярчук О. І., тема дисертації «Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання оздоблювально-зміцнюючою обробкою», науковий керівник П. О. Киричок, 12.06.09 р.

Чепурна К. О., тема дисертації «Удосконалення технологічного процесу експлуатації фарбових валиків малоформатних офсетних друкарських машин», науковий керівник О. М. Величко, 12.06.09 р.

Олійник В. Г., тема дисертації «Підвищення якості й експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання», науковий керівник П. О. Киричок, 29.05.08 р.

Іванко А. І., тема дисертації «Механіка  процесу  обрізування книжково-журнальних  блоків дисковими  ножами з  планетарним  приводом», науковий керівник О. М. Полюдов, 15.11.07 р.

Хохлова Р. А., «Закономірності взаємовпливу шарів лаку і фарби у друкарському процесі офсетного плоского друку», науковий керівник О. М. Величко, 07.09.07 р.

Палюх О. О., тема дисертації «Удосконалення структури та синтез механізмів обертового стола тамподрукарських машин», 02.12.04 р.

Єлагін Д. П., тема дисертації «Підвищення надійності й довговічності біметалевих деталей методами оздоблювально-зміцнюючої обробки», науковий керівник П. О. Киричок, 04 р.

Зоренко О. В., тема дисертації «Закономірності перенесення поверхневим шаром гумовотканинного полотнища офсетного плоского друку фарби та зволожувального розчину», науковий керівник Розум О. Ф., 19.01.04 р.

 

Захист докторських дисертацій

Палюх О. О., тема дисертації «Теоретичні і практичні засади технологічного забезпечення якості книжкової продукції», науковий консультант П. О. Киричок, 25.03.2021 р.

Киричок Т. Ю., тема дисертації «Наукові основи забезпечення зносостійкості банкнотної продукції», 07.14 р. (захист на раді Д 35.101.01).

Морфлюк В. Ф., тема дисертації «Наукові основи об`єктивного цифрового визначення та стабілізації параметрів технологічних процесів рулонних друкарських машин», науковий консультант П. О. Киричок, 24.12.10 р.

Величко О. М., тема дисертації «Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті», науковий консультант А. К. Дорош, 30.06.06 р. (захист на раді Д 35.101.01).