Сертифікатні програми

Сертифікатна програма – це спеціалізований комплекс пов’язаних між собою складових (освітніх компонентів) встановленої тривалості, який передбачає професійно спрямовану підготовку слухачів.
Сертифікатні програми впроваджуються в КПІ ім. Ігоря Сікорського як профілізаційна складова або доповнення до освітніх програм, що реалізуються в КПІ ім. Ігоря Сікорського, для задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та зовнішніх слухачів, поглиблення професійних компетентностей, як одна з форм більш гнучкого реагування на актуальні потреби ринку праці та високотехнологічного бізнесу.
За результатами опанування слухачем сертифікатної програми, набуття певних професійних знань, умінь і навичок видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Положення про сертифікатні програми

25 лютого 2021 р. відбулось засідання Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, на якому були ухвалені  сертифікатні програми, розроблені на кафедрі технології поліграфічного виробництва, для першого (бакалаврського) рівня ВО спеціальності 186:
- «Мультимедійне відтворення друкованих видань»;
- «Технології і дизайн видань та паковань»;
- «Технології оброблення контенту видавництва та поліграфії».