ОНП докторів філософії

Відповідно до поданої заяви до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про проведення акредитації освітньої програми “Видавництво та поліграфія” її представниками було поінформовано гаранта освітньої програми, що візит експертної групи відбудеться у період із 09.02.2022 р. по 11.02.2021 р.

 

Акредитація ОНП "Видавництво та поліграфія"

Упродовж лютого 2022 р. ОНП "Видавництво та поліграфія" підготовки докторів філософії за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія успішно пройшла акредитаційні процедури НАЗЯВО і отримала рішення про акредитацію до 01.07.2027 р.

Сертифікат про акредитацію ОНП
Рішення НАЗЯВО про акредитацію ОНП
Самооцінювання ОНП "Видавництво та поліграфія"
Висновок ГЕР