ОПП магістрів 2023

Відповідно до поданої заяви до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про проведення акредитації освітньої програми “Технології друкованих і електронних видань” її представниками було поінформовано гаранта освітньої програми, що візит експертної групи відбудеться у період із 09.11.2023 р. по 11.11.2023 р.

Програма візиту


Акредитація ОПП "Технологія друкованих і електронних видань"

Упродовж жовтня-листопада 2023 р. ОПП "Технологія друкованих і електронних видань" підготовки магістрів за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія успішно пройшла акредитаційні процедури НАЗЯВО і отримала рішення про акредитацію до 01.07.2029 р.

Сертифікат про акредитацію ОПП
Рішення НАЗЯВО про акредитацію ОПП
Самооцінювання ОПП "Технологія друкованих і електронних видань"
Висновок ГЕР