Новини

Відбувся захист дисертацій

31 жовтня відбулося перше засідання Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.002.10. Головою Ради є д.т.н., проф. Киричок П.О., до складу ради входять не лише професори, провідні науковці з НТУУ «КПІ», а й з Української академії друкарства, Книжкової палати України, Банкнотно-монетного двору тощо.