Чепурна Катерина Олександрівна

к. т. н., доцент, гарант ОПП магістра «Технології друкованих і електронних видань», вчений секретар кафедри, супроводження ЕС Кампус, сприяння працевлаштуванню, організація вибору дисциплін студентами та супроводження модулю «Вибір дисциплін» в ЕС Кампус

Кабінет 57-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2009 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Удосконалення технологічного процесу експлуатації фарбових валиків малоформатних офсетних друкарських машин».
2004-2007 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура  за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
1996-2004 рр. – НТУУ «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут, спеціальність — технологія друкованих видань, кваліфікація — інженер-технолог друкованих видань.

Досвід роботи:
З 2012 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»,
доцент.
2007-2012 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», робота на посадах старшого викладача, асистента.
2003-2004 рр. – Друкарня Державного управління справами, дизайнер.
2001-2002 рр. – ЗАТ ХК «Бліц-Інформ», завод «Бліц-Флекс», інженер-технолог виробничо-технологічного відділу.

Автор понад 80 публікацій, зокрема понад 30 статей,  6 патентів.

Особисті профілі:
ResearcherID: https://publons.com/researcher/2093811/kateryna-chepurna
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Tjixz9sAAAAJ&hl=uk&oi=ao
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3137-2889

1. О. Barauskiene, S. Zyhulia, K. Chepurna, D. Barchuk, A. Dubolazov, I. Soltys. Influence varnish on color indicator of the imprints // The 15th International Conference Correlation Optics 2021, Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 13–16, 2021 // Proc. of SPIE (SCOPUS).

1. Патент України на корисну модель № 106083. Спосіб підготовки фарбового апарата офсетних друкарських машин до друкування. МПК В 41 M 9/00 / Величко О. М., Золотухіна К. І., Розум Т. В., Скиба В. М., Чепурна К. О. — Заявл. 17.11.2015; № u201511334; опубл. 11.04.2016.
2. Патент на винахід № 103976. Спосіб підготовки покривного матеріалу для фігурної палітурки та пристрій для його реалізації МПК В 31 В 1/14 / Чепурна К. О., Іванко А. І., Махинич К. О. — Заяв. 18.10.13; опубл. 10.12.13.
3. Патент № 23629 України на корисну модель, C 09 К 3/00. Композиція для поверхневої обробки офсетних гумотканинних полот¬нищ і фарбових валиків / Величко О. М., Зоренко О. В., Розум Т. В., Чепурна К. О.; заяв. 30.08.2006; опубл. 11.06.2007, Промислова власність № 8.
4. Пат. № 21399 України на корисну модель, C 09 D 9/00, C 11 D 1/66. Засіб для видалення друкарської фарби / Величко О. М., Зоренко О. В., Лазаренко Е. Т., Розум Т. В., Хохлова Р. А., Чепурна К. О.; заяв. 22.09.2006. опубл. 15.03.2007, Промислова власність № 3.
5. Пат. № 75263 України, C 09 D 9/00, C 11 D 3/43. Засіб для чищення поверхні офсетного полотнища / Величко О. М., Зоренко О. В., Розум Т. В., Чепурна К. О.; заяв. 20.07.2004; опубл. 15.03.2006, Промислова власність № 3.
6. Пат. № 64600А України, C 09 D 9/00, C 11 D 1/66. Змивний засіб для видалення друкарської фарби / Величко О. М., Чепурна К. О., Зоренко О. В., Розум О. Ф.; заяв. 14.07.03; опубл. 16.02.04, Промислова власність № 2.

 1. Магістерська дисертація: Рекомендації до змісту та структури [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Киричок Т.Ю., Палюх О.О., Хмілярчук О.І., Чепурна К.О., Бараускєне О.І., Зигуля С.М., Розум Т.В., Золотухіна К.І., Зоренко Я.В. – Електронні текстові дані . – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023 .
 2. Технології видавництв та поліграфії. Курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: С. М. Зигуля, О. В. Зоренко, Н. Л. Талімонова, К. О. Чепурна. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.03 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 40 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/55418
 3. Технології опрацювання графічної інформації. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / К. О. Чепурна, О. І. Хмілярчук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 19.68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 120 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52316.
 4. Технології опрацювання інформації. Навчально-методичний посібник для виконання курсової роботи [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. О. Чепурна, О. І. Хмілярчук. – ЕТД (5,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 72 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48135.
 5. Технології видавництв та поліграфії. Редакційно-видавничі процеси. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», освітньою програмою «Технології друкованих та електронних видань» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,1 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 91 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41482
 6. Комп’ютерна графіка. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», освітньою програмою «Образотворче мистецтво» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 8,23 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 64 с.
 7. Чепурна, К. О. Комп’ютерна верстка. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», освітньої програми «Технології друкованих та електронних видань» / К. О. Чепурна ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – ЕТД (1 файл: 7,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 67 с.
 8. Редакційно-видавничі процеси. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», // Укладачі: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна: — ЕТД (1 файл: 7,7 Мбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 91 с.
 9. Дипломне проектування: навчальний посібник до організації і виконання дипломних проектів ступеня вищої освіти «бакалавр» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, О. І. Бараускєне, С. М. Зигуля. – ЕТД (1 файл: 926 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 52 с.
 10. Технології опрацювання інформації 2. Обробка графічної інформації. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» спеціалізація «Поліграфічні медіатехнології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 6,56 Мбайт).− Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 84 с.
 11. Спеціальні види друку: методичні вказівки до лабораторних робіт для студ. напряму підготовки186 «Видавництво та поліграфія» спеціалізація «Поліграфічні медіатехнології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 742,62 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 50 с.
 12. Ілюстративна векторна графіка: методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 82,5 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 66 с.
 13. Комп’ютерна верстка: методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», спеціальностей «Технології друкованих видань», «Технології розробки, виготовлення і оформлення паковань» / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 2,48 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 43 с.
 14. Додрукарська обробка графічної інформації. Растрова графіка: методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», спеціальностей «Технології друкованих видань», «Технології розробки, виготовлення і оформлення паковань» / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 22,4 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 55 с.

 1. Khmiliarchuk, О. Research printing defects of flexible packaging / О. Khmiliarchuk, К. Chepurna, О. Sfikova, V. Bondaryna // Технологія і техніка друкарства. –  Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2023 – № 1(79). – С. 27–36.
 2. Чепурна К. О. Відтворення шрифта Брайля струминним УФ-друком / Чепурна К. О., Хмілярчук О. І., Гущик С. В. // Технологія і техніка друкарства, –  Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2022. —№ 3(77), 20–32. https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(77).2022.268033 
 3. Киричок П.О. Вплив мікрорельєфних направляючих на якість друкованої продукції тампонного друку /К.О. Чепурна, П.О. Киричок, М.В. Коробка // // Технологія і техніка друкарства. 2022. № 4(78). С. 4–13. https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(78).2022.275076
 4. Barauskiene O. I. Influence of technological descriptions of book blocks on durability of editions in binding 7 type / Barauskiene O. I., Zyhulia S. N., Chepurnaуа K. А. // Proceedings of BSTU, issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2021, no. 2 (249), pp. 5–10 (In English). DOI: https://doi.org/10.52065/2520-6729-2021-249-2-5-10.
 5. Хмілярчук О. І. Оцінка якості виготовлення роз’ємних конструкцій паперово-білової продукції / О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, М. О. Клішина // Технологія і техніка друкарства. 2021. №1(71). С.43–55. DOI:https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(71).2021.230270.
 6. Чепурна К. О. Фактори впливу на якість продукції у тампонному друці //К. О. Чепурна, П. О. Киричок, М. В. Коробка // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2021. — № 2(72). — С. 4–12.
 7. Хмілярчук О. І. Оцінка якості виготовлення роз’ємних конструкцій паперово-білової продукції // О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, М. О. Клішина // Технологія і техніка друкарства. — Київ: ВПІ НТУУ «КПІ», 2021. — № 1(71). — С. 27–36.
 8. Чепурна К. О. Дослідження якості відтворення штрихових зображень трафаретним друком на тканинах //К. О. Чепурна, О. І. Хмілярчук, К. О. Колчина // Технологія і техніка друкарства. — Київ: ВПІ НТУУ «КПІ», 2020. — № 4(70). — С. 25–33.
 9. Чепурна К. О. Дослідження зміни колірних показників відбитків електро¬графічного друку після ламінування полі про¬піленовими плівками // Поліграфія і видавнича справа. — Львів: УАД, 2018. — № 2 (76). — С. 33–38.
 10. Чепурна К. О. Вплив характеристик шрифту на якісні показники поліграфічної продукції, виготовленої цифровим друком //К. О. Чепурна, А. В. Кабиш // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2017. — № 4(58). — С. 33–40.
 11. Чепурна К. О. Дослідження технологічного процесу висікання друкованих відбитків //К. О. Чепурна, М. В. Коробко // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2016. — № 2(56). — С. 61–70.
 12. Чепурна К. О. Дослідження адгезії поліпропіленових плівок до поверхні відбитків електрографічного друку в процесі ламінування / /К. О. Чепурна, О. С. Оліяненко // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2016. — № 4(54). — С. 39–48.
 13. Чепурна К. О. Відтворення зображень ризографічним друком / К. О. Чепурна, Ю. О. Стельмах // Технологія і техніка друкарства. —2016. — № 2(52). — С. 50–59.
 14. Чепурна К. О. Аналіз впливу факторів технології цифрового трафаретного друку на якість відбитків /К. О. Чепурна, Ю. О. Стельмах // Технологія і техніка друкарства. — 2015. — №4(50). — С. 68–75.
 15. Хмілярчук О. І. Особливості додрукарської підготовки кольорових оригіналів для відтворення репродукцій трафаретним способом друку / О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, Ю. Ю. Болюта // Технологія і техніка друкарства. — Київ: ВПІ НТУУ «КПІ», 2015. — № 1(47). — С. 40–47.
 16. Чепурна К. О. Вплив технологічних процесів різання аркушевих матеріалів на якісні характеристики продукції / К. О. Чепурна, А. І. Іванко, К. О. Махинич // Технологія і техніка друкарства. — 2013. — №1(39). — С. 26–37.

 1. P. Kyrychok, O. Khmiliarchuk, K. Chepurna, О. Barauskiene, O. Machynskyi «Providing optical characteristics of print on synthetic papers by foil stamping» / 16th International Conference “Correlation Optics 2023” (Scopus, Conference paper).
 2. K. Chepurna, О. Barauskiene, S. Zyhulia, O. Khmiliarchuk «Optical index stabilization of prints of digital printing» / 16th International Conference “Correlation Optics 2023” (Scopus, Conference paper).
 3. Chepurna K., Hushchyk S. Determining the resistance of ink layers applied by UV-jet printing to abrasion. Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference. Edmonton, Canada. 2023. Pp. 429–432. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.13.
 4. Chepurna K. Ensuring the adhesion of inks layers on polymer surfaces / Chepurna K., Ikonenko D. // VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології» (PMW-2023), Харків, Україна, 16–20 травня 2023 р., с. 41–42. https://pmw.nure.ua/download/ukr/Tezisy-konferenciya%20%20PMW-2023.pdf.
 5. Chepurna K. Technological features for reproduction of pantone inks / К. Chepurna, О. Khmiliarchuk, D. Ikonenko // X International Scientific and Practical Conference «International forum: Problems and scientific solutions», June 26–28, 2022. Melbourn, Australia. P. 350–352: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/26-28.06.2022/14.
 6. Chepurna K. The problem of resistance of ink layers on polymer materials / Chepurna K., Ikonenko D. // The VII International scientific and practical conference «Innovative areas of solving problems of science and practice» (International science group), Oslo, Norway, November 08–11, 2022. Р. 604–606. https://isg-konf.com/innovative-areas-of-solving-problems-of-science-and-practice.
 7. Khmiliarchuk O. Dynamics of patenting for technology development and content preparation for electronic and multimedia editions /О. Khmiliarchuk, К.Chepurna, M. Taranova // Scientific Collection «InterConf», (96): with the Proceedings of the 6-th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (January 26-28, 2022). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2022.P.1038–1045. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Scientific%20%20Collection_InterConf_2022.pdf#page=1039.
 8. Chepurna K. Specifics of prepress of the layout with the use of works of art / Chepurna K., Khmiliarchuk O. // Scientific Collection «InterConf», (77): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (October 4–5, 2021) at Tallinn, Estonia. P. 381–385. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/4-5.10. 2021/597.
 9. P. Kyrychok. Influence of printing speed on graphic accuracy of prints in pad printing / P.Kyrychok, K.Chepurna, M.Korobka // Scientific Collection «InterConf», (86):with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific paradigm in the context of technologies and society development» (November18-19, 2021). Geneva, Switzerland: Protonique, 2021.P.564–569. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/18-19.11.2021/645
 10. K. Chepurna. Factors of influence on product quality in pad printing / K. Chepurna // ХХХІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей, 17.05.2021. Київ. 2021, С. 39–40.

Технології опрацювання графічної інформації
Верстка друкованих видань
Технології опрацювання векторних зображень
Дизайн видань
Технології підготовки макетів до друку
Спеціальні види друку
Технології друку на нетрадиційних матеріалах

Сертифікат 10749 про підвищення кваліфікації за курсом «Іноземна мова (англійська). Рівень володіння В2, виданий Міжнародним університетом фінансів, 07.03.2023 р. загальний обсяг 72 години (2,4 кредити ЄКТС). 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № GDTfE-04-Б-01316 від 13.11.2022. Місце проведення: ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ». Термін проведення: 31.10.22–13.11.22, «Цифрові інструменти Google для освіти». Базовий рівень, загальний обсяг 30 годин (1 кредит ЄКТС).

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № GDTfE-04-C-00523 від 20.11.2022. Місце проведення: ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ». Термін проведення: 14–20.11.22, «Цифрові інструменти Google для освіти». Середній рівень, загальний обсяг 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС).

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № GDTfE-BПП-07175 від 14.11.2022. Місце проведення: ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ». Термін проведення: 14.11.22. Вебінар для педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти «Цифрові інструменти Google для освіти», загальний обсяг 2 години (0,07 кредити).

Експерт з акредитації освітніх програм (2019), Національний університет «Києво-Могилянська академія», лист НАЗЯВО від 21.11.2019 р. № 542 (20 годин).

Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг, наданий НАЗЯВО через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometeus (2019), сертифікат ідентифікаційний номер d4ce5896ebe74389a4ae395571d18247 від 05.10.19 р.

Сучасні технологічні процеси додрукарської підготовки замовлень, ТОВ «8»; 01.04.–15.05.19 рр., наказ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 06.03.2019 р. № 845п (120 год.).

Створення і використання веб-ресурсів навчальних дисциплін (2018), НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК № 5342 (108 год.).

Організація випуску друкованої продукції, ТОВ «Юнік Прінт», 01.03–01.04.2018 рр., наказ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 20.02.2018 р. № 548п (120 год.).

Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання (2017), НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК № 02070921/001552-17  (72 год).

Наукові інтереси: Технологічні процеси плоского офсетного друку; технології та матеріали спеціальних видів друку; технологія обробки образотворчих оригіналів та підготовки цифрових оригінал-макетів сучасними професійно-орієнтованими програмними засобами; дизайн та верстка друкованих видань

Виконання функцій рецензента наукового видання, включеного до переліку фахових видань України «Технологія і техніка друкарства», http://ttdruk.vpi.kpi.ua.


Комарницька Альона — нагороджена дипломом ІІІ ступеня за роботу «Вплив технології виготовлення офсетних друкарських форм на якісні показники відбитків» у відкритому конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія, НТУУ «КПІ» ВПІ, м. Київ, 2019 рік.
Карась Максим — нагороджений дипломом ІІІ ступеня за роботу «Відтворення кольору на тонованих поверхнях – забезпечення його ідентичності» у відкритому конкурсі студентських наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і поліграфія», Українська академія друкарства, м. Львів, 2018 рік.
Кірякова Наталія — відзначено грамотою робота «Дитяча настільна гра з 3-D елементами», відкритий конкурс студентських наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і поліграфія», 2019 рік.
Пашко Ірина — відзначено грамотою робота«Настільна кулінарна книга: ергономічність та практичність користування», відкритий конкурс студентських наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і поліграфія», 2017 рік.

Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія, розпорядження НН ВПІ  № 93 від 24.04.23. 

Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів технічних вищих навчальних закладів з дисципліни  «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва» 2018, 2019, 2020 рр.