Хмілярчук Ольга Іларіонівна

khmiliarchuk

к. т. н.,  доцент, відповідальна за організацію та проведення ректорського контролю, відповідальна за профорієнтацію

Кабінет: 57-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2009 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання оздоблювально-зміцнюючою обробкою».
2004-2009 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура  за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
1996-2002 рр. – НТУУ «КПІ», Механіко-машинобудівний інститут, спеціальність — технологія машинобудування, кваліфікація — інженер-механік.

Досвід роботи:
З 2010 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент.
2003-2010 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського», робота на посадах старшого викладача, асистента.
2002-2003 рр. – Київський авіаційний завод «АВІАНТ», інженер-програміст.

Автор понад 100 публікацій, зокрема понад 40 статей, 7 патентів, 28 навчальних/навчально-методичних посібників, 1 довідкове видання.

Особисті профілі:

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2093817/olga-khmiliarchuk/
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Q2Q-_wMAAAAJ
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0199-5970
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200613799

1. T. A. Roik, O. A. Gavrysh, Iu. Iu. Vitsiuk, O. I. Khmiliarchuk. New Copper-Based Composites for Heavy-Loaded Friction Units // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. - Springer Nature US, 2018 - № 56(9), Jan. - С. 516-522 doi.org/10.1007/s11106-018-9924-x (Scopus)

1. Патент України UA 105525, МПК В24 В 1/100, В24 В55/00. Спосіб прецизійної доводки плоских поверхонь деталей зі зносостійких композитів на основі нікелю для поліграфічних машин / Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Гавриш О. А. – № U201508784. – Заявл. 11.09.15; Опубл. 23.03.16, Бюл. № 6.
2. Патент України UA 105523, МПК В24 В1/00, В24 В55/00. Спосіб тонкого кубонітового оброблення циліндричних поверхонь зносостійких деталей обертання з композиційних сплавів на основі нікелю для друкарських машин/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Гавриш О. А. – № U201508781. – Заявлено 11.09.15. Опубл. 25.03.16, Бюл. № 6.
3. Патент України UA 105524, МПК В24 В1/100, В24 В55/00. Спосіб прецизійної обробки отворів підшипників ковзання з важкооброблюваних композитних матеріалів на основі нікелю для поліграфічної техніки / Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Гавриш О. А. – № U201508783. – Заявл. 11.09.15. Опубл. 25.03.16, Бюл. № 6.
4. Деклараційний патент на корисну модель UA 8596, МПК В24В39/00. Затискна цанга / Киричок П. О., Кушик В. Г., Хмілярчук О. І. Олійник В. Г. – Опубл. 15.08.05, Бюл. № 8.
5. Деклараційний патент на корисну модель UA 10734, МПК В24В39/00. Спосіб утворення мікрорельєфу / Киричок П.О., Хмілярчук О. І. . – Опубл. 15.11.05, Бюл. № 11.
6. Патент України UA 18482, МПК В24В39/00. Спосіб комбінованої обробки поверхонь деталей / Киричок П.О., Хмілярчук О. І. Олійник В.Г. – № U200604703. – Заявлено 27.04.06. Опубл. 15.11.06, Бюл. № 11.
7. Патент України UA 18495, МПК В24В39/00. Пристрій для комбінованої обробки плоских поверхонь деталей / Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Олійник В.Г. – № U200604718. – Заявлено 27.04.06. Опубл. 15.11.06, Бюл. № 11.

 1. Магістерська дисертація: Рекомендації до змісту та структури [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Киричок Т.Ю., Палюх О.О., Хмілярчук О.І., Чепурна К.О., Бараускєне О.І., Зигуля С.М., Розум Т.В., Золотухіна К.І., Зоренко Я.В. – Електронні текстові дані . – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023.
 2. Хмілярчук О.І. Проєктування паковань. Практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» // О. І. Хмілярчук. — Електронні текстові дані (1 файл: 9 Мбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 95 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/53815 
 3. Методи та засоби автоматизованого проєктування об’єктів поліграфії. Практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. Спеціальності  186 «Видавництво та поліграфія» / укладач О. І. Хмілярчук: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,4 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/53816 
 4. Технології опрацювання графічної інформації. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / К. О. Чепурна, О. І. Хмілярчук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 19.68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 120 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52316 
 5. Технології опрацювання інформації. Навчально-методичний посібник для виконання курсової роботи [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. О. Чепурна, О. І. Хмілярчук. – ЕТД (5,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 72 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48135 
 6. Редакційно-видавничі процеси. Практикум // навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», // Укладач: О. І. Хмілярчук: — ЕТД (1 файл: 2,4 Мбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 72 с.
 7. Редакційно-видавничі процеси. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] // навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», // Укладачі: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна: — Електронні текстові дані (1 файл: 7,7 Мбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 91 с.
 8. Технології опрацювання інформації. Опрацювання текстової інформації. Практикум // Укладач: О. І. Хмілярчук: — ЕТД (1 файл: 9,8 Мбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 71 с.
 9. Технології видавничо-поліграфічного виробництва. Редакційно-видавничі процеси // навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», // Укладач: О. І. Хмілярчук: — ЕТД (1 файл: 723 Кбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 26 с.
 10. Технічні та програмні засоби обробки інформації // навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», // Укладач: О. І. Хмілярчук: — ЕТД (1 файл: 5 Мбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 40 с.
 11. Ділова гра "Проект" // навч. посіб. з дисципліни "Проектування видавничо-поліграфічного виробництва". Модуль 2: Проектування і розрахцнки виробничих процесів. — для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», // Укладачі: Величко О.М., Розум О.Ф. Зоренко О.В., Скиба В.М., Хмілярчук О.І. — ЕТД (1 файл: 1 Мбайт). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 33 с.
 12. Дипломне проектування. Навчальний посібник до організації і виконання дипломних проектів ступеня вищої освіти «бакалавр» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, О. І. Бараускєне, С. М. Зигуля. – Електронні текстові дані (1 файл: 926 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 52 с.
 13. Магістерська дисертація. Навчальний посібник до організації і виконання дипломних проектів ступеня вищої освіти «магістр» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, – ЕТД (1 файл: 730 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 31 с.
 14. Хмілярчук, О. І. Прикладна комп’ютерна графіка [Електронний ресурс]: практикум для студентів, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», спеціалізаціями «Поліграфічні медіатехнології», «Технології електронних мультимедійних видань», «Цифрові технології репродукування» / О. І. Хмілярчук, К. І. Золотухіна; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 18,39 Мбайт). − Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 101 с.
 15. Ілюстративна векторна графіка: методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна. – ЕТД (1 файл: 82,5 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 66 с.
 16. Киричок П. О., Роїк Т. А., Морозов А. С., Хмілярчук О. І. Тлумачний українсько-російсько-англійський словник з поліграфічного матеріалознавства. — К.: НТУУ «КПІ» ВПК «Політехніка», 2014 – 80 с.

 1. О. Khmiliarchuk, К. Chepurna, О. Sfikova, V. Bondaryna. Research printing defects of flexible packaging// Технологія і техніка друкарства. –  Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2023 – № 1(79). – С. 27–36. 
 2. Чепурна К. О., Хмілярчук О. І., Гущик С. В. Відтворення шрифта Брайля струминним УФ-друком. // Технологія і техніка друкарства, –  Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2022. — № 3(77), 20–32. https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(77).2022.268033 
 3. Хмілярчук О. І., Сфікова О. П. Аналіз факторів, що впливають на якість виготовлення гнучких паковань глибоким способом друку // Технологія і техніка друкарства. –  Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2021 – № 4 (74). С. 16-26. http://ttdruk.vpi.kpi.ua/issue/view/14717  
 4. Хмілярчук О. І. Оцінка якості виготовлення роз’ємних конструкцій паперово-білової продукції // О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, М. О. Клішина // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2021. — № 1 (71). — с. 27–36.
 5. Хмілярчук О. І. Роз’ємні конструкції паперово-білової продукції: cфера поширення, види, класифікація // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2020. — № 4 (70). — с. 15–24.
 6. Чепурна К. О. Дослідження якості відтворення штрихових зображень трафаретним друком на тканинах // К. О. Чепурна, О. І. Хмілярчук, К. О. Колчина // Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2020. — № 4 (70). — с. 25–33.
 7. Роїк Т.А. Структура і триботехнічні властивості композиційних антифрикційних матеріалів на основі відходів сталі Р7М2Ф6 // Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк, О. І. Хмілярчук // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – К.: НТУУ КПІ ВПК «Політехніка» – 2020. – Вип. 1. – С. 54–60. doi:10.20535/kpi-sn.2020.1.189200.
 8. Хмілярчук О. І. Технологічні особливості виготовлення видань зі змінними зошитами // О. І. Хмілярчук, М. О. Клішина //Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2018. — № 4 (62). — с. 39–47.
 9. Хмілярчук О. І. Аналіз конструкцій видань зі змінними зошитами та сфери їх використання // О. І. Хмілярчук, М. О. Клішина //Технологія і техніка друкарства. — Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2018. — № 3 (61). — с. 39–47. doi.org/10.20535/2077-7264.3(61).2018.155197
 10. Хмілярчук О. І. Оцінка зносостійкості відбитків, отриманих тисненням фольгою на тканинах // О. І. Хмілярчук // Поліграфія і видавнича справа. — ЛЬВІВ: "УАД" — 2018. — № 2 (76) 2018. — С. 27-32.
 11. Роїк Т.А. Особливості структуроутворення і властивості композиційних антифрикційних матеріалів для поліграфічних машин на основі утилізованих відходів // Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк, О. І. Хмілярчук // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – К.: НТУУ КПІ ВПК «Політехніка» – 2018. – Вип. 5. – С. 50–57. doi.org/10.20535/1810-0546.2018.5.146165
 12. T. A. Roik. Boundary conditions analysis of the possible use of bushings made from copper composite materials for a towing vehicle’s chassis. // T. A. Roik, O. A. Gavrysh, Iu. Iu. Vitsiuk, O. I. Khmiliarchuk // Scientific Journal of the Military University of Land Forces, Poland, 2018, Volume 50, Number 1(187), Pages 140-149. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7368
 13. Хмілярчук О. І. Оцінка покривної здатності відбитків, отриманих тисненням фольгою на тканинах // Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2017 – № 4 (58). – С. 41–48. doi.org/10.20535/2077-7264.4(58).2017.122772
 14. Роїк Т.А., Гавриш А.П. Віцюк Ю.Ю. Новые композиционные материалы на основе меди для тяжелонагруженных узлов трения // Т. А Роїк., А.П. Гавриш, Ю. Ю. Віцюк, О. И. Хмилярчук// Порошковая металлургия. — Киев: Институт проблем матеаловедения, 2017 — Вип. 9/10 (517). — С. 40-48.
 15. Roik T. A. Applying aluminium alloys grinding waste for manufacturing effective composite antifriction parts of printing equipment // T. A. Roik, Iu. Iu. Vitsiuk, O. I. Khmiliarchuk, V. G. Oliynyk. // Наукові нотатки. – Луцьк: ЛНТУ, 2017. – Вип. 59. – С. 227-232.
 16. Хмілярчук О. І. Технології перенесення металізованої фольги на текстильні вироби // О. І. Хмілярчук, А.Д. Шепельова //Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2017 – № 2 (56). – С. 45–53. doi.org/10.20535/2077-7264.2(56).2017.90089
 17. Хмілярчук О. І. Аналітичний огляд технологій перенесення зображення на тканину // О. І. Хмілярчук, А.Д. Шепельова //Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2017 – № 1 (55). – С. 42–50. doi.org/10.20535/2077-7264.1(55).2017.90086
 18. Хмілярчук О. І., Шубко Ю. С. Моделювання процесу забруднення комірок анілоксового валу // Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ. – 2016. – Вип. 1. – С. 41–46.

 1. Khmiliarchuk O., Chepurna K., Ikonenko D. Technological features for reproduction of Pantone inks. Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference International forum: «Problems and scientific solutions», 26-28.06.22, Melbourne
 2. Khmiliarchuk O. I. Evaluation of binding materials and folders for structures with replaceable elements. VI Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. – м. Харків, 29 травня 2021 р. 
 3. Khmiliarchuk O. I. Research of quality of production' editions with reattachtable elements. XXХІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. – м. Київ, 20 травня 2021 р. 
 4. Khmiliarchuk O. I., Sfikova O. P.,Augmented reality's technologies in flexible packaging. ХХI Міжнародна інтернет-конференція «Science and technology», 17-18 червня 2021 р.  м. Бірмінгем, Велика Британія.
 5. Khmiliarchuk O. I., Chepurna K, Polishchuk M. Wedding attributes as a kind polygraph advertising. XXXII Международная научно-практическая конференция "Actual problems of modern science and practice" 29 июня — 02 июля 2021г., Бостон, США.
 6. Khmiliarchuk O. I., Sfikova O. P.Methods of processing parts of printing equipment that improve the quality of prints. ХХІI Міжнародна інтернет — конференція «The world during a pandemic: new challenges and threats», 9-10 серпня 2021 р., м. Берлін, Німеччина.
 7. Khmiliarchuk O. I., Chepurna K, Specifics of prepress of the layout with the use of works of art. IV International scientific and practical conference. Science, education, innovation: topical issues and modern aspects, 4-5 октября, 2021, Таллин, Эстония.
 8. Khmiliarchuk O. I., Chepurna K, Taranova M. Dynamics of patenting for technology development and content preparation for electronic and multimedia editions. VI International scientific and practical conference "Scientific community, interdisciplinary research", 26-28 january 2022, Hamburg, Germany. 
 9. Khmiliarchuk O. I., Taranova M. Analysis of factors influencing the quality of electronic textbooks. V International scientific and practical conference "Recent scientific snvestigation", 26-28 april 2022, Oslo, Norway.
 10. Khmiliarchuk O. I., Sfikova O. P.Factors affecting the quality of manufacturing flexible packaging. ХІІ International scientific and practical conference "Sciense and practice implementation to modern society", 6-8 may 2022, Manchester, Great Britain.
 11. Хмілярчук О. І., Сфікова О.П.Classification of films for manufacturing flexible packaging. VII Міжнародна науково-практична конференція «Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології (PMW-2022)». – м. Харків, 20 травня 2022 р.
 12. Хмілярчук О. І. Використання варіаційного типу параметризації при створенні бібліотек паковань у Package Designer. V Международная научно-техническая конференция «Полиграфические, мультимедийные и web-технологии»  — м. Київ,  04-06 листопада 2020 р.
 13. Khmiliarchuk O. I. Trends on use and dynamic of patenting of editions with reattachtable elements. XXІХ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. – м. Київ, 11 листопада 2019.
 14. Khmiliarchuk O. I. Production features of editions, which have variable elements in their structure. ХXХV Міжнародна інтернет -конференця «Світові тенденції сучасних наукових досліджень» – м. Вінниця, 28 жовтня 2019 р. 

 • Комп’ютерне моделювання у процесах поліграфічного виробництва,
 • Прикладна комп'ютерна графіка,
 • Редакційно-видавничі процеси,
 • Технології опрацювання текстової інформації,
 • Ілюстративна векторна графіка,
 • 3D-моделювання та 3D-друк,
 • Технології комп’ютерної 2D-візуалізації,
 • Автоматизація проєктування паковань,
 • Методи та засоби автоматизованого проєктування.

Експерт з акредитації освітніх програм (2021),  НАЗЯВО, тренінг для керівників експертних груп, сертифікат № 0388/2021(180) від 15.06.21 р. (30 год).

Експерт з акредитації освітніх програм (2019), Національний авіаційний університет, лист НАЗЯВО від 21.11.2019 р. № 542 (20 годин).

Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг, наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometeus (2019), сертифікат ідентифікаційний номер 27188039е2ес475а8b8d7df87f8eb0e2 від 06.10.19 р.

Сучасні технологічні процеси додрукарської підготовки замовлень, ТОВ «8»; 01.04.2019–15.05.2019 рр., наказ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 06.03.2019 р. № 845п (120 год.).

Створення і використання Web-ресурсів навчальних дисциплін (2018). НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК № 5341(108 год.).

Організація випуску друкованої продукції, ТОВ «Юнік Прінт», 01.03.2018–01.04.2018 рр., наказ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 20.02.2018 р. № 548п (120 год.).

Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання (2017), сертифікат ПК № 02070921/001551-17 (120 год).

Права інтелектуальної власності та ліцензування  (2012), НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» сертифікат ТР № 3048, (20 год).

Розроблення веб-сторінки викладача (2010),  НТУУ «КПІ», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 733314 (72 год)

Наукові інтереси: комп’ютерна графіка; комп’ютерне моделювання; додрукарська обробка інформації; технології і матеріали видавничо-поліграфічних виробництв.

1. Тема д/б № 2535-п (01.01.12 – 31.12.13) «Технологія виготовлення та прецизійна обробка нових підшипникових матеріалів підвищеної зносостійкості на основі відходів легованих сталей»
2. Тема д/б № 2713-п (01.01.14 – 31.12.15) «Розроблення еко-ефективної та ресурсозберігаючої технології одержання та фінішної обробки зносостійких деталей поліграфічних машин на основі відходів силумінів»
3. Тема д/б № 2341-п (01.01.10 – 31.12.11) «Ресурсозберігаюча  технологія  синтезу  та  фінішна  обробка  композиційних високотемпературних підшипникових  матеріалів  на основі відходів інструментального виробництва»
4. Тема д/б №2140-п (01.01.08 – 31.12.09) «Розробка технології отримання і обробки композиційних підшипникових матеріалів для важких умов експлуатації»
5. Тема г/д № 08-12-169 (07.05.08 – 15.06.08) «Дослідження стану зносу технологічного обладнання для друку банкнот та карбування монет»
6. Тема д/б № 2992-ф (01.06.06 – 31.12.07) «Підвищення надійності деталей і вузлів поліграфічного та металообробного технологічного обладнання»

 1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія ХХІ ст. Лист УАД № 64-12/06 від 05.01.2023 р.: Сфікова О.П. «Дослідження чинників впливу на якість виготовлення гнучкого паковання». Диплом І ступеня. Таранова М.О. «Дослідження сприйняття користувачами мультимедіа, інтегрованої в електронні підручники». Диплом ІІІ ступеня.
 2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія ХХІ ст., 2019 рік: Клішина Марія — нагороджена дипломом ІІ ступеня за роботу «Особливості виготовлення видань зі змінними елементами блоку»
 3. Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан», м. Київ, 2016 рік: Шубко Юрій — нагороджений дипломом І ступеня за роботу «Контроль стану поверхні анілоксових валів – гарантія якісного виконання паковання флексографічним способом друку» 
 4. Керівництво студенткою, яка зайняла ІІІ місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни  «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва»: Клішина Марія Олександрівна, 2019.
 5. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни  «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва», керівництво студентами, що зайняли призові місця: 2020 рік, І тур, 2 місце, Сфікова Олександра Павлівна ; 2020 рік, І тур, 3 місце, Поліщук Марина Олександрівна ; 2019 рік, І тур, 1 місце, Клішина Марія Олександрівна; 2018 рік, І тур, 2 місце, Трофименко Єлизавета Юріївна.

Виконання функцій рецензента наукового видання, включеного до переліку фахових видань України «Технологія і техніка друкарства», http://ttdruk.vpi.kpi.ua.

 • Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія, розпорядження НН ВПІ  № 93 від 24.04.23. 
 • Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва» 2017-2020 рр.

2011 р. – премія Національної академії наук України для молодих вчених за цикл праць "Технологія отримання та фінішна обробка підшипникових матеріалів для екстремальних умов роботи". Автори Віцюк Ю.Ю., Мельник О.О., Хмілярчук О. І.