Киричок Петро Олексійович

kyrychok директор Видавничо-поліграфічного інституту, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Кабінет 48-8
e-mail:.

Освіта:
1995 р. – Захист докторської дисертації за спеціальністю 05.02.08 «Технологія машинобудування»  на тему: «Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей виробів при оздоблювально-зміцнюючій
обробці».
1992-1995 рр. – Навчання в докторантурі, «Київський політехнічний інститут»
1978-1981 рр. – Навчання в аспірантурі, «Київський політехнічний інститут»

Досвід роботи:
З 2019 р. по теперішній час – директор ВПІ Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського.
2014-2019 рр. – проректор КПІ ім. І. Сікорського
2003-2015 рр. – завідувач кафедри технології поліграфічного виробництва
2002-2015 рр. – декан, директор ВПІ.
1981-2002 рр. – молодший науковий співробітник, асистент, доцент, професор КПІ.

Автор 270 публікацій, зокрема 90 патентів та авторських свідоцтв про винахід, 8 монографій, 9 навчальних посібників та підручників, понад 160 статей.

Профілі:
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56005200100
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9135-1006.

1. Kyrychok, P., Paliukh, O., Oliynyk, V. DETERMINING THE INFLUENCE OF THE THICKNESS OF AN ADHESIVE LAYER ON A CHANGE IN THE ANGLES OF CONTACT AND TANGENT ANGLES. Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled, 2020, 3(1-105), pp. 52–67
2. O. Paliukh, P. Kyrychok, R. Trishchuk, M. Korobka, Ye. Dziadyk. Defining technological features in the manufacture of semi-hard book covers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 4/1 (106), 80–90 (2020).
3. Kyrychok, P., & Paliukh, O. (2020). Simulation of deformation of the adhesive layer of the spine of the book back of the thread-stitched book block. Mechanika, 26(2), 114-119. doi:10.5755/j01.mech.26.2.25854
4. Rudenko E. M., Panarin V. Ye., Kyrychok P. O., Svavilnyi M. Ye., Korotash I. V., Palyukh O. O., Polotskyi D. Yu., and Trishchuk R. L., Nitriding in a Helicon Discharge as a Promising Technique for Changing the Surface Properties of Steel Parts, Usp. Fiz. Met., Vol. 20, № 3: 485–501 (2019).
5. Kyrychok, T., Shevchuk, A., Nesterenko, V., Kyrychok, P. Banknote paper deterioration factors: Circulation simulator method. BioResourcesthis link is disabled, 2014, 9(1), pp. 710–724
6. Rudenko, E. M., Panarin, V. Y., Kyrychok, P. O., Svavilnyi, M. Y., Korotash, I. V., Polotskyi, D. Y., & Trishchuk, R. L. (2018). Strengthening of the surface of steel by ionic nitriding in a heliconic discharge. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, 40(8), 993-1004. doi:10.15407/mfint.40.08.0993
7. Kulak, M. I., Kyrychok, T. Y., Miadziak, D. M., & Kyrychok, P. O. (2016). Kinetic model of optical characteristics of banknote paper during artificial aging. Journal of Applied Spectroscopy, 83(4), 669-672. doi:10.1007/s10812-016-0346-6
8. Kyrychok, T., Havenko, S., Kyrychok, P., Sukhina, Y., Kazhmuratov, Z. Research of electrophysical parameters of banknote paper and banknotes. Przeglad Papierniczythis link is disabled, 2016, 72(1), pp. 50–54
9. Roik, T.A., Gavrish, A.P., Kirichok, P.A., Vitsyuk, Y.Y. Powder metallurgy industry and managerial economics: Effect of secondary structures on the functional properties of high-speed sintered bearings for printing machines. Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis link is disabled, 2015, 54(1-2), pp. 119–127, A017
10. Kyrychok, T., Kyrychok, P., Havenko, S., Kibirkštis, E., Miliunas, V. The influence of pressure during intaglio printing on banknotes durability. Mechanikathis link is disabled, 2014, 20(3), pp. 327–331

1. Патент (на винахід) UA 121187 України В42D 3/00. Пристрій для визначення опору продавлювання картону або картону хромерзацу  /Киричок П.О., Палюх О. О./ Заявл. 26.09.2019;  Опубл.10.04.2020. – Бюл. №7.
2. Патент (корисна модель) UA   України В42D 3/00.  Книжково-журнальна обкладинка для покриття блоків підібраних позошитно прошитих нитками окантованих і обрізаних з трьох сторін. / Киричок П. О., Палюх О. О. / Заявл. 28.08.2018; Опубл. 25.10.2019. Бюл. № 20.
3. Патент (на винахід) UA 119418 України В42D 3/00. Пристрій для висікання розгорток із паперу та картону книжкових обкладинок і палітурок одного книжкового формату./Киричок П.О., Палюх О. О./ Заявл.16.05.2018; Опубл.10.06.2019. – Бюл. №11.
4. Патент (корисна модель) UA 134723 України В42D 3/00. Напівжорстка книжково-журнальна обкладинка для криття блоків, підібраних позошитно і прошитих нитками, окантованих і обрізаних з трьох сторін. / Киричок П. О., Палюх О. О. / Заявл. 16.05.2018;
5. Пат. 129043 Україна, МПК (2006) B24B 39/00. Спосіб утворення регулярного мікрорельєфу на поверхнях циліндричних деталей поліграфічних машин / П. О. Киричок, Ю. Ю. Віцюк, Р. Л. Тріщук ; заявник і власник КПІ ім. І. Сікорського. № u 2018 00825; заявл. 30.01.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. 6 с.Опубл. 10.06.2019. Бюл. №
6. Пат. № 118347 Україна, МПК (2016.01) G07D 7/12; G07D 7/20. Пристрій для контролю механічної стійкості фарбового шару інтагліодруку / Киричок Т. Ю., Киричок П. О., Кажмуратов Ж.Т., Талімонова Н. Л., Коротенко О. В., Булатов Д. С., Сухіна Є.Г.– №u2016 12816; заявл. 16.12.2016 р.; опублік. 10.08.2017 р. – бюл. №15. – 3 с.
7. Патент України №107393, МПК (2016.01) В24B 1/00, В24В 55/00, B41F 3/00 Спосіб тонкого алмазного оброблення прецизійних плоских поверхонь деталей тертя друкарських машин зі зносостійких композиційних сплавів на основі нікелю/ А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, П. О. Киричок, С.М. Зигуля, О. А. Гавриш.- заявка № u 2015 08790 від 11.09.2015.- – опубл. 10.06.2016, Бюл. №11.
8. Патент України № 105525 , МПК (2016.01) В24B1/00, В24В55/100  Спосіб прецизійної доводки плоских поверхонь деталей зі зносостійких композитів на основі нікелю для поліграфічних машин/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.І. Хмілярчук, П.О. Киричок, О.А. Гавриш. - опубл. 25.03.2016, Бюл. №6.

1. Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфії: курс лекцій [Електронний ресурс] // навч. посіб. для докторів філософії спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» // Укладачі: П. О. Киричок, Т. Ю. Киричок, Т. А. Роїк, О. І. Бараускєне. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,38 Мбайт). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 210 с.
2. Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфії: Навчальне видання.[Електронний ресурс]: навч. посібник для аспірантів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» ОНП «Видавництво та поліграфія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / КПІ ім. Ігоря Сікорського / Уклад.: Киричок П. О., Т. А. Роїк. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,05 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 37с.
3. Технологія поліграфічного машинобудування [Текст]: навч. посіб. / П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. В. Шевчук та ін. – К. : НТУУ „КПІ”, 2014. – 508 с.
4. Киричок П.О., Гавриш А.П., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю., Олійник В. Г. Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин. Навчальний посібник. 2-е видання перероблене та доповнене, ч. 1. - К.: Видавничий дім „АртЕк, 2018. 408 с.
5. Гавриш А. П., П. О. Киричок, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г. Шліфування і доводка зносостійких антифрикційних композитних деталей друкарських машин: Монографія.-ч. 2.- К.: Видавничий дім „АртЕк”, 2019.-132 с., ISBN 978-617-7674-76-3.
6. Гавриш А. П., Киричок П. О., Роїк Т. А., Зоренко О. В., Олійник В. Г. Прецизійна доводка та полірування деталей поліграфічних машин з високолегованих композитів: Монографія.- К.:НТУУ «КПІ», 2016.-498 с.

1. Киричок П., Тріщук Р. Моделювання технологічного процесу двоетапної ОЗО циліндричних валів поліграфічного обладнання методом кінцевих елементів // Технологія і техніка друкарства. 2019. № 3 (65). С. 4–14.
2. Киричок П., Тріщук Р., Рибак О. Розрахунки відносної опорної площі циліндричних поверхонь деталей поліграфічного обладнання при комбінованому зміцненні віброобкатуванням // Технологія і техніка друкарства. 2018. № 3 (61). С. 4–13.
3. Киричок П., Тріщук Р. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок з широким клапаном // Технологія і техніка друкарства. 2017. № 3 (57). С. 4–19.
4. П. О. Киричок, Д. В. Нікольський. Технологічні процеси фінішної обробки деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок // Технологія і техніка друкарства. — 2016. — № 1(51). — С. 18–23.
5. Т. А. Роїк, П. О. Киричок, А. П. Гавриш, О. С. Хлус. Поліпшення якості поверхонь отворів зносостійких композитних підшипників ковзання поліграфічних машин врахуванням динамічних коливань системи «верстат—пристрій—інструмент—деталь» за умов тонкого абразивного шліфування // Технологія і техніка друкарства. — 2016. — № 1(51). — С. 85–104.

-

Обладнання видавництв і поліграфії,
Технологічні процеси обробки деталей поліграфічних машин,
Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфії.

1. Erasmus+Portugal Instituto Politechnico de Tomar P TOMAR 01 Programme ICM at our Institution from the 16.04.2018 to the 20.04.2018, 30 год.(1 кр.)
2. Prometheus – Боротьба з корупцією 20.04.2020-01.05.2020, сертифікат №c70d84f65b8b4f7ca8b3443c4e817a47 від 01.05.2020 р.
3. Стажування; № наказу по університету № 3349-п від 23.09.21; Місце проведення: Державне видавництво «Преса України»; Термін проведення: 01.10.2021-19.11.2021  р. (180 годин)

Наукові інтереси: технологічні процеси оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей і вузлів машинобудування та поліграфічного устаткування.

Голова редколегії, головний редактор у зб. праць, «Технологія і техніка друкарства». (з 2003 р. по теперішній час) http://ttdruk.vpi.kpi.ua/about/editorialTeam.
Член редакційної колегії збірників наукових праць, кат. Б:  «Поліграфія і видавнича справа» (Українська академія друкарства), http://pvs.uad.lviv.ua/uk/chleni-redkolegiyi-tekhnichni-nauki/;
Наукові записки (Українська академія друкарства), http://nz.uad.lviv.ua/uk/chleni-redkolegiyi-tekhnichni-nauki/

НДР: «Теоретичні та практичні засади забезпечення якості металографічного друку», Держ./Договір № 2212п 2019-2020р.);
д/б № 2212-п «Теоретичні та практичні засади забезпечення якості металографічного друку», 2019-2021 рр., наук. керівник – проф. П. О. Киричок.
д/б № 2713-п «Розроблення еко-ефективної та ресурсозберігаючої технології одержання та фінішної обробки зносостійких деталей поліграфічних машин на основі відходів силумінів», 2014-2015 рр., наук. керівник – проф. П. О. Киричок.
г/д № 05-2018  від 02.12.2018 р. між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Державним видавництвом «Преса України» ДУС Президента України на виконання НДР «Технологічні дослідження та аналіз клеючої здатності окремих видів палітурних клеїв для виготовлення книжкових оправ із матеріалів  з різними адгезійними властивостями», 2018-2019 рр.,  наук. керівник – проф. Киричок П. О.
г/д № 14-07-117 від 16.04.14 р. між Науковим парком «Київська політехніка» та Банкнотно-монетним двором НБУ «Послуги з дослідження впливу геометричних параметрів друкарських елементів інтагліоформ на друкарсько-технічні властивості відбитків» термін 16.04.2014 р. - 27.12 2015 р., наук. керівник – проф. П. О. Киричок.


Підготував 4 докторів та 12 кандидатів технічних наук. Детальніше...

З 2003 року голова спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 05.05.01 ‒ машини і процеси поліграфічного виробництва