Талімонова Надія Леонідівна

talimonovaк. т. н., доцент, заступник директора з навчально-виховної роботи

Кабінет 55-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2016 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Технологічне забезпечення виготовлення банкнотних відбитків».
2009-2016 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
2003-2009 рр. – НТУУ «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут, спеціальність — технологія друкованих видань, кваліфікація — магістр видавничо-поліграфічної справи.

Досвід роботи:
З 2018 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент.
2016-2018 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», робота на посадах старшого викладача, асистента.

Автор понад 50 публікацій, зокрема 3 патенти, 2 навчальні посібники.

Особисті профілі:

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=YOI9kCsAAAAJ
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7162-859X

1. Determing special features in the topography of paper with water marks at the micro- and nanolevels // T. Kyrychok, T. Klymenko, N. Talimonova, S. Svezhentsova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, – 2019. – N 2/12 (98). – Р. 28–35. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/ 164071/165034. Стаття Scopus (ISSN 00332291).
2. Badanie szorstkosci powierzchni papierow ze znakami wodnynmi = The Investigation of Roughness for Paper with Watermarks / Т. Kyrychok, Т. Klymenko, N. Malkush // Przegland papierniczy – 2012. – N 7. – Р. 414–417. Стаття Scopus (ISSN 1729-3774).
3. Light reflecting, absorbing and transmitting in printed area of banknote watermarks / T. Kyrychok, N. Talimonova // Proceedings of Fourteenth International Conference on Correlation Optics (COR19) / Chernivtsi, Ukraine, 16-19 September 2019. – C. 237–243.
4. Optical control of colour deviation due to ink showing through on the banknote reverse on multitoned watermarks/ T. Kyrychok, N. Talimonova, O. Sokol, Ya. Talimonov// Proceedings of Sixteenth International Conference on Correlation Optics (COR19) / Chernivtsi, Ukraine, 13-16 September 2021.
5. Influence of helicon discharge treatment on ensuring adhesive strength of protective PVD coating CrN on brass-based forms of intaglio printing/ Rudenko E., Kyrychok T.., Panarin V., Svavilnyi M., Polotskyi D., Skoryk, M., Baglai V., Talimonova, N., Novytska A.// Proceedings of Sixteenth International Conference on Correlation Optics (COR19) / Chernivtsi, Ukraine, 13-16 September, 2021.

1. Патент UA 56679, Україна, МПК D21H 27/00, B44F 1/00 u201007703. Захисний елемент для цінних паперів / Т. Ю. Киричок, Н. Л. Малкуш; заявл. 18.06.10; опубл. 25.01.11; Бюл. № 2.
2. Патент UA 70071, Україна, МПК G07D 7/12, G07D 7/20 u201113516. Пристрій для контролю механічної стійкості поверхневих елементів / Т. Ю. Киричок, А. В. Шевчук, Н. Л. Талімонова; заявл. 16.11.11; опубл. 25.05.12; Бюл. № 10..
3. Патент UA 118347, Україна, МПК: G07D 7/20, G07D 7/12 Пристрій для контролю механічної стійкості фарбового шару інтагліодруку / Є. Г. Сухіна, О. В. Коротенко, Ж. Т. Кажмуратов, Д. С. Булатов, Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, П. О. Киричок; заявл. 16.12.16; опубл. 10.08.17; Бюл. № 15.

 1. Теоретичні та практичні проблеми забезпечення якості офсетного друку на захищеному від підроблення папері / Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, К. І. Золотухіна. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 262 с. 
 2. Технології видавництв та поліграфії. Курсова робота: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: С. М. Зигуля, О. В. Зоренко, Н. Л. Талімонова, К. О. Чепурна.– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 40 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/55418
 3. Вступ до спеціальності: Практикум: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 Видавництво та поліграфія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, Н. В. Назаренко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 40 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57267
 4. Теоретичні та практичні засади банкнотного виробництва. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою «Видавництво та поліграфія» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова, О. В. Коротенко, С. О. Гулєвич, О. П. Сокол. –– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 41 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48217 
 5. Педагогічна практика : рекомендації до проходження педагогічної практики здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії»: навч. посіб. для аспірантів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»  / Уклад. : Т. Ю. Киричок, О. І. Бараускєне, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, С. М. Зигуля. –– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 65 с.
 6. Захист інформації в поліграфії. Лабораторний практикум: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань». спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова, О. В. Коротенко, С. О. Гулєвич, О. П. Сокол. – ЕТД (1 файл: 3,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 27 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33995
 7. Зберігання та реставрація поліграфічної продукції. Лабораторний практикум: навч. посіб. здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко. – ЕТД (1 файл: 281 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 21 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33996.
 8. /ol>

 1. Володько М. Ю., Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л. Вплив технологічних режимів адитивного 3D друку на якість сувенірної продукції// Технологія і техніка друкарства. К.: НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. № 1(79).
 2. Володько М. Ю., Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л. Адитивні технології виготовлення сувенірної продукції // Технологія і техніка друкарства. К.: НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. № 4(78). С. 53–63.
 3. Кореляційний аналіз взаємозв’язку між характеристиками поверхні захищеного паперу та оптичними характеристиками відбитків / C. Є. Шейкін, Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2016. – № 4. – С. 4–13.
 4. Алгоритм для визначення та врахування явища перебивання фарби на зворот під час сортування банкнот / Н. Л. Талімонова // Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 1(51). – С. 66–74.
 5. Модель формування якості банкнотної продукції на етапі офсетного друку / Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова // Зб. наук. праць «Поліграфія і видавнича справа». – Львів, 2018. –№ 1 (75). – C. 11–18.
 6. Дослідження якості поверхні друкувальних елементів форм інтагліодруку, виготовлених прямим лазерним гравіюванням / Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, В. А. Баглай, А. А. Безпалий / Зб. наук. праць: «Технологія і техніка друкарства». – Київ, 2020. – № 4 (70). – С. 4–14.
 7. Вплив технологічних режимів обробки латунної основи на якість форм інтагліодруку / Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, В. А. Баглай, Е. М. Руденко, А. Є. Новицкая // Зб. наук. праць: «Технологія і техніка друкарства». – Київ, 2021. – № 2 (72). – С. 13–20.

 1. Талімонова Н. Л. Дослідження зміни кольору паперу книжкових видань внаслідок старіння / Талімонова Н.Л., Клименко Т.Є./ XXХ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі «УкрНДІСВД»: тези доповідей. – Київ 17 листопада 2020 р. – С.20-23. (матеріали Всеукраїнської конференції) 
 2. Талімонова Н.Л. Дослідження якості виготовлення поліграфічної продукції за допомогою ріжучих плотерів/ Талімонова Н. Л., Кулик К. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні системи та технології в цифровому суспільстві»: тези доповідей. – м. Харків, 13 - 14 квітня 2023 р. – С. 113. http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/29159/1/Збірник%20викладацької%20конф.%202023.pdf 
 3. Клименко Т.Є. Особливості конструктивних елементів POP-UP видань/ Клименко Т.Є., Талімонова Н.Л., Анікіна А.А.// Матеріали XIІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»: тези доповідей. – м. Чернігів, 26 - 27 травня 2022 р. – С. 113. http://conference-chernihiv-polytechnik.com 
 4. Талімонова Н.Л. Вплив дії світла на поліграфічну продукцію/ Талімонова Н.Л., Клименко Т.Є., Новицька А.Є. // Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні,  мультимедійні та web-технології (Print, Multimedia & Web)»: тези доповідей. – м. Харків, 17 - 21 травня 2022 р.
 5. Талімонова Н. Л. Особливості захисту банкнот і документів суворого обліку// Талімонова Н.Л., Новицька А. Є. Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології» 18-22 травня 2021 р. м. Харків, с. 37-38.
 6. Талімонова Н. Л. Development of editions with augmented reality elements/ Талімонова Н.Л., Клименко Т. Є./ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та системи»: тези доповідей. – Харків 05 березня 2021 р. – С.48-49.
 7. Талімонова Н. Л. Фактори впливу на якість процесу припресування плівкою/ Н. Л. Талімонова, В. К. Матвійчук/ V Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології»: тези доповідей. – Київ 4-6 листопада 2020 року, С. 58-59.

Вступ до спеціальності
Зберігання та реставрація поліграфічної продукції
Теорія кольору
Технології оздоблення друкованої продукції
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

 • Стажування, наказ № НМКП/43/2022 від 19.05.2022. Місце проведення: Республіка Польща, м. Варшава, Європейський конгрес «Perspektywy Women in Tech Summit 2022» 06.06.2022-08.06.2022. 30 год.
 • Стажування, сертифікат IMIP/10/22 від 8.07.22. Місце проведення: Інститут Механіки і поліграфії Варшавського політехнічного університету (Республіка Польща, м. Варшава). 27.06.2022-30.06.2022. 45 год.
 • Підвищення кваліфікації: «Цифрові інструменти Google для освіти» Сертифікат № GDTfE-11-Б-03807. Місце проведення: онлайн. 05.06.2023-18.06.2023. 30 год.
 • Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність, 26.08-06.10.20 р., наказ №51-вс, від 26.08.2020 р. Сертифікати про проходження післядипломного міжнародного стажування № 2020/10/1263 та № KSE/677/2020 серпень–жовтень 2020 р. (180 год)
 • Курси англійської мови, рівень В2, "Перші Київські державні курси іноземних мов", свідоцтво № 25307 від 13.06.2019 року. (620 год.)
 • Основи інноваційного підприємництва, 11.12.2017–09.02.2018 р., НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК 02070921/003106-18. (108 го).

Наукові інтереси: Вивчення впливу параметрів паперу та офсетних фарб на кольорові характеристики та насиченість відбитків банкнот; дослідження впливу структурних, фізичних, механічних та колірних характеристик двошарового банкнотного паперу на якість банкнотних відбитків; моделювання відтворення кольору на папері з водяними знаками; реставрація видань і документів з паперовою основою.Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія у 2023 р. у м. Києві, НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»: Омельченко І. В. «Особливості збереження видань та документів з паперовою основою під час природнього старіння», диплом лауреата у номінації “Актуальна науково-практична робота” (протокол засідання Вченої ради НН ВПІ №10 від 29.05.2023)
2017 р. – лауреат премії Президента України для молодих вчених.