Клименко Тетяна Євгенівна

klimenkoк. т. н., доцент, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.002.10

Кабінет 54-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2015 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Технологічне забезпечення контролю якості банкнотних відбитків».
2007-2015 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура  за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
2001-2007 рр. – НТУУ «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут, спеціальність — комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв, кваліфікація — магістр видавничо-поліграфічної справи.

Досвід роботи:
З 2018 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»,
доцент.
2015-2018 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Робота на посадах старшого викладача, асистента.

Автор понад 50 публікацій, 1 патент України на корисну модель, 5 навчальних посібників.

Особисті профілі:

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1930590/tetiana-klymenko/
GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=ys3UA-EAAAAJ&hl=ru&oi=ao
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7229-3995

 1. Optical methods development for banknote deterioration evaluation / T. Kyrychok, Zh.Kazhmuratov, P. Kyrychok, T. Klymenko, O. Sokol / Fifteenth International Conference on Correlation Optics // Proc. SPIE 12126, 121261C (20 December 2021); - P. 121261C-1 - 121261C-10. P. 350-359. https://doi.org/10.1117/12.2615675 (SCOPUS Conference)
 2. The spectral characteristics of biologically safe banknotes imprints varnished with addition of nanosized silver particles / Tetiana Kyrychok, Olena Korotenko, Vitaliy Shvalagin, Galina Grodzyuk, Tetiana Klymenko, Svitlana Havenko, and Svitlana Khadzhynova, Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 121260X (20 December 2021), 121260X-1 - 121260X-11. https://doi.org/10.1117/12.2615552 (SCOPUS Conference)
 3. Determing special features in the topography of paper with water marks at the micro- and nanolevels // T. Kyrychok, T. Klymenko, N. Talimonova, S. Svezhentsova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, – 2019. – N 2/12 (98). – Р. 28–35. http://journals.uran.ua/ eejet/article/view/164071/165034. Стаття Scopus (ISSN 00332291).
 4. Badanie szorstkosci powierzchni papierow ze znakami wodnynmi = The Investigation of Roughness for Paper with Watermarks / Т. Kyrychok, Т. Klymenko, N. Malkush // Przegland papierniczy – 2012. – N 7. – Р. 414–417. Стаття Scopus (ISSN 1729-3774).
 5. Laser interferometry of topography of surface printed paper with watermark / T. Kyrychok, T. Klymenko // Proceedings of Fourteenth International Conference on Correlation Optics (COR19) / Chernivtsi, Ukraine, 16-19 September, 2019. – C. 230–236.

1. Патент України UA 56607, МПК G01B 5/28, G01B 11/00. Універсальний профілометр / Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко. – № u201006543;  Заявл. 28.05.2010; Опубл. 25.01.11, Бюл. № 2.

 1. Технології захисту друкованої продукції. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, О. В. Коротенко, Назаренко О.В. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 99 с.
 2. Вступ до спеціальності: Практикум [Електронний ресурс] : навч.посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою "Технології друкованих і електронних видань" спеціальності 186 Видавництво та поліграфія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: Н.Л.Талімонова, Т.Є. Клименко, О.В.Назаренко. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,03 Мбайт). - Київ: КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2023. - 37 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57267
 3. Теоретичні та практичні проблеми забезпечення якості офсетного друку на захищеному від підроблення папері / Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, К. І. Золотухіна. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 262 с.  
 4. Новітні технології видавництва та поліграфії: Наукові та практичні основи технологій виготовлення захищеної від підроблення поліграфічної продукції. Практикум: навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії за ОНП «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 36 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45114
 5. Педагогічна практика. Рекомендації до проходження педагогічної практики здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії»: навч. посібн.для аспірантів, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. Ю. Киричок, О. І. Бараускєне, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, С. М. Зигуля. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 65 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45115
 6. Захист інформації в поліграфії. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, О. В. Коротенко. – ЕТД (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 27 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33833
 7. Захист інформації в поліграфії. Лабораторний практикум: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань». спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова, О. В. Коротенко, С. О. Гулєвич, О. П. Сокол. – ЕТД (1 файл: 3,2 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 27 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33995
 8. Захист інформації в поліграфії. Розрахунково-графічна робота «Розроблення та оптимізація захисного комплексу»: навч. посіб. для для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, О. В. Коротенко. – ЕТД (1 файл: 302,02 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 18 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33833
 9. Зберігання та реставрація поліграфічної продукції. Лабораторний практикум: навч. посіб. здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко. – ЕТД (1 файл: 281 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 21 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33996
 10. Виконання та захист кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня магістра: навчальний посібник для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С. В. Оляніна, Т. Г. Осипова, Т. Є. Клименко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – ЕТД (1 файл: 695,6 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 68 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39833.

 1. Володько М. Ю., Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л. Вплив технологічних режимів адитивного 3D друку на якість сувенірної продукції // Технологія і техніка друкарства. К.: НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. № 1(79).
 2. Володько М. Ю., Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л. Адитивні технології виготовлення сувенірної продукції // Технологія і техніка друкарства. К.: НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. № 4(78). С. 53–63. DOI: 10.20535/2077-7264.4(78).2022.274952 
 3. Моделювання структури поверхні банкнотного паперу на основі теорії фракталів / Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, О. В. Рибак // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – К., 2016. – № 2. – С. 33–42.
 4. Кореляційний аналіз взаємозв’язку між характеристиками поверхні захищеного паперу та оптичними характеристиками відбитків / C. Є. Шейкін, Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2016. – № 4. – С. 4–13.
 5. Програмне забезпечення для фільтрації нерівностей профілю поверхні паперу / Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ, 2017. – № 4 (58). – С. 4–10.
 6. Модель формування якості банкнотної продукції на етапі офсетного друку / Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова // Зб. наук. праць «Поліграфія і видавнича справа». – Львів, 2018. –№ 1 (75). – C. 11–18.
 7. Дослідження якості поверхні друкувальних елементів форм інтагліодруку, виготовлених прямим лазерним гравіюванням / Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, В. А. Баглай, А. А. Безпалий / Зб. наук. праць: «Технологія і техніка друкарства». – Київ, 2020. – № 4 (70). – С. 4–14.
 8. Вплив технологічних режимів обробки латунної основи на якість форм інтагліодруку / Т. Ю. Киричок, Н. Л. Талімонова, Т.Є. Клименко, В. А. Баглай, Е. М. Руденко, А. Є. Новицька // Зб. наук. праць: «Технологія і техніка друкарства». – Київ, 2021. – № 2 (72). – С. 13–20.

 1. Вплив дії світла на поліграфічну продукцію / Талімонова Н. Л., Клименко Т. Є., Новицька А. Є. // Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології (Print, Multimedia & Web)». Харків, 17 - 21 травня 2022 р.
 2. Особливості конструктивних елементів pop-up видань / Клименко Т.Є., Талімонова Н.Л., Анікіна А.А. // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». Чернігів, 26 - 27 травня 2022 р. 
 3. Image optimization for electronic publications using adobe photoshop resources / Aleksieieva D., Klymenko T. // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 63). Тернопіль, 11 листопада 2021 р. - С.3-6.
 4. Технологія виготовлення паперових стаканів / Клименко Т. Є., Якуненко Б. О. // III міжн.наук.-техн. конф. “Поліграфічні, мультимедійні та web -технології”. – Львів: УАД, 17–19 жовтня 2018 р. – C. 116–118.
 5. Сучасний стан розвитку пакувального ринку в Україні / Клименко Т. Є., Нагорна Я. А. // Тези доп. ХХVII міжнар. наук.-практ. конф. з проблем видавничо-поліграфіч. галузі. – Київ: «УкрНДІСВД», 30 листопада 2018. – С. 60–61.
 6. Технологічний процес висікання для паковань невеликих накладів / Клименко Т. Є., Нагорна Я. А. // 23-й міжн. молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ ст.». – Харків: ХНУРЕ, 16–18 квітня 2019 р. – С. 231–232.
 7. Особливості скріплення видань на пружину / Клименко Т.Є., Пугач В. А. // Тези доп. ХХVIIІ міжнар. наук.-практ. конф. з проблем видавничо-поліграфіч. галузі. – Київ: «УкрНДІСВД», 8 квітня 2019 р. – С. 54–56.
 8. Аналіз особливостей формування штрих-кодових знаків / Клименко Т.Є.  // ІV міжн. науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології (Print, Multimedia & Web)». – Харків, 14–17 травня 2019 р. – С. 166–167.

 • Конструювання і типографіка видань
 • Поліграфія
 • Основи виготовлення рекламно-сувенірної продукції
 • Технологія поліграфічного виробництва
 • Захист інформації у поліграфії

 • Інститут Механіки і поліграфії Варшавського політехнічного університету (Республіка Польща, м. Варшава), стажування, 45 год (1,5 кр.), сертифікат IMIP/10/22 від 8.07.22. Термін проведення: від  27.06.2022 до 30.06.2022 р., загальний обсяг 45 годин (1,5 кредити ЕСКТ).
 • Європейський конгрес «Perspektywy Women in Tech Summit 2022» (Республіка Польща, м. Варшава), стажування, наказ № НМКП/43/2022 від 19.05.2022. Термін проведення: від 06.06.2022 до 8.06.2022 р. загальний обсяг 30 годин (1 кредит ЕСКТ).
 • Сертифікат про проходження стажування за програмою «Типографіка та шрифт», протокол Вченої ради НН ВПІ № 4 від 28.11.2022. Термін проведення: 02.09.2022–12.11.2022 р., загальний обсяг 72 години (2,5 кредити ECTS). 
 • Сертифікат №GDTfE-05-Б-02675 про проходження стажування за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти»  протокол Вченої ради НН ВПІ № 4 від 28.11.2022. Термін проведення: 28.11.2022–11.12.2022 р., загальний обсяг 30 годин (1 кредит ECTS). 
 • Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність, 26.08-06.10.20 р., наказ №51-вс, від 26.08.2020 р., сертифікати про проходження післядипломного міжнародного стажування № 2020/10/1262, № KSE/677/2020  (180 год).
 • Курси англійської мови, рівень В2, "Перші Київські державні курси іноземних мов", свідоцтво № 31923 від 24.12.19 року (620 год).
 • Основи інноваційного підприємництва, 11.12.2017–09.02.2018 р., НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК 02070921/002990 (72 год).

Наукові інтереси: Технологічні процеси забезпечення якості захищеної продукції; дослідження захищеного паперу; характеристики структури поверхні паперу; взаємодія паперу з друкарськими фарбами; виробництво банкнот; додрукарські процеси.
Виконання функцій рецензента наукового видання, включеного до переліку фахових видань України «Технологія і техніка друкарства», http://ttdruk.vpi.kpi.ua.


 • І тур, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія, 2022 р. Анікіна А. А. «Технологічний процес виготовлення книги з Pop-Up елементами», диплом 1-го ступеня.
 • І тур, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 186 Видавництво та поліграфія, 2023 р. Володько М.Ю. «Виготовлення сувенірної продукції 3D друком з дослідженням параметром якості», диплом 2-го ступеня.


2017 р. – лауреат премії Президента України для молодих вчених.