Бараускєне Оксана Іванівна

lototska

к. т. н., доцент, заступник директора з навчально-методичної роботи, відповідальна за перевірку академічних текстів на плагіат, підготовка документації по самоаналізу кафедри

Кабінет 54-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
2012 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Комплексна технологія формування мікрорельєфу на поверхнях циліндричних деталей поліграфічних машин».
2007-2011 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
1998-2003 рр. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Механіко-машинобудівний інститут, спеціальність — технологія машинобудування, кваліфікація — інженер-механік.
1994-1998 рр. – Бердичівський машинобудівний коледж, спеціальність — обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях, кваліфікація — технолог-конструктор.

Досвід роботи:
З 2012 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент.
2006-2012 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Робота на посадах старшого викладача, асистента.
2003-2006 рр. – Видавничо-поліграфічний інститут «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Робота на посадах інженера, провідного інженера.

Автор понад 70 публікацій, зокрема 12 патентів, 1 довідник, 15 навчально-методичних праць.

Особисті профілі:

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2104471/oksana-o-lototska-lototska/
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3-p1vPsAAAAJ&hl=uk
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3998-1032

 1. O. Barauskiene, S. Zyhulia, K. Chepurna, D. Barchuk, A. Dubolazov, and I. Soltys "Influence varnish on color indicator of the imprints", Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212602 (20 December 2021); https://doi.org/10.1117/12.2614671 (Scopus, Conference paper)
 2. Zyhulia S., Barauskiene O. Effect of the integrated treatment on the manufacturing of printing cylinders // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 3, Issue 12 (99). P. 22–28. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.171808.

1. Патент України № 105247, МПК В 24 В 1/00, В24 В 55/00, В41 F 3/00. Спосіб прецизійного оброблення поверхонь отворів деталей тертя з композитних сплавів на основі нікелю/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Киричок П. О., Гавриш О. А. – № u201508785; заявл. 11.09.15; опублік. 10.03.16, Бюл. № 5.
2. Патент України № 105248, МПК В 24 В 1/00, В24 В 55/00, В41 F 3/00. Спосіб абразивного оброблення плоских поверхонь деталей тертя друкарських машин з композитів на основі нікелю/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш О. А., Лотоцька О. І. – № u105248; заявл. 11.09.15; опублік. 10.03.16, Бюл. № 5.
3. Патент України № 104944, МПК В 24 В 1/00, В24 В 55/00, В41 F 3/00, B41 N 99/00. Спосіб абразивного оброблення зовнішніх циліндричних поверхонь зносостійких деталей обертання з композитів на основі нікелю для друкарських машин/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Гавриш О. А., Киричок П. О. – № u2015087874; заявл. 11.09.15; опублік. 25.02.16, Бюл. № 4.
4. Патент України № 102004, МПК В 24 В 1/00, В24 В 55/10. Спосіб полірування боразоновою стрічкою поверхонь деталей з високолегованих композитів на основі нікелю для поліграфічної техніки/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Киричок П. О., Гавриш О. А. – № u201503675; заявл. 20.04.15 ; опублік. 12.10.15, Бюл. № 19.
5. Патент України № 102003, МПК В 24 В 1/00, В24 В 55/00, С09 К 3/14, В24 D 3/34. Боразонова стрічка для полірування поверхонь деталей зі зносостійких композитів на основі нікелю для поліграфічних машин/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Киричок П. О., Гавриш О. А. – № u201503674; заявл. 20.04.15 ; опублік. 12.10.15, Бюл. № 19.
6. Патент України № 100131, МПК В24 В 1/00, В24 В 55/00, В24 В 33/00. Спосіб оброблення зовнішніх поверхонь деталей обертання поліграфічних машин зі зносостійких композитів на основі алюмінію абразивними брусками з використанням ультразвуку/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Киричок П. О. – № u201500670; заявл. 28.01.15 ; опублік. 10.07.15, Бюл. № 13.
7. Патент України № 100130, МПК В24 В 1/00, В24 В 55/00, В24 В 33/00. Спосіб хонінгування отворів деталей тертя з високолегованих композитних матеріалів на основі алюмінію/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Киричок П. О. – № u201500669; заявл. 28.01.15 ; опублік. 10.07.15, Бюл. № 13.
8. Патент України № 96774, МПК В24 В 1/00, В24 В 55/00. Ельборова стрічка для полірування поверхонь деталей зі зносостійких композитів на основі алюмінію для поліграфічної техніки/ Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш О. А., Лотоцька О. І. – № u201410682; заявл. 30.09.14 ; опублік. 10.02.15, Бюл. № 3.
9. Патент України № 96773, МПК В24 В 1/00, В24 В 55/00. Спосіб полірування ельборовою стрічкою поверхонь деталей з високолегованих композитів на основі алюмінію для поліграфічної техніки / Гавриш А. П., Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Киричок П. О., Гавриш О. А. – № u201410681; заявл. 30.09.14 ; опублік. 10.02.15, Бюл. № 3.
10. Патент України № 80449, МПК В 23 В 31/20. Цанга / Киричок. П. О, Кушик В. Г., Лотоцька О. І. — № u201214874; заявл. 25.12.12; опублік. 27.05.13, Бюл. № 10.
11. Патент України № 55748, МПК В 24 В 39/00. Спосіб утворення регулярного мікрорельєфу/ Киричок. П. О, Лотоцька О. І. — № U 201006779; заявл. 01.06.10; опублік. 27.12.10, Бюл. № 24.
12. Патент України № 47803, МПК В 23 В 31/20. Цанга / Киричок. П. О., Кушик В. Г., Лотоцька О. І. — № U200908802; заявл. 21.08. 10; опублік. 25.02. 10, Бюл. № 4.

 1. Магістерська дисертація: Рекомендації до змісту та структури [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Киричок Т.Ю., Палюх О.О., Хмілярчук О.І., Чепурна К.О., Бараускєне О.І., Зигуля С.М., Розум Т.В., Золотухіна К.І., Зоренко Я.В. – Електронні текстові дані . – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023.
 2. Педагогічна практика. Рекомендації до проходження педагогічної практики здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для аспірантів, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. Ю. Киричок, О. І. Бараускєне, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, С. М. Зигуля. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 65 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45115
 3. Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфії: курс лекцій [Електронний ресурс] // навч. посіб. для докторів філософії спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» // Укладачі: П. О. Киричок, Т. Ю. Киричок, Т. А. Роїк, О. І. Бараускєне. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,38 Мбайт). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 210 с.  – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/45113/1/Metody_doslid.-2021.pdf
 4. Мережеві електронні видання: довідник / Т. Ю. Киричок, О. І. Лотоцька. – Київ: НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. – 300 с.
 5. Технологія поліграфічного машинобудування: навч. посіб. / П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. В. Шевчук та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 508 с.
 6. Інформатизація видавничо-поліграфічних виробництв: Формування баз даних галузі. Комп’ютерний практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. І. Бараускєне, С. М. Зигуля. – ЕТД (1 файл: 7,42 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 124 с.
 7. Дипломне проектування: навчальний посібник до організації і виконання дипломних проектів ступеня вищої освіти «бакалавр» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, О. І. Бараускєне, С. М. Зигуля. – ЕТД (1 файл: 926 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 52 с.
 8. Основи технології поліграфічного машинобудування. Практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Бараускєне, П. О. Киричок, С. М. Зигуля. – ЕТД (1 файл: 2,39 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 94 с.

 1. Дослідження якості персоніфікованої захищеної від підроблення пластикової продукції / Т. Ю. Киричок, О. В. Назаренко, О. І. Бараускєне, Т. А. Долошко, Е. В. Матусяк // Технологія і техніка друкарства / ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2023.  – № 3. – С. 4–19. https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(77).2022.275272
 2. Barauskiene O. I. Influence of technological descriptions of book blocks on durability of editions in binding 7 type / Barauskiene O. I., Zyhulia S. N., Chepurnaуа K. А. // Proceedings of BSTU, issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2021, no. 2 (249), pp. 5–10 (In English). DOI: https://doi.org/10.52065/2520-6729-2021-249-2-5-10.
 3. Бараускєне О. І. Відтворення пантонів при виготовленні етикеткової продукції флексографічним друком / Бараускєне О. І., Чепурна К. О., Вихристюк О. В. //  Технологія і техніка друкарства / ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2021. – № 3. – С. 31–41.  https://doi.org/10.20535/2077-7264.3(73).2021.247265
 4. Киричок Т. Ю. Формування зношеності пластикових карток / Киричок Т. Ю., Назаренко О. В., Бараускєне О. І. // Технологія і техніка друкарства / ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – № 4. – С. 34–41.
 5. Barauskiene O. Optimal control of the complex process of manufacturing cylindrical parts’ printing equipment / Barauskiene O., Zyhulia S. // Технологія і техніка друкарства / ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – № 4. – С. 42–55. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(66).2019.205895
 6. Лотоцька О. І. Відтворення текстової інформації на відбитках з металу виготовлених термосублімаційним друком / О. І. Лотоцька, А. Р. Гудзь // Технологія і техніка друкарства / ВПІ КПІ ім.. Ігоря Сікорського. – 2018. – № 1. – С. 20–28.
 7. Лотоцька О. І. Оцінювання оптичної густини відбитків на металі виготовлених термосублімаційним методом / О. І. Лотоцька, А. Р. Гудзь // Технологія і техніка друкарства / ВПІ КПІ ім.. Ігоря Сікорського. – 2017. – № 2. – С. 54–60.
 8. Гавриш А. П. Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів на основі нікелю / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, О. І. Лотоцька (О. І. Бараускєне), П. О. Киричок // Технологія і техніка друкарства / ВПІ НТУУ «КПІ». – 2016. – № 3. – С. 61–72.
 9. Лотоцька О. І. Дослідження впливу технологічних факторів для оцінювання якості гарячого тиснення фольгою на пластикових матеріалах // Технологія і техніка друкарства / ВПІ НТУУ «КПІ». – 2016. – № 2. – С. 20–29.

 1. Бараускєне О. І. Особливості кольоровідтворення при цифровому друці на крейдованому папері / О. І. Бараускєне, С. М. Зигуля // доп. VIII міжнародної науково-технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології», том 1, Харків, 16 – 20 травня 2023 р. / Харківський національний університет електроніки. – Харків, 2023. – С. 195–197.
 2. Barauskіene O., Zyhulia S., Virich S. Influence of digital print varnishing process on color reproduction. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 10-17. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-14-16.07.21.pdf.
 3. Бараускене О. И. Исследование клеевого соединения блоков с цельнокрытой переплетной крышкой типа 7 / О.  И. Бараускене // „Принттехнологии и медиакоммуникации” : докл. 84 научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 3 – 14 февраля 2020 р. / Минск, 2020. – С. 58–59.
 4. Бараускєне О. І.  Дослідження елементів дизайну при тисненні фольгою на пластикових матеріалах / О. І. Бараускєне // Десята міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», том 1, Чернігів, 29 – 30 квітня 2020 р.  / Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – С. 236.
 5. Бараускєне О. І.  Вплив температури штампу та тиску на роздільну здатність відбитка з пластику при гарячому тисненні / О. І. Бараускєне // Шоста міжнародна науково-практична з проблем вищої освіти і науки ТК-2020 «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів», Луцьк, 2 – 4 червня 2020 р.  / Чернігівський національний технологічний університет. – Луцьк : ЛНТУ, 2020. – С. 67–68.
 6. Бараускєне О. І. Вплив клею на міцністні характеристики кижкових видань // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 12th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 129-131.
 7. Бараускєне О. І.  Паковання з фактурних матеріалів, виготовлених цифровим друком / О. І. Бараускєне // Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», том 2, Чернігів, 14 – 16 травня 2018 р.  / Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 35–36.
 8. Бараускєне О. І. Вплив матеріалів на виготовлення стерео- і варіозображень / О. І. Бараускєне // доп. XXІХ міжнар. наук.-практ. конф. з проблем вид.-поліграф. галузі, Київ, 11 листопада 2019 р.  / УкрНДІСВД. – К., 2019. – С. 49–50.
 9. Бараускєне О. І.  Оцінка кольоровідтворення на відбитках виготовлених цифровим способом друку з подальшим ламінуванням / О. І. Бараускєне // доп. Четверта міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології», том 1, Харків, 14 – 17 травня 2019 р.  / Харківський національний університет електроніки. – Харків, 2019. – С. 22–23.
 10. Лотоцька О. І. (Бараускєне О. І.)  Візуальна оцінка якості при гарячому і холодному ламінуванні структурованого паперу / О. І. Лотоцька (Бараускєне О. І.) // доп. Третя міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології», Львів, 17 – 19 жовтня 2018 р.  / УАД. – Львів, 2018. – С. 106–109.
 11. Лотоцька О. І. (Бараускєне О. І.) Актуальні завдання технологічного управління якістю цифрового друку / О. І. Лотоцька (Бараускєне О. І.), Б. О. Коршак // доп. XXVІІ міжнар. наук.-практ. конф. з проблем вид.-поліграф. галузі, Київ, 30 листопада 2018 р.  / УкрНДІСВД. – К., 2018. – С. 49–50.

Верстка мережевих видань
Проектування технологічних процесів
Основи технології поліграфічного машинобудування
Ергономіка у поліграфії
Технології виготовлення сувенірної продукції


Свідоцтво ПК № 02070921/007211-22, про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної дисципліни», 18.04.2022–03.06.2022 р., загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС)

Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни (2018), НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК № 5337 (108 год.)

Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання (2017), НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», сертифікат ПК № 02070921/001542-17 (72 год).

Розроблення веб-сторінки викладача НТУУ «КПІ» (2010), НТУУ «КПІ», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 740306 (72 год)

Англійська мова (спеціальність «Педагогіка вищої школи») НТУУ «КПІ» (2010), НТУУ «КПІ», сертифікат ПК №1885 (108 год.)

Teachers Development Program, Print Media Academy in Germany. Certificate, 13.10–07.11.2008 р. (160 год.)

Наукові інтереси: Технології і матеріали видавничо-поліграфічних виробництв, фінішна обробка деталей поліграфічного обладнання.

 

Виконання функцій рецензента наукового видання, включеного до переліку фахових видань України «Технологія і техніка друкарства», http://ttdruk.vpi.kpi.ua.


Вихристюк О.В.,  робота «"Моя вагітність" з розробкою конструкції та елементів доповненої реальності»,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і поліграфія», Українська академія друкарства, м. Львів, 2021 рік. Отримано  диплом 3-го ступеня.

Вихристюк О.В. — ІІ місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва». Затверджено на засіданні членів журі, протокол 3 від 25.02.2020 року.

Федорова Діана — нагороджена дипломом І ступеня за роботу «Технологічні особливості процесу лакування лаками «Soft Touch» у відкритому конкурсі студентських наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і поліграфія», Українська академія друкарства, м. Львів, 2018 рік