Коротенко Олена Володимирівна

Korotenko

к. т. н., доцент, відповідальний за організацію переддипломної практики бакалаврів і магістрів кафедри, відповідальний за web-ресурси кафедри

Кабінет 51-8
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
Освіта:
2018 р. – Захист кандидатської дисертації на тему «Технологічне забезпечення якості банкнот під час металографічного друку».
2014-2017 рр. – НТУУ «КПІ», аспірантура  за спеціальністю: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва».
2008-2014 рр. – НТУУ «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут, спеціальність — технологія друкованих видань, кваліфікація — магістр видавничо-поліграфічної справи.

Досвід роботи:
З 2022 р. по теперішній час – Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доцент.
2014-2019 рр. – НН Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Робота на посадах провідного інженера, асистента, старшого викладача.
2018 р. – 2021 р. - компанія CM Network A/S, посада Web designer, веб-дизайнер (за сумісництвом, віддалено).
2015 р. – 2018 р.) - компанія Edipresse Media, посада Front-end developer (розробник веб-сайтів) (за сумісництвом, віддалено)

 

Автор понад 15 публікацій, 3 патенти України на корисну модель, 5 навчальних посібників.

Особисті профілі:

Scopus Author ID: 57215546853
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6439-1192
GoogleScholar: https://www.researchgate.net/profile/Olena-Korotenko 

 
 1. Kyrychok, T. The spectral characteristics of biologically safe banknotes imprints varnished with addition of nanosized silver particles / Kyrychok, T. and Korotenko, O. and Shvalagin, V. and Grodzyuk, G., and Klymenko, T. and Havenko, S. and Khadzhynova, S. // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering,  volume 12126 – 2021.
 2. Kyrychok, T. 3D light interferometry investigation of ink layer formation during intaglio printing / Kyrychok, T. and Korotenko, O. // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, volume 11369 – 2020.

 
 1. Пaт. № 102351 Укрaїнa, МПК (2015.01) G07D 7/00, G01N 27/22 (2006.01). Cпосiб оцiнки зношеностi бaнкнот / Т. Ю. Киричок, Є. Г. Сухiнa, О. В. Гущa (Коротенко); зaявник i пaтентовлaсник Т. Ю. Киричок, Є. Г. Сухiнa, О. В. Гущa  (Коротенко); № u201504060; зaявл. 27.04.2015 р.; опублiк. 26.10.2015 р. – Бюл. № 20.
 2. Пaт. № 103510 Укрaїнa, МПК (2015.01) G07D 7/00. Метод випробувaння, що iмiтує процес зношувaння бaнкнот / Т. Ю. Киричок, О. В. Гущa (Коротенко), Є. Г. Сухiнa; зaявник i пaтентовлaсник Т. Ю. Киричок, О. В. Гущa (Коротенко), Є. Г. Сухiнa; № u201504058; зaявл. 27.04.2015 р.; опублiк. 25.12.2015 р. – Бюл. № 24.
 3. Пaт. № 118347 Укрaїнa, МПК (2016.01) G07D 7/12; G07D7/20. Пристрiй для контролю мехaнiчної стiйкостi фaрбового шaру iнтaглiодруку / П. О. Киричок, Ж. Т. Кaжмурaтов, О. В. Коротенко, Н. Л. Тaлiмоновa, Д. С. Булaтов, Є. Г. Сухiнa; зaявник i пaтентовлaсник Т. Ю. Киричок; № u201612816; зaявл. 16.12.2016 р.; опублiк. 10.08.2017 р. – Бюл. №15.

 
 1. Киричок Т.Ю, Клименко Т.Є., Коротенко О.В., Назаренко О.В. Технології захисту друкованої продукції. Компютерний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ;. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,1 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 99 с.
 2. Теоретичні та практичні засади банкнотного виробництва. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою «Видавництво та поліграфія» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова, О. В. Коротенко, С. О. Гулєвич, О. П. Сокол. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,81 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 41 с.
 3. Киричок Т. Ю., Клименко Т. Є., Коротенко О. В. Захист інформації в поліграфії: Комп’ютерний практикум : навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ;. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,1 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 27 с.
 4. Киричок Т. Ю., Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л., Коротенко О. В., Гулєвич С. О., Сокол О. П. Захист інформації в поліграфії: Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; – Електронні текстові дані (1 файл: 3,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 27 с.
 5. Киричок Т. Ю., Клименко Т. Є., Коротенко О. В. Захист інформації в поліграфії: Розрахунково-графічна робота «Розроблення та оптимізація захисного комплексу» : навч. посіб. для студ. спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.:– Електронні текстові дані (1 файл: 3,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 18 с.

 
 1. Коротенко, О. В., & Киричок, Т. Ю. (2022). Теоретичний aнaлiз фaрбоперенесення тa формувaння фaрбових шaрiв у процесi інтагліодруку. Технологія і техніка друкарства, (4(78), 22–38. https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(78).2022.278007
 2. Киричок, Т. Ю., Коротенко, О. В., & Сокол, О. П. (2022). Розв’язання багатокритеріальної задачі вибору способу імітації зношення банкнот. Технологія і техніка друкарства, (2(76), 4–15. https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(76).2022.266872
 3. Киричок, Т. Ю., Коротенко, О. В., & Баглай, В. А. (2021). Вплив параметрів друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням, на графічну та градаційну точність відбитків. Технологія і техніка друкарства, (4(74), 4–15. https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(74).2021.258285
 4. Коротенко, О. В. (2018). Методологія визнaчення узaгaльненого покaзникa якостi вiдбиткiв метaлогрaфiчного друку. Технологія і техніка друкарства, (1(59), 60–67. https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(59).2018.135470
 5. Киричок Т. Ю., Гущa (Коротенко) О. В. Вплив геометричних пaрaметрiв друкувaльних елементiв форми нa тaктильнiсть вiдбиткiв метaлогрaфiчного друку. Квaлiлогiя книги : зб. нaук. пр. Львiв, 2015. № 2 (28). С. 22–26.
 6. Киричок, Т. Ю., Гуща (Коротенко), О. В. (2015). Технологічні фактори впливу на товщину фарбового шару на відбитках металографічного друку. Технологія і техніка друкарства, (4(50), 4–13. https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(50).2015.59450
 7. Киричок, Т. Ю., Гуща (Коротенко), О. В., Сухіна, Є. Г., Пінчук, М. В. (2015). Методологія дослідження якості штрихів металографічного друку за допомогою профілографування поверхні відбитків. Технологія і техніка друкарства, (2(48), 4–14. https://doi.org/10.20535/2077-7264.2(48).2015.47125

 
 1. Kyrychok, T. The spectral characteristics of biologically safe banknotes imprints varnished with addition of nanosized silver particles / Kyrychok, T. and Korotenko, O. and Shvalagin, V. and Grodzyuk, G., and Klymenko, T. and Havenko, S. and Khadzhynova, S. // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering,  volume 12126 – 2021.

 2. Kyrychok, T. 3D light interferometry investigation of ink layer formation during intaglio printing / Kyrychok, T. and Korotenko, O. // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, volume 11369 – 2020.
 3. Киричок Т. Ю., Коротенко О. В. Впровадження інноваційних технологій у виробництво захищеної продукції. Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології (PMW–2018) – зб. матеріалів ІІІ Міжнародної наук.-техн. конф., м. Львів, Україна, 17–19 жовтня 2018 року, С. 99–102.

 
 • Технології електронних видань. Частина 1. Веб-дизайн;
 • Конструювання видань – 2: Архітектоніка електронних видань;
 • Типографіка і шрифтове оформлення видань;
 • Технології електронних видань – 3: Технології підготовки мультимедійного контенту

 
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Англійська мова просунутого рівня В2» ПК 02070921/007792-23 (108 год, 3,6 кредитів), 2023
 • Certificate issued to certify that Korotenko Olena successfully completed the Scientific and pedagogical internship "Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education", ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia) (180 hours, 6 credits), 2022
 • Сертифікат №15951064 про успішне завершення курсів "UI/UX Design Pro" від Hillel IT School (78 год, 2,6 кредитів)

 
Наукові інтереси: Технологічні процеси забезпечення якості захищеної продукції, технологія інтагліодруку, зносостійкість друкованої продукції, веб-розробка мережевих видань.

 
Виконання функцій рецензента наукового видання, включеного до переліку фахових видань України «Технологія і техніка друкарства», http://ttdruk.vpi.kpi.ua.

 

 
 • Участь у договорі із фінансуванням за кошти МОН України: № 2212-п від 01.01.2019 р. «Теоретичні та практичні засади забезпечення якості металографічного друку», термін 01.01.2019 р. -31.12 2021 р.; (номер державної реєстрації 0119U100984)
 • Участь у господарському договорі із Банкнотно-монетним двором НБУ: № 14-07-117 від 16.04.14 р. «Послуги з дослідження впливу геометричних параметрів друкарських елементів інтагліоформ на друкарсько-технічні властивості відбитків» термін 16.04.2014 р. - 27.12 2015 р. (Науковий парк «Київська політехніка»);
 • Участь у господарському договорі із Банкнотно-монетним двором НБУ:№ 13.07.78 від 25.03.2013 «Дослідження впливу фарб металографічного друку, їх композиційного складу на експлуатаційні властивості банкнотних 2 відбитків» (номер державної реєстрації – 0113U004832).
 • Участь у господарському договорі із Банкнотно-монетним двором НБУ: № 12.07.98 від 27.04.2012 «Дослідження факторів, які впливають на зносостійкість банкнот, виготовлених на двошаровому папері» (номер державної реєстрації – 0112U005296). 

 

 

 

 

 

 
відповідальний за організацію переддипломної практики бакалаврів і магістрів кафедри, відповідальний за web-ресурси кафедри