Навчальна робота зі студентами

Навчальна робота НПП зі студентами через веб-сайт кафедри організована в електронному кампусі КПІ ім. Ігоря СікорськогоПлатформі дистанційного навчання Сікорський з використанням Moodle та Google Classroom, за допомогою комунікаційних засобів Zoom, Telegram, Viber, E-mail. 

Матеріали для навчального процесу:

Навчальні плани
Освітні програми
Каталог вибіркових навчальних дисциплін
Тематика бакалаврських дипломних проектів
Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році
Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія
Матеріали по практиці студентів
Програма комплексного атестаційного екзамену для здобувачів 4 курсу