Структура програми PhD

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП

1.1. Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями

ЗО 1.1 

Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця

2

Залік

_силабус

ЗО 1.2

Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія

4

Екзамен

_силабус

1.2. Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей

ЗО 2.1

Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Іноземна мова для наукових досліджень

3

Залік

_силабус

ЗО 2.2

Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Іноземна мова наукової комунікації

3

Екзамен

_силабус

1.3. Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей наукового та науково-педагогічного працівника

ЗО3

Методологія науково-дослідницької діяльності

4

Екзамен

_силабус

ЗО4

Організація науково-інноваційної діяльності

4

Залік

_силабус

ЗО5

Педагогічна компетентність викладача

2

Залік

_силабус

ЗО6

Педагогічна практика

3

Залік

_силабус

1.4. Освітні компоненти для здобуття глибинних знань зі спеціальності

ПО1

Новітні технології видавництва та поліграфії

4

Екзамен

_силабус

ПО2

Спеціальні методи наукових досліджень

4

Залік

_силабус

ПО3

Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфії

4

Залік

_силабус

ПО4

Проблемно-орієнтовні засоби управління репродукуванням              

4

Екзамен

_силабус

ПО5

Прикладні аспекти системного аналізу видавничо-поліграфічного виробництва

4

Екзамен

_силабус

2. Вибіркові компоненти ОП

В1 Освітній компонент 1 Ф-Каталог 5 Залік силабус
В2 Освітній компонент 2 Ф-Каталог 5 Залік силабус
В3 Освітній компонент 3 Ф-Каталог 5 Залік силабус
Загальний обсяг нормативних освітніх компонент 45 (75 %)
Загальний обсяг вибіркових освітніх компонент 15 (25 %)
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 60