Структура програми PhD

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП

Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями

ЗО1

Філософські засади наукової діяльності

6

Екзамен

силабус

Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей

ЗО2

Іноземна мова для наукових досліджень (англійська, німецька, французька)

6

Екзамен

силабус

Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника

ЗО3

Методологія науково-дослідницької діяльності

4

Залік

силабус

ЗО4

Організація науково-інноваційної діяльності

4

Залік

силабус

ЗО5

Педагогічна компетентність викладача

1

Залік

силабус

ЗО6

Педагогічна практика

4

Залік

силабус

Освітні компоненти (здобуття глибинних знань зі спеціальності)

ПО1

Спеціальні методи наукових досліджень

4

Екзамен

силабус

ПО2

Новітні технології видавництва та поліграфії

5

Залік

силабус

ПО3

Методи досліджень та обробки у видавництві та поліграфії

4

Екзамен

силабус

ПО4

Проблемно-орієнтовні засоби управління репродукуванням              

4

Екзамен

силабус

ПО5

Прикладні аспекти системного аналізу видавничо-поліграфічного виробництва

3

Екзамен

силабус

Вибіркові компоненти ОП

В1 Освітній компонент 1 Ф-Каталог 5 Екзамен силабус
В2 Освітній компонент 2 Ф-Каталог 5 Залік силабус
В3 Освітній компонент 3 Ф-Каталог 5 Залік силабус
Загальний обсяг нормативних освітніх компонент 45 (75 %)
Загальний обсяг вибіркових освітніх компонент 15 (25 %)
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 60