Відгуки на освітні програми

Відгуки на проєкт ОНП підготовки докторів філософії, спеціальність «Видавництво та поліграфія», 2022 рік

Заступник директора Центру Папірництва і Поліграфії Лодзької Політехніки (Польща), доктор технічних наук, інженер Світлана Хаджинова

Провідний спеціаліст ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Графітех», доктор економічних наук,  кандидат технічних наук О. В. Мельников

Директор Рекламної агенції «Да Вінчі», видавець журналу PrintPlus Ігор Агарков

Доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка" Марія Назаркевич

Директор Державного видавництва «Преса України» Державного управління Справами Президента України, Сергій Мельник

Завідувачка кафедри поліграфічних медійних технологій та паковань Української академії друкарства, доктор технічних наук, професор Світлана Гавенко

Здобувач ступеня доктора філософії  КПІ ім. Ігоря Сікорського, Марчук Іванна, групи СТ-12ф

 

Відгуки на ОНП підготовки докторів філософії, спеціальність «Видавництво та поліграфія»

Професор кафедри медіасистем та технологій ХНУРЕ, к. т. н. Ткаченко В. П.

 

Відгуки на ОП «Технології друкованих і електронних видань» другого (магістерського) рівня

Освітньо-наукова програма

 2021 

КНІТ НУ «Львівська політехніка», д.т.н., професор Назаркевич М. А. (ОНП) _2021

Головний технолог ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», Оксана Руденко (ОНП) _2021

Директор ДВ «Преса України» Мельник С. А. (ОНП) _2021

ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», заступник комерційного директора з продажу картону Кмпалкіна-Лугова І. С. (ОНП) _2021

Головний технолог ТОВ «Свєтпринт» Дятел К. О. (ОНП) _2021

 

 Освітньо-професійна програма

 2021  

ІКНІТ НУ «Львівська політехніка», д.т.н., професор Назаркевич М. А. (ОПП) _2021

Головний технолог ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», Оксана Руденко (ОПП) _2021

Директор ДВ «Преса України» Мельник С. А. (ОПП) _2021

ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», заступник комерційного директора з продажу картону Кмпалкіна-Лугова І. С. (ОПП) _2021

Головний технолог ТОВ «Свєтпринт» Дятел К. О. (ОПП)_2021

Банкнотно-монетного двір НБУ,  старший фахівець служби досліджень, к.т.н. Безпалий А. А. _2020

ТОВ «MacHouse», керівник відділу продажу флексографських матеріалів, Байдак О. Ю. _2020

  2022 

ТОВ «ТИПОГРАФІЯ «ПАРУС», директор Гладких С. А.

ТОВ «Салютіс Прінт», директор Лисенко А.

ПП «РА Да Вінчі», видавець журналу PrintPlus Агарков І.

 

2023 

Банкнотно-монетний двір Національного Банку України, директор В. Баглай

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, зав. каф. КСТ О. Пушкар

Харківський національний університет радіоелектроніки, зав. каф. медіасистем та технологій Ж. Дайнеко

Національний університет "Львівська політехніка", к.т.н., доцент Н. Лотошинська

Українська академія друкарства, зав. каф. ВГС Б. Ковальський

"Український освітянський видавничий центр "Оріон", гол. редакт. І. Красуцька

ТОВ "Палп Мілл Прінт", заст. ген. дир. з техн. пит. П. Петрик, перш. заст. ген. дир. Р. Кобзей

ТОВ "Лабораторія", директор А. Мартинов

 

Відгуки на ОП «Технології друкованих і електронних видань» першого (бакалаврського) рівня

Директор ТОВ «Салютіс Прінт» Анатолій Лисенко

Директор ПП «РА Да Вінчі»

Директор ДП «Редакція інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України» Сорокін В. П.

Головний редактор державного спеціалізованого видавництва «Мистецтво» Надія Прибега

Комерційний директор ТОВ «ЯВА-ІН», к.т.н. Антон Несхозієвський

Начальник відділу пластин ТОВ «МАКХАУС», к.т.н., доцент Олена Байдак

Комерційний директор ТОВ «Перша українська сувенірна компанія» Лебедь І. В.

Головний інженер А. О. Костінський Державного видавництва «Преса України»

Директор поліграфічної фірми «ТІМ-СЕРВІС» Пономаренко О. О.

Директор ТОВ «Українська Універсальна Гільдія» Олександр Ляшенко

Головний технолог ТОВ «Палп Мілл Прінт» Гудзь А. Р.

Директор видавничого дому «АртЕк» Поночовна Н. Ю.

Проджект менеджер компанії «Уніпринт» Бєльський М.Є.

Студентка 3 курсу кафедри репрографії, групи МВ-71 Фідоренко В.О.

Інженер-матеріалознавець зі спеціальності «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» Шкрид М. В.