Структура магістерської програми

Нормативні освітні компоненти (загальної підготовки)

 

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

ЗО 1

Інтелектуальна власність та патентиознавство

3

Залік

силабус

ЗО 2

Практикум іншомовного наукового спілкування

3

Залік

силабус

ЗО 3

Основи сталого розвитку суспільства

2

Залік

силабус

ЗО 4

Інноваційний менеджмент

3

Залік

силабус

 

 

Нормативні освітні компоненти (професійної підготовки)

 

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю Методичне забезпечння

ПО 1

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва

9,5

Залік, Екзамен

силабус

ПО 2

Курсова робота з інженерно-технічного забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва

1

Залік

силабус

ПО 3

Проєктування технологічних комплексів створення електронних видань

3

Залік

силабус

ПО 4

Захист інформації в поліграфії

4,5

Екзамен

силабус

ПО 5

Технології переробки і утилізації виробів

4

Залік

силабус

ПО 6

Методи досліджень, контролю, випробування та тестування поліграфічної продукції

4

Екзамен

силабус