Структура магістерської програми (ОПП)

Нормативні освітні компоненти (загальної підготовки)

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) К-ть кредитів Форма підсумкового контролю Методичне забезпечння 
Денна ф.н. Заочна ф.н.

ЗО 1

Інтелектуальна власність та патентознавство

3

Залік

 силабус

силабус 

ЗО 2

Практичний курс іноземної мови для  ділової комунікації

3

Залік

силабус

силабус

ЗО 3

Соціальний вимір сталого розвитку

2

Залік

силабус

силабус 

ЗО 4

Інноваційний менеджмент

3

Залік

силабус

силабус

 

Нормативні освітні компоненти (професійної підготовки)

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)  К-ть кредитів Форма підсумкового контролю Методичне забезпечння 
Денна ф.н. Заочна ф.н.

ПО 1

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва

8,5

 

 

 

ПО 1.1

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва. Частина 1. Проєктування інфраструктури виробництва

5

Екзамен

 силабус

 силабус 

ПО 1.2

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва. Частина 2. Упровадження проєктів

3,5

Екзамен

 силабус

силабус 

ПО 2

Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва. Курсова робота

1

Залік

 силабус

навчальний посібник

ПО 3

Проєктування технологічних комплексів створення електронних видань

3

Залік

 силабус

силабус

ПО 4

Захист інформації в поліграфії

4,5

Екзамен

 силабус

силабус 

ПО 5

Екоефективні технології видавництв та поліграфії

4

Залік

 силабус

силабус 

ПО 6

Методи досліджень, контролю, випробування та тестування поліграфічної продукції

4

Екзамен

 силабус

силабус 

ПО 7

Наукова робота за темою магістерської дисертації

4

 

 

 

ПО 7.1

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

2

Залік

 силабус

силабус 

ПО 7.2

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

2

Залік

 силабус

силабус 

ПО 8

Практика

14

Залік

силабус

навчальний посібник

ПО 9

Виконання магістерської дисертації

12

Захист

 силабус 

навчальний посібник

 

Вибіркові навчальні дисципліни (з Ф-каталогу студентом обирається 6 дисциплін з переліку запропонованих) 

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) К-ть кредитів Форма підсумкового контролю  Методичне забезпечння
Денна ф.н. Заочна ф.н.

 1

Програмно-технічні засоби мультимедійних видань

4

Залік

  силабус

 силабус

 2

Аналітичні та прикладні аспекти відтворення графічної інформації

4

Залік

 силабус

  силабус

 3

Кросмедійні технології 

4

Залік

 силабус

силабус 

Технології книжкового виробництва на вимогу

4

Залік

 силабус

 силабус 

Експлуатація поліграфічного устаткування 

4

Залік

  силабус 

силабус 

Логістика видавничо-поліграфічної галузі 

4

Залік

 силабус

 силабус 

Ергономіка медіавиробництва 

4

Залік

  силабус 

силабус 

Технології поліграфічного опорядження виробів

4

Залік

  силабус

 силабус

Об’єктно-орієнтоване моделювання у проектуванні технологічних процесів 

4

Залік

 силабус

 силабус

10 

Креативне мислення у видавничо-поліграфічному бізнесі 

4

Залік

 силабус

 силабус

11 

Проєктування медіаконтенту

4

Залік

 силабус

 силабус

12 

Інтерактивні медіатехнології

4

Залік

 силабус

 силабус

13 

Технології та системи оперативної поліграфії

4

Залік

 силабус

 силабус

14 

Технології друку на непаперових матеріалах

4

Залік

 силабус

силабус 

15 

Поліграфічні матеріали зі спеціальними властивостями 

4

Залік

 силабус

 силабус

16 

Технології виготовлення сувенірної продукції 

4

Залік

 силабус

 силабус

17 

Рекламні поліграфічні технології

4

Залік

 силабус

  силабус 

18 

Комп’ютерне моделювання у процесах поліграфічного виробництва

4

Залік

силабус

 силабус

19 

Методи та засоби автоматизованого проектування об’єктів поліграфії

4

Залік

 силабус

 силабус