Освітня програма

Основний фокус освітньої програми

Підготовка конкуренто спроможних фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері видавництва та поліграфії, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. Спеціальна освіта для розроблення й проектування технологічних процесів, конструювання, підготовки до виробництва та виробництва друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів, комбінованих видань, образотворчих інформаційних та інших видів виробів видавництва та поліграфії; оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; застосування апаратно-програмного забезпечення видавництва та поліграфії; виготовлення та розповсюдження виробів видавництва й поліграфії.

Завантажити освітню програму

 

Нормативні освітні компоненти (загальної підготовки)

 

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

ЗО 1

Засади усного професійного мовлення (риторика)

2

Залік

силабус

ЗО 2

Україна в контексті історичного розвитку Європи

2

Залік

силабус

ЗО 3

Фізичне виховання

5

Залік

силабус

ЗО 4

Іноземна мова

6

Залік

силабус

ЗО 5

Вища математика

16,5

Екзамен

силабус

ЗО 6

Фізика

8

Залік

силабус

ЗО 7

Фізико-хімічні основи поліграфії

8,5

Екзамен

силабус

ЗО 8

Інженерна графіка

3

Залік

силабус

ЗО 9

Прикладна комп’ютерна графіка

4

Залік

силабус

ЗО 10

Теоретична і прикладна механіка

3

Залік

силабус

ЗО 11

Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва

4

Залік

силабус

ЗО 12

Основи електротехніки та електроніки

3

Залік

силабус

ЗО 13

Економіка і організація виробництва

4

Залік

силабус

ЗО 14

Охорона праці та цивільний захист

4

Залік

силабус

ЗО 15

Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва

8,5

Екзамен

силабус

ЗО 16

Управління якістю, метрологія, стандартизація та сертифікація у видавництві та поліграфії

4

Екзамен

силабус

ЗО 17

Теорія кольору

3,5

Екзамен

силабус

ЗО 18

Обладнання видавництв і поліграфії

5

Залік

силабус

ЗО 19

Технології обробки інформації

13

Екзамен

силабус

ЗО 20

Вступ до спеціальності

4,5

Екзамен

силабус

ЗО 21

Курсова робота з технологій обробки інформації

1

Залік

силабус


 

 

Нормативні освітні компоненти (професійної підготовки)

 

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

ПО 1

Технології видавництв та поліграфії

23

Екзамен

силабус

ПО 2

Технології електронних видань

11

Екзамен

силабус

ПО 3

Технології захисту друкованої продукції

5

Екзамен

силабус

ПО 4

Проектування видавничо-поліграфічного виробництва

9

Екзамен

силабус

ПО 5

Конструювання видань

5,5

Залік

силабус

ПО 6

Переддипломна практика

6

Залік

силабус

ПО 7

Дипломне проектування

6

Захист

силабус

ПО 8

Курсова робота з технологій видавництв та поліграфії

1

Залік

силабус

ПО 9

Курсова робота з проектування видавничо-поліграфічного виробництва

1

Залік

силабус