Структура бакалаврської програми (2023/2024н.р.)

 

1 курс

(ОПП 2023 року)

1 семестр

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

Денна ф.н.

Заочна ф.н.

 ЗО 10.1

Вища математика . Частина 1. Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення

 5,0

 Екзамен

 силабус 

силабус 

 ЗО 11.1

Фізика. Частина 1. Механіка і молекулярна фізика

 5,0

 Залік

_силабус 

силабус 

 ЗО 13

Інженерна графіка

3,0 

 Залік

_силабус 

силабус 

 ЗО 12.1

Фізико-хімічні основи поліграфії. Частина 1. Неорганічна та органічна хімія

3,0 

 Залік

_силабус 

силабус 

 ПО 2

Інформатизація видавничо-поліграфічного виробництва

3,0 

 Залік

_силабус 

силабус 

 ПО 1

Вступ до спеціальності

6,0 

 Екзамен

_силабус 

силабус 

 ЗО 1 

Засади усного професійного мовлення (риторика)

2,0 

 Залік

_силабус 

силабус 

 ЗО 4.1

Практичний курс іноземної мови. Частина 1

3,0 

 Залік

_силабус 

силабус 

 ЗО 3

Основи здорового способу життя

3,0 

 Залік

силабус 

силабус 

 

2 семестр

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

Денна ф.н.

Заочна ф.н.

 ЗО 10.2

Вища математика . Частина 2.  Функції багатьох змінних. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння.

 4,0  Екзамен силабус силабус 
 ЗО 11.2

Фізика. Частина 2. Електрика і магнетизм. Оптика.

 3,0  Залік _силабус  силабус 
 ЗО 14

Прикладна комп'ютерна графіка

 4,0  Залік силабус  силабус 
 ЗО 12.2

Фізико-хімічні основи поліграфії . Частина 2. Основи фізико-хімічних перетворень у виробничих процесах

 5,0  Екзамен _силабус  силабус 
 ЗО 15

Теоретична і прикладна механіка

 3,0  Залік _силабус  силабус 
 ПО 3

Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва

 6,0  Залік силабус  силабус 
 ЗО 2

Україна в контексті історичного розвитку Європи

 2,0  Залік _силабус  силабус 
 ЗО 9.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1  3,0  Залік _силабус  силабус 
 ЗО 3

Основи здорового способу життя

 3,0  Залік

силабус 

силабус 

 

2 курс

(ОПП 2022 року)

3 семестр

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

Денна ф.н.

Заочна ф.н.

 ЗО 4.1

Практичний курс іноземної мови. Частина 2

 3,0

 Залік

_силабус

силабус 

  ЗО 10.3

Вища математика. Частина 3. Теорія поля. Числові ряди

 3,5

 Залік

силабус 

силабус 

 ПО 3.2

Матеріали видавничо-поліграфічного виробництва. Частина 2. Видавничо-поліграфічні матеріали

 3,0

 Залік

силабус 

силабус 

 ЗО17

Теорія кольору

 4,0

Екзамен 

_силабус 

силабус 

 ПО 4.1

Технології обробки інформації. Частина 1. Технології опрацювання текстової інформації

 3,0

Залік 

силабус

силабус 

 ПО 5.1 

Технології видавництв та поліграфії. Частина 1.  Редакційно-видавничі процеси

 3,5

Залік 

силабус

силабус 

 ПО 5.2

Технології видавництв та поліграфії. Частина 2.  Додрукарські процеси

 4,5

Екзамен

силабус

силабус 

 ПО 6.1

Обладнання видавництв і поліграфії. Частина 1. Обладнання видавничо- поліграфічного виробництва

 3,0

 Залік

_силабус 

силабус 

 

4 семестр

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

Денна ф.н.

Заочна ф.н.

ЗО 4.1 

Практичний курс іноземної мови. Частина 2.

 3,0

 Залік

_силабус 

силабус 

ЗО 7 

Вступ до філософії

2,0 

Залік 

силабус 

силабус 

ЗО 10.4 

Вища математика . Частина 4. Функціональні ряди. Елементи теорії ймовірностей

2,0 

Залік 

силабус 

силабус 

ПО 5.1 

Технології видавництв і поліграфії 3: Друкарські процеси 

3,0 

Залік 

силабус 

силабус 

ПО 4.2

Технології обробки інформації. Частина 2. Технології опрацювання графічної інформації 

4,5 

Екзамен 

силабус

силабус 

ПО 5.4 

Технології видавництв та поліграфії. Частина 4. Післядрукарські процеси

4,5 

Екзамен 

силабус 

силабус 

ПО 7.1 

Конструювання видань. Частина 1. Конструювання видань та паковань

3,5 

Залік  

силабус

силабус

ПО 6.2 

Обладнання видавництв і поліграфії. Частина 2. Технологічні процеси механічної обробки деталей поліграфічного обладнання

2,0 

Залік 

_силабус 

силабус 

 ПО 8.1

Технології електронних видань. Частина 1. Веб дизайн

 2,0 

 Залік 

силабус

силабус 

 ПО12

Технології обробки інформації. Курсова робота

1,0 

 Залік

_силабус

силабус

ПО15 

Виробнича практика

4,0 

Залік 

силабус силабус

  

3 курс

(ОПП 2021 року)

 5 семестр

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

Денна ф.н.

Заочна ф.н.

ЗО 4.1 

Іноземна мова професійного спрямування – 1: Іноземна мова професійного спрямування

3,0  Залік  силабус силабус 
 ПО 7.2

Конструювання видань 2: Архітектоніка електронних видань

2,0  Залік силабус  

силабус 

ПО5.5 

Технології видавництв та поліграфії – 5:Технологіı ̈ оздоблення друкованоı̈ продукціı ̈

  Залік _силабус  силабус 
ПО5.6  

Технології видавництв та поліграфії – 6:

Спеціальні види друку

3,5  Залік силабус силабус 
ПО 8.2 

Технології електронних видань – 2: Технології мережевих видань

2,0  Залік  _силабус  силабус 

Освітній

компонент
 К-Каталогу 

Мультимедійні технології відтворення раритетних видань

4,0   Залік  силабус  силабус
 Освітній

компонент
 К-Каталогу 

Практичний дизайн видань  

4,0   Залік  силабус силабус 

Освітній

компонент
 К-Каталогу 

Типографіка і шрифтове оформлення видань

4,0   Залік  силабус силабус 

Освітній

компонент
 К-Каталогу 

Технології опрацювання графічного контенту 

4,0  

 Залік

силабус  силабус  

Освітній

компонент
 К-Каталогу 

 Практичний дизайн паковань та етикеток

4,0  

Залік 

силабус

силабус

Освітній

компонент
 К-Каталогу  

 3D моделювання та 3D друк

 4,0 

 Залік

 силабус

 силабус

 Освітній

компонент
 К-Каталогу 

Цифрова фотографія 

4,0  

Залік 

силабус 

силабус 

Освітній

компонент
 К-Каталогу 

Практичний дизайн мультимедійних продуктів

4,0 

Залік

силабус

силабус

Освітній

компонент
 К-Каталогу 

Технології візуальних редакторів вебсторінок

4,0 

Залік

силабус

силабус

 

Курсова робота з технологій видавництв та поліграфії

1,0  Залік _силабус силабус

 

6 семестр

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

Денна ф.н.

Заочна ф.н.

ЗО 6 

Охорона праці та цивільний захист

 4,0  Залік _силабус силабус 
ЗО 8 

Я маю право

 2,0  Залік силабус  силабус 
ЗО 9

Іноземна мова професійногоспрямування – 1: Іноземна мовапрофесійного спрямування

 3,0 Екзамен _силабус  силабус 
 ПО 9

Проектування видавничо-поліграфічного виробництва – 1: Проектування технологічних процесів

 4,5 Екзамен силабус  силабус 
 ПО 8

Технології електронних видань – 3:Технології підготовки мультимедійного контенту

  Залік  _силабус  силабус 

 Освітній

компонент
 К-Каталогу 

Технології комп’ютерного верстання

4,0  Залік  _силабус  силабус 

 Освітній

компонент
 К-Каталогу 

Візуалізація засобами векторної графіки

 4,0 Залік  силабус  силабус 

Освітній

компонент
 К-Каталогу  

Управління кольором в поліграфічних системах

 4,0 Залік  силабус   силабус

 Освітній

 компонент

 К-Каталогу

 Технології комп'ютерної візуалізації 3D об’єктів

4,0 

 Залік 

 силабус

силабус 

 Освітній

компонент
 К-Каталогу

 Технології опрацювання аудіоінформації

4,0 

 Залік 

силабус 

 силабус

 Освітній

компонент
 К-Каталогу

Технології опрацювання  відеоінформації 

4,0 

 Залік 

 силабус

силабус 

Освітній

компонент
 К-Каталогу

Конструювання прототипів і шаблонів вебсторінок

4,0

Залік 

силабус

силабус

 

  

4 курс

(ОПП 2020 року)

 7 семестр

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

Денна ф.н.

Заочна ф.н.

 ЗО13

Економіка і організація виробництва

 4,0

 Залік 

_силабус

силабус 

 ЗО4

Іноземна мова професійного спрямування – 2: Іноземна мовапрофесійного спрямування

 3,0

Залік

_силабус 

силабус 

 ПО3

Технології захисту друкованої продукції

 5,0

 Екзамен

силабус 

силабус 

ПО4 

Проектування видавничо-поліграфічного виробництва  – 2: Проектування і розрахунки виробничих процесів

 4,5

 Екзамен

силабус 

силабус 

Освітній

компонент
 К-Каталогу

Електронні системи підготовки періодичних електронних видань 

4,0 

Залік 

силабус 

силабус 

Освітній

компонент
 К-Каталогу

Чинники успішного працевлаштування у видавництві та поліграфії

 4,0

Залік  

силабус

силабус 

 Освітній

компонент

 К-Каталогу

Технології доповненої реальності

4,0 

Залік  

силабус 

силабус 

 Освітній

компонент
 К-Каталогу

Цифрове відеовиробництво

4,0 

Залік  

силабус 

силабус 

 Освітній

 компонент

 К-Каталогу

 Технології 2D анімації 4,0  Залік   силабус    силабус 

Освітній

компонент
 К-Каталогу

 Інфографіка та презентаційні технології 4,0  Залік   силабус    силабус 

 ПО9

Курсова робота з  проектування видавничо-поліграфічного виробництва

 1,0

Залік 

_силабус 

силабус 

 

8 семестр

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

К-ть кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечння

Денна ф.н.

Заочна ф.н.

 ЗО4

Іноземна мова професійного спрямування – 2: Іноземна мовапрофесійного спрямування

 6,0

 Залік 

 _силабус

силабус  

 ЗО16

Управління якістю, метрологія, стандартизація та сертифікація у видавництві та поліграфії

 4,0

 Екзамен

 _силабус

 силабус 

 Освітній

компонент
 К-Каталогу

Виготовлення рекламно-подарункової продукції

 4,0 

 Залік 

силабус  

силабус  

 Освітній

компонент
 К-Каталогу

Зберігання, реставрація та консервація видань

  4,0

 Залік 

силабус  

 силабус 

 Освітній

компонент

 К-Каталогу

Основи 3D анімації

  4,0

 Залік 

силабус  

 силабус 

 Освітній

  компонент

 К-Каталогу

 Проєктування цифрових продуктів  4,0    Залік силабус    силабус 
 Освітній 

компонент
 К-Каталогу

 Айдентика та фірмовий стиль  4,0   Залік  силабус   силабус  

ПО 6 

Переддипломна практика

 6,0

 Залік

 силабус

 силабус 

ПО 7 

Дипломне проектування

 6,0

 Захист

 _силабус

силабус